Warsztaty biblioteczne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela

Warsztaty biblioteczne

30 października 2017

23, 30 października 2017

W bibliotece znajduje się wiele książek, czasopism oraz innych dokumentów (audiobooków, płyt winylowych czy kaset magnetofonowych). Jak się odnaleźć w tym gąszczu informacji i odszukać to, co nas interesuje? Odpowiedzią jest katalog — doskonały przewodnik po zbiorach bibliotecznych. Korzystając z niego, czytelnik dowiaduje się, czy poszukiwana przez niego książka znajduje się w bibliotece. Czym jest katalog, jakie są jego rodzaje i jak z niego korzystać? To temat warsztatów, w których wzięli udział uczniowie klas czwartych i piątych z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach. Młodzi czytelnicy zapoznali się z księgozbiorem biblioteki (ze szczególnym wskazaniem na zbiory dla dzieci), komputerowym systemem wypożyczania książek oraz katalogami — zarówno tradycyjnym/kartkowym, jak i współczesnym on-line. Dowiedzieli się również, według jakich zasad ustawia się książki na półkach. Uczniowie zaznajomili się także z pojęciami, takimi jak: karta katalogowa, opis bibliograficzny, UKD oraz hasło przedmiotowe. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym działania katalogu elektronicznego przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Uczniowie wyszukiwali w katalogach on-line informacje na temat wybranych pozycji książkowych — według autorów, tytułów oraz haseł przedmiotowych. Szukali książek o kodowaniu, zwierzętach domowych, a także sprawdzali ich aktualną dostępność. Mamy nadzieję, że po zajęciach uczniowie będą wiedzieć, jak korzystać z katalogów, a wszelkie oznaczenia cyfrowe i literowe, które znajdują się na grzbietach książek już ich nie zaskoczą.

	wizyta klasy czwartej z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży		wizyta klasy czwartej z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży		wizyta klasy czwartej z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży		czwartoklasiści w Wypożyczalni dla Dorosłych		czwartoklasiści w Wypożyczalni dla Dorosłych		krótka prelekcja na temat katalogów bibliotecznych w Czytelni dla Dorosłych		krótka prelekcja na temat katalogów bibliotecznych w Czytelni dla Dorosłych		uczniowie podczas zwiedzania wystawy o Tadeuszu Kościuszce		uczniowie podczas zwiedzania wystawy o Tadeuszu Kościuszce		wizyta w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów		zajęcia w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży na temat katalogów bibliotecznych		zajęcia w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży na temat katalogów bibliotecznych		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line 		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line 		wizyta klasy piątej z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży		wizyta klasy piątej z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży		wizyta w czytelni dla dorosłych		krótka prelekcja na temat katalogów bibliotecznych w Czytelni dla Dorosłych		krótka prelekcja na temat katalogów bibliotecznych w Czytelni dla Dorosłych		krótka prelekcja na temat katalogów bibliotecznych w Czytelni dla Dorosłych		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line 		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line 		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line 		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line 		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line 		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line 		podzieleni na grupy uczniowie szukają informacji w katalogach on-line