Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Bogusławem Diduchem - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela

Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Bogusławem Diduchem

5 grudnia 2023

Wywiad z panem Bogusławem Diduchem dotyczący dzieciństwa w pałacu Długoszów w Siarach oraz jego pracy zawodowej jako nauczyciela.

Bogusław Diduch

Urodzony 28 lutego 1954 roku w Gorlicach. Ukończył Szkołę Podstawową w Siarach, Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach i polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtwórca i członek zespołu Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki, instruktor muzyczny w gorlickich szkołach średnich, nauczyciel, wizytator Kuratorium Oświaty, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej (2000–2017). Obecnie na emeryturze.

Zapraszamy do galerii fotografii dostępnej na dole strony. 

Drugi wywiad z panem Bogusławem Diduchem przeprowadzony 7 sierpnia 2022 roku przez Urszulę Karasińską w Gorlicach.

 

Spis treści:

00:00:04 — „Mieszkałem od urodzenia w pałacu Długoszów”; lata 1954-1968 (mama była zootechnikiem w stadninie, ojciec głównym księgowym)

00:00:13 — przeprowadzka do dworku wnuczki Długosza — Zawadzkiej w Sękowej; lata 1968-1973

00:01:05 — następna przeprowadzka do wybudowanego przez stadninę bloku i przejęcie pałacu przez Pracownię Konserwacji Zabytków w celu remontu

00:01:29 — „W pałacu mieszkaliśmy na tzw. tarasie”

00:02:45 — lanie wiader wody z tarasu na wracających z kościoła — śmigus dyngus w wykonaniu ojca i syna

00:03:21 — życie w pałacu — pierwsze poniemieckie radio, pierwszy telewizor w świetlicy stadniny, zradiofonizowany pałac — kołchoźniki

00:04:36 — imprezy taneczne w pałacowej świetlicy, lokalny zespół muzyczny pana Franciszka Tenerowicza, zajęcia muzyczne dla dzieci prowadzone przez niego w świetlicy, występy, początki zainteresowań muzycznych Bogusława Diducha

00:07:05 — opis mieszkań w pałacu, pałacowi sąsiedzi — ogrodnik Krzeszowski z rodziną, dyrektor Jener z rodziną, państwo Banasiowie, Michnowie — gościnne pokoiki

00:10:13 — dziadek — Piotr Kukla współpracownikiem Długosza w Borysławiu

00:11:05 — remont pałacu, powrót rzeźb z Rzeszowa do ogrodów

00:12:41 — stadnina koni do 1990 roku, długie wycieczki na hucułach, szkółka jeździecka, w której masztalerzem był pan Krawczyk

00:14:33 — szkolna droga Bogusława Diducha — szkoła podstawowa w Siarach, „Kromer”, polonistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim

00:16:07 — Bogusław Diduch nauczycielem (Bodaki, Sękowa, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Gorlicach, przemianowane w 1996 roku na Młodzieżowy Dom Kultury, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej)

00:23:59 — szczęśliwy emeryt, wspomnienie rozmowy z Tadeuszem Krokiem, „Od emerytury rzadko zdarza się, żebym popatrzył w stronę gitary” — powody

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Bogusław Diduch

  Bogusław Diduch

 • Powiększ zdjęcie Bogusław Diduch przed pałacem w Siarach (1955 r.)

  Bogusław Diduch przed pałacem w Siarach (1955 r.)

 • Powiększ zdjęcie Przed pałacem z tatą Marianem (1958)

  Przed pałacem z tatą Marianem (1958)

 • Powiększ zdjęcie Na wystawie rolniczej w Siarach z mamą Henryką i tatą Marianem (1959 r.)

  Na wystawie rolniczej w Siarach z mamą Henryką i tatą Marianem (1959 r.)

 • Powiększ zdjęcie Bogusław Diduch na ulubionej klaczy Zawiei (1973 r.)

  Bogusław Diduch na ulubionej klaczy Zawiei (1973 r.)