Gorlickie dialogi — wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela

Gorlickie dialogi — wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat

19 września 2018

Wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat dotyczący życia w Gorlicach przed II wojną światową i podczas okupacji niemieckiej.

Urszula Woźniak-Gnat

Urszula Woźniak-Gnat urodzona 24 grudnia 1932 roku w Gorlicach. Posiada wykształcenie wyższe zootechniczne. Pracowała jako nauczyciel przedmiotu zawodowego w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Ropie, potem jako inspektor oświaty rolniczej w Gorlicach, natomiast w Nowym Sączu pełniła funkcję wiceprezesa Związku Kółek Rolniczych. Od 1988 roku przebywa na emeryturze.

Wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat przeprowadzony przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w mieszkaniu pani Urszuli Woźniak-Gnat.

logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Spis treści:

00:00:30 — „mieszkaliśmy najpierw na ul. Słowackiego, potem w kamienicy Korna, następnie w Domu Kupców i Rzemieślników”
00:00:02 — w momencie likwidacji getta w Gorlicach przesiedlenie przez Niemców rodziny Woźniaków na ul. Cichą; stworzenie w Domu Kupców i Rzemieślników magazynu rzeczy pożydowskich
00:02:30 — „rodzice byli kupcami i posiadali sklep kolonialny na ul. 3 Maja”
00:03:30 — wspomnienie parku zapamiętanego z lat dziecinnych — opis parku i imprez tam organizowanych
00:06:30 — „tamten park był inny, było lepsze dojście do góry, źródełko za pawilonem z dobrą wodą do picia”
00:07:50 — rozpoczęcie nauki w szkole w 1939 roku, pierwszą nauczycielką pani Adela Kosakowska
00:09:15 — kontakt z pierwszymi Niemcami i ich pytanie o mężczyzn, którzy zgodnie z poleceniem władz polskich uciekli na wschód
00:11:50 — wspomnienie wyjątkowego spotkania z cygańską dziewczynką — za Blichem znajdowało się małe osiedle cygańskie
00:13:50 — likwidacja getta w Gorlicach — wstrząsający widok ciał wiezionych furmanką na kirkut
00:15:00 — zburzenie przez szrapnel ściany domu Woźniaków przy ul. Cichej
00:15:50 — wyzwolenie — zaskakujące spotkanie na gorlickim rynku ojca ze znajomym z innych czasów (Rosjaninem)
00:16:45 — „sołdaci to byli biedni ludzie”
00:17:30 — opis bombardowania Gorlic — przy ul. Stróżowskiej zginęła dziewczynka Barbara Bogusz z kuzynem

Udostępniono na licencji Creative Commons — uznanie autorstwa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plansza

    Plansza