Zajęcia i warsztaty dla młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Spotkajmy się w bibliotece! Zapraszamy na bezpłatne zajęcia / warsztaty przygotowane dla zorganizowanych grup młodzieży — uczniów szkół średnich. Zaproponowane przez nas spotkania mają charakter warsztatów angażujących uczestników i wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne oraz aktywne metody pracy. Zajęcia mogą się odbywać we czwartki, w godzinach 9.00–11.00, a maksymalny czas trwania to 50 min. Zapraszamy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. Wybierz temat — przyjdź na zajęcia — zapraszamy!

Proponowane tematy:

Czym się różni jedno „C” od dwóch „C”, czyli szczypta wiedzy o prawie autorskim i wolnych licencjach
Bartłomiej Kiełtyka
tel.: 18 352 19 62
e-mail: mbpgor.promocja@gmail.com 

Darmowe aplikacje on-line i mobilne do edycji grafiki oraz materiałów reklamowych (warsztat)
Bartłomiej Kiełtyka
tel.: 18 352 19 62
e-mail: mbpgor.promocja@gmail.com 

Gorlicka Biblioteka Cyfrowa
Tomasz Hryc
tel.: 18 352 19 62
e-mail: informatorium@mbpgorlice.info 

Gorlickie Galicjana jako cenne źródło informacji o regionie
Ewa Bochenek
tel.: 18 352 19 62
e-mail: informatorium@mbpgorlice.info 

Jak wyszukiwać informacje w katalogu elektronicznym biblioteki i innych bazach danych, nie tylko bibliotecznych
Ewa Bochenek
tel.: 18 352 19 62
e-mail: informatorium@mbpgorlice.info 

 

Kulturalnie, legalnie i bezpłatnie — dostęp do fotografii, muzyki, literatury i sztuki w Internecie
Bartłomiej Kiełtyka
tel.: 18 352 19 62
e-mail: mbpgor.promocja@gmail.com 

PKP — Prezentacja, Komunikacja, Promocja — o języku i komunikacji w Internecie i nowych mediach
Bartłomiej Kiełtyka
tel.: 18 352 19 62
e-mail: mbpgor.promocja@gmail.com 

Podstawy warsztatu fotografika — nastawy i budowa aparatu, elementy wiedzy o kompozycji
Bartłomiej Kiełtyka
tel.: 18 352 19 62
e-mail: mbpgor.promocja@gmail.com