Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony

Raz – dwa – trzy...  LICZYSZ TY!
Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelników – II edycja
realizowany dzięki dotacji Narodowego Banku Polskiego


Termin realizacji: listopad 2007 – czerwiec 2008

Opis projektu:
  Projekt pomyślany jako ekonomiczne ABC dla czytelników z klas II szk podstawowych, wykorzystujący elementy pedagogiki zabawy, gier matematycznych, zabaw fundamentalnych oraz metody pedagogiki alternatywnej. Oparty na współpracy Biblioteki z placówkami oświatowymi powiatu gorlickiego.
  Projektowi "patronuje" dwoje wielkich pedagogów XX w. – Maria Montessori i Celestyn Freinet. Zgodnie z podstawową zasadą szkoły montessoriańskiej przyświeca nam hasło "pomóż mi zrobić to samodzielnie", a zgodnie z ideą freinetowską "kształcenie ma być swobodne, naturalne i ekspresyjne". Koncepcje te uzupełnione są metodami pedagogiki zabawy propagowanymi w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza".

Cele projektu:
 1. zapoznanie czytelników z księgozbiorem biblioteki w zakresie ekonomii dla najmłodszych - gry edukacyjne, zagadki matematyczne, zabawy logiczne etc.;
 2. rozbudzenie zainteresowania liczeniem nie jako abstrakcyjną czynnością arytmetyczną, ale w powiązaniu z życiem codziennym (gospodarowanie kieszonkowym, oszczędzanie, planowanie wydatków, dokonywanie przemyślanych wyborów podczas zakupów, uczestniczenie w podziale budżetu domowego etc.);
 3. zwiększenie odpowiedzialności dziecka w zakresie środków finansowych, którymi dysponuje;
 4. wykreowanie wśród najmłodszych czytelników obrazu biblioteki jako nowoczesnej instytucji o wszechstronnej ofercie, wykorzystującej nowoczesne technologie.
Skrócony harmonogram:
 • Spotkanie wszystkich uczestników projektu. Zapoznanie się z pojęciami: ekonomia, biznes plan, bank, giełda etc. Zabawa w szukanie związków ekonomii z życiem codziennym.
 • Mały biznes plan. Nauka planowego korzystania z kieszonkowego.
 • Reklama – piękne kłamstwo. Nauka umiejętnego wyboru.
 • Idziemy na zakupy. Pojęcia: sklep, supermarket, galeria handlowa, zakupy, nominał, zapłata, reszta, marża, utarg, zysk etc. Zakupy przez internet – walory i zagrożenia.
 • Poranek na giełdzie – inwestujemy swoje pieniądze – zabawy maklerskie.
 • Czy warto oszczędzać? Pojęcia: oszczędzanie i jego formy, konto osobiste, lokata, procent, karta bankomatowa, karta kredytowa etc.
 • Wycieczka do banku.
 • Spotkanie wszystkich uczestników projektu. Zgaduj-zgadula o tytuł "Małego mistrza ekonomii" sondująca poziom wiedzy zdobytej w czasie trwania projektu (nagrody dla Mistrzów).
Grupa docelowa: najmłodsi czytelnicy Biblioteki - dzieci z klas drugich z miejscowości: Kwiatonowice, Libusza, Ropica Polska, Szymbark, Zagórzany.


Kierownik projektu:
mgr Urszula Karasińska, starszy kustosz, pracownik filii Biblioteka Naukowo-Techniczna
tel. 018 352 85 65
e-mail:bibliotekagorlice@interia.plSPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Projekt "Raz, dwa, trzy...Liczysz Ty! Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelników" II edycja realizowany było od 8 listopada 2007 do 31 lipca 2008 roku. Zajęcia odbywały się co miesiąc z każdą klasą oddzielnie. W pierwszej edycji projektu, realizowanej rok wcześniej, Biblioteka otrzymała dotację także z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. To pozwoliło nam przygotować ofertę dla dzieci zarówno z miasta Gorlice (dotacja Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga), jak i z powiatu gorlickiego (dotacja z NBP). Do realizacji tegorocznej, drugiej edycji pozyskaliśmy dotację tylko z NBP, zatem projekt był realizowany dla dzieci z powiatu gorlickiego.

     

W zajęciach uczestniczyły dzieci z wiejskich szkół podstawowych z powiatu gorlickiego:
Tak jak w roku poprzednim, dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci zapoznawały się z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi. W formach zabawowych i ćwiczeniach uczniowie odkrywali związki ekonomii z życiem codziennym, uczyli się korzystać z kieszonkowego tworząc mały "biznesplan", dokonywać zakupów i wybierać dobre produkty nie tylko na podstawie reklam. Na kolejnych zajęciach dzieci poznały pojęcia giełdy papierów wartościowych, akcji, obligacji i bawiły się w maklerów. Sposoby oszczędzania i lokowania swoich pieniędzy przybliżyła im wizyta w banku.

Dzięki realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach osiągnęła zamierzone cele, tj. zapoznała najmłodszych czytelników z księgozbiorem w zakresie ekonomii oraz powiększyła zbiory Oddziału dla Dzieci o nowe pozycje z zakresu ekonomii, bankowości i matematyki. Ważnym, osiągniętym celem, obserwowanym już po raz drugi i sygnalizowanym przez nauczycieli, było rozbudzenie zainteresowania uczniów liczeniem nie jako czynnością arytmetyczną, lecz w powiązaniu z życiem codziennym. Wiedza zdobyta na zajęciach usamodzielniła uczniów, pozwoliła im podejmować racjonalne decyzje finansowe na miarę ich "dochodów", czyli kieszonkowego. Ostatnie zajęcia były sprawdzianem przyswojonej wiedzy. Konkurs o tytuł "Małego arcymistrza ekonomii" potwierdził, że ekonomia jest nauką dostępną również dla najmłodszych. Odpowiedzi dziewięciolatków np. na pytanie co to jest obligacja czy fundusz inwestycyjny budziły uśmiech zadowolenia u prowadzących, a niedowierzania u osób postronnych, np. pracowników banku, podczas wycieczki. To są także emocje, jakich już doświadczyliśmy rok wcześniej - świat dorosłych generalnie nadal nie chce uwierzyć, że podstaw ekonomii można liczyć razem z podstawami liczenia. Było to więc kształcące doświadczenie nie tylko dla uczestników projektu, ale i bankowców.

Dobrym i sprawdzonym pomysłem okazało się wykorzystywanie do nauki metod pedagogiki zabawy. Ponieważ nauka nie opierała się na klasycznym modelu lekcyjnym, lecz na nauce w trakcie gier i zabaw, uczniowie szybko przyswajali wiedzę i niechętnie wracali do "normalnych" zajęć.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dyplomy nadające im tytuły "Małych mistrzów ekonomii" i nagrody, które sprawiły im wielką radość oraz na pamiątkę płyty ze zdjęciami z zajęć. Dodatkowymi dyplomami zostali wyróżnieni zwycięzcy turnieju – ekonomiczni arcymistrzowie oraz dzieci, które wygrały konkurs "Moja reklama". Chęć udziału w podobnych zajęciach w przyszłości, zgłoszona przez opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie oraz dyrektorów innych placówek oświatowych w mieście i powiecie, potwierdza duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę.

Urszula Karasińska


W listopadzie 2007 roku rozpoczęliśmy drugą edycję projektu edukacji ekonomicznej adresowanego do najmłodszych czytelników (6-10 letnich).
Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.

 
Zadaj pytanie on-line