Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony

Raz – dwa – trzy...  LICZYSZ TY!
Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelników – III edycja
realizowany dzięki dotacji Narodowego Banku Polskiego


W lutym br. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach po raz trzeci otrzymała dotację z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu zatytułowanego "Raz-dwa-trzy... Liczysz Ty! Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelników". To już trzecia edycja!

Projekt został zmodyfikowany, włączyliśmy do niego nowe technologie, co wynikło z nabytych doświadczeń, ale idea edukacji ekonomicznej najmłodszych czytelników i zaproponowane metody pedagogiki alternatywnej oraz pedagogiki zabawy pozostają niezmienne.

W realizacji projektu uczestniczy 79 dzieci z II klas szkół podstawowych z miejscowości powiatu gorlickiego: Biecz, Dominikowice, Klęczany i Kryg.

Zajęcia rozpoczęły się w lutym i potrwają do czerwca. Wtedy planujemy ostatnie spotkanie w postaci konkursu podsumowującego poziom zdobytej wiedzy.

Skrócony harmonogram:

1. Spotkanie uczestników projektu. Zapoznanie się z pojęciami: ekonomia, biznesplan, bank, giełda etc. Zabawa w samodzielne szukanie związków ekonomii z życiem codziennym.
2. Mały biznesplan. Nauka planowego korzystania z kieszonkowego.
3. Reklama – piękne kłamstwo. Nauka umiejętnego wyboru.
4. Poranek na giełdzie – inwestujemy swoje pieniądze – zabawy maklerskie.
5. Czy warto oszczędzać? Pojęcia : oszczędzanie i jego formy (w tym SKO), konto osobiste, bankomat, lokata, fundusze inwestycyjne etc.
6. Spotkanie uczestników projektu. Zgaduj-zgadula o tytuł “Małego mistrza ekonomii” sondująca poziom zdobytej wiedzy.

Kierownik projektu:
mgr Urszula Karasińska, starszy kustosz, pracownik filii Biblioteka Naukowo-Techniczna.
Tel 0-18 352-85-65
e-mail:bnt@mbpgorlice.infoW lutym 2009 roku rozpoczęliśmy trzecia edycję projektu edukacji ekonomicznej adresowanego do najmłodszych czytelników (6-10 letnich).
Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE


Projekt "Raz – dwa – trzy...LICZYSZ TY ! Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelników" realizowany był od 20.02.2009 r. do 31.07.2009 r. Zajęcia odbywały się co miesiąc z każdą klasą oddzielnie. Projekt realizowany był dla uczniów powiatu gorlickiego, z miejscowości, które nie braly udziału w poprzednich edycjach projektu. Realizacja projektu po raz trzeci była możliwa dzięki dotacji z Narodowego Banku Polskiego.

     


W zajęciach uczestniczyły dzieci z wiejskich szkół podstawowych z powiatu gorlickiego:
  • Dominikowic – 17 dzieci pod opieką p. Agaty Wszołek
  • Klęczan – 19 dzieci pod opieką p. Teresy Gizary
  • Krygu – 15 dzieci pod opieką p. Urszuli Cygan
  • Biecza – 28 dzieci pod opieką p. Marty Wojtaszuk

Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne i samodzielnie znajdowali związki życia codziennego z ekonomią. Drugie uczyły planowego korzystania z kieszonkowego poprzez zabawę w tworzenie małego biznes planu oraz zajęć w restauracji "Pod Głodnym Azorkiem". Trzecie zajęcia pozwoliły uczniom na zrozumienie mechanizmu reklam i naukę umiejętnego wyboru towarów . Następne dotyczyły giełdy papierów wartościowych. Uczniowie bawili się w maklerów, poznali historię powstania giełd i pojęć z nią związanych . Sposoby i możliwości lokowania pieniędzy były przedmiotem piątych zajęć. Uczniowie poznali pojęcie odsetek, lokat, funduszów inwestycyjnych oraz bawili się w inwestowanie i lokowanie swoich oszczędności. Ostatnie zajęcia sprawdzały poziom zdobytej wiedzy poprzez konkurs o tytuł "Małego arcy-mistrza ekonomii". Wszyscy uczniowie otrzymali zdjęcia grupowe, dyplomy i nagrody. Zwycięzcy konkursu dodatkowe dyplomy i nagrody. Każda klasa otrzymała płytę ze zdjęciami z półrocznych zajęć a każda szkoła dyplom potwierdzający udział uczniów w projekcie.

Dzięki realizacji projektu "Raz-dwa-trzy...Liczysz Ty ! Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelników" Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach osiągnęła zamierzone cele, tj. wyedukowała najmłodszych czytelników w zakresie podstaw ekonomii, zapoznała z księgozbiorem, w tym pozycjami z ekonomii oraz powiększyła zbiory Oddziału dla Dzieci o nowe pozycje z tej dziedziny. Zdobyta na zajęciach wiedza pozwoli uczniom na racjonalne, przemyślane dysponowanie swoimi zasobami finansowymi, a być może umożliwi nawet podpowiedzi rodzicom, w jaki sposób i gdzie lokować oszczędności. Część uczniów zapowiedziała już na zajęciach, że gdy tylko osiągną odpowiedni wiek tj. 13 lat, będą chcieli posiadać własne rachunki i karty bankomatowe.

Trzecia edycja projektu po raz kolejny udowodniła, że ekonomia to nauka, której dzieci mogą się uczyć razem z podstawami liczenia. To świat dorosłych patrzy z niedowierzaniem, kiedy nasze gorlickie 9-latki odpowiadają z pewnością siebie na pytania co to jest akcja, obligacja, fundusz inwestycyjny, odsetki czy kto to jest makler. Zajęcia prowadzone były tak jak w poprzednich latach w formie gier i zabaw, zgodnie z metodami pedagogiki zabawy. Dzięki temu uczniowie szybko przyswajali i zapamiętywali wiedzę, a na dodatek z niechęcią wracali do "normalnych" zajęć w szkole. Po analizie ankiet wypełnionych anonimowo przez opiekunów uczniów biorących udział w projekcie i prośbach, by pamiętać o ich szkołach przy organizacji podobnych zajęć w przyszłości, można powiedzieć, że z pewnością istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę, której najmłodszy uczeń nie ma możliwości zdobyć w szkole.
Urszula Karasińska
 
Zadaj pytanie on-line