23660-M

Przewodnik

Przewodnik po naszym podwórku / red. Monika Sznajderman, Łukasz Sobolewski ; opieka artystyczna Anna Wiatr. - Krzywa : Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa, 2005. - 156 s. : fot. kolor. ; 20x20 cm.

Książka jest owocem warsztatów pod nazwą "Być u siebie", które zostały przeprowadzone w roku 2004/2005 dzięki pomocy Fundacji J&S Pro Bono Poloniae oraz Stowarzyszenia MUS-E Polska. Jest dziełem dzieci z Jasionki i Krzywej w Beskidzie Niskim.

1. Sztuka dziecka - fotografia - Beskid Niski

7.07-053.2+77.04](084.1) Beskid Niski

23660-M


23661-M

Czubara,  Krzysztof.

Zamość : krótki przewodnik po zabytkach i miejscach niezwykłych / Krzysztof Czubara ; zdjęcia Jerzy Cabaj. - Wyd. 2. - Zamość : Wydawnictwo Fotpress, 2004. - 36 s. : fot., mapy kolor. ; 21c m.

ISBN 83-914455-4-2

1. Zamość (woj.lubelskie) - przweodnik

913(438)(036) A/Z

23661-M


23662-M

Marcola,  Marek.

Zwierzyniec dla ludzi / Marek Marcola. - Zwierzyniec : Atut Biuro Promocji, 2004. - 63 s., [4] k. fot. kolor. ; 21 cm.

ISBN 83-919793-4-2

1. Zwierzyniec (woj. lubelskie, pow. Zamość) - 20-21 w. - szkice

94(438).084 A/Z

23662-M


23663-M

Zwierzyniec

Zwierzyniec : perła Roztocza / fot. i opr. Marek Jawor ; tł. Lianek Małgorzata. - Zwierzyniec : Atut Biuro Promocji, [2004]. - [16] s. : fot., mapy kolor. ; 21 cm.

ISBN 83-89797-01-1

1. Zwierzyniec (woj. lubelskie, pow. Zamość) - przewodnik

913(438)(036) A/Z

23663-M


23664-M

Jawor,  Marek.

Zamość i Roztocze : turystyka i wypoczynek / Marek Jawor. - Zamość : Atut Biuro Promocji, [2004]. - [16] s. : fot., mapy kolor. ; 21 cm.

ISBN 83-919793-6-9

1. Zamość (woj. lubelskie, pow. Zamość) - przewodnik    2. Roztocze (woj. lubelskie, pow. Zamość) - przewodnik

913(438)(036)

23664-M


23665-M

Jawor,  Anna.

Miasta renesansu : Zamość, Żółkiew, Lwów / Anna Jawor, Marek Jawor. - Zamość : Urząd Miasta Zamość, Atut Biuro Promocji, [2004]. - [24] s. : fot., mapy kolor. ; 29 cm. + CD

Publikacja została przygotowana i wydana dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej.

ISBN 83-913663-9-1

1. Zamość - przewodnik    2. Żółkiew - przewodnik    3. Lwów - przewodnik

913(438+477)(036)

23665-M


23666-M

Moskal,  Krzysztof.

Zamki w dziejach Polski i Słowacji : między Wisłą a Hornadem Cz.1, Od czasów najdawniejszych do 1500 r. / Krzysztof Moskal. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Fundacja, 2004. - 120 s., [76] tabl. kolor. : il., fot., mapy, rys. ; 25 cm.

ISBN 83-88887-34-3

1. Architektura polska - historia - 12-15 w.    2. Architektura słowacka - historia - 12-15 w.    3. Zamki i pałace - Polska - 12-15 w.    4. Zamki i pałace - Słowacja - 12-15 w.

728.8(438:437.6)"11/14"

23666-M


23667-M

Moskal,  Krzysztof.

Zamki w dziejach Polski i Słowacji : między Wisłą a Hornadem Cz.2, Od roku 1500 do 1771 / Krzysztof Moskal. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Fundacja, 2005. - 160 s., [135] k. tabl. kolor. : il., fot., mapy, rys. ; 25 cm.

Bibliogr. s. 158-160. Indeksy.

ISBN 83-88887-52-1

1. Architektura polska - historia - 15-18 w.    2. Architektura słowacka - historia - 15-18 w.    3. Zamki i pałace - Polska - 15-18 w.    4. Zamki i pałace - Słowacja - 15-18 w.

728.8(438:437.6)"14/17"

23667-M


23668-M

Gajur,  Jan.

Słońce zachodzi nad Łemkowszczyzną / Jan Gajur. - Krosno : Targowiska : Wydawnictwo ARETE II, 2005. - 158 s. : fot., il. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 157

ISBN 83-89688-36-0

1. Łemkowszczyzna - szkice literackie    2. Szkice literatury polskiej - 21 w.    3. Beskid Niski - szkice literackie - 21 w.

821.162.1-4

23668-M


23669-M

Gliksman,  Adam.

Solidarność Małopolska : kalendarium 1980-2005 / Adam Gliksman. - Kraków : Zarząd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", 2005. - 520 s. : il., fax., fot. ; 25 cm.

Zawiera także art. różnych aut.nt."Solidarności" Regionu Małopolska. - Bibliogr. s. 446-451. Indeksy.

ISBN 83-921980-0-X

1. NSZZ "Solidarność". Region Małopolska - kalendarium    2. Kraków (woj. małopolskie ; okręg) - organizacje - od 1980 r. - kalendarium

94(438).083/.084::323:331.105.44]"1980/..." Małopolska

23669-M


23670-M

Polska

Polska Bibliografia Bibliologiczna 2003 / oprac. Marzena Przybysz ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005. - 411 s. ; 24 cm. - (ISSN 0860-6560)

Indeksy.

016:01](438)

23670-M


23671-M

Bibliografia

Bibliografia Bibliografii Polskich 2003 / oprac. Urszula Krapacz, Danuta Urbańska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005. - 361, [1] s. ; 24 cm. - (ISSN 0860-6579)

Indeksy.

016:01](438)

23671-M


23672-M

Leksykon

Leksykon miast województwa małopolskiego / tekst Paweł Kutaś. - Kraków : Wydawnictwo Promo, 2005. - 235 s. : fot. kolor. ; 30 cm.

ISBN 83-922641-5-0

1. Województwo małopolskie - przewodnik

913(438)(036) Woj. małopolskie A/Z

23672-M


23673-M

Impelluso,  Lucii.

Metropolitan Museum : Nowy York / tekst oprac. Lucii Impelluso ; przeł. z j. włos. Hanna Borkowska ; red. prow. Tomasz Jendryczko ; red. Aleksandra Czeszunist-Cicha. - Warszawa : Świat Książki, 2006. - 143 s. : fot. kolor., pl. ; 26 cm. - (Muzea Świata)

Tyt. oryg.: Metropolitan Museum. New York.

ISBN 83-7391-924-4

1. Nowy Jork - Metropolitan Museum - zbiory    2. Sztuka - album

069(73):73/75(084.1)

23673-M


23674-M

Hodges,  Di.

Gdy dzieci sie nudzą : 500 |zabaw dla dzieci w każdym wieku / Di Hodges ; przeł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : Diogenes, cop. |2003. - 474 s. : il. ; 21 cm.

Tyt. oryg.: 501 |activites for kids tv-free

ISBN 83-7311-726-1

1. Gry i zabawy ruchowe

796.1

23674-M


23675-M

Ćmiech,  Andrzej.

Ksiądz Bronisław Świeykowski 1865-1956 / Andrzej Ćmiech ; il. Bartłomiej Belniak. - Gorlice : Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego, 2006. - 12 s. : il., faks. ; 21 cm.

1. Świeykowski, Bronisław (ksiądz) - (1865-1956) - biografia

929-052:94(438)] Świeykowski B.

23675-M, 23676-M


23677-M

Bugno,  Wacław.

Biecz : miasto królewskie / Wacław Bugno ; tekst. Marta Bartuś ; tł. Barbara Cygańczuk, Marzena Wójtowicz. - Biecz : Gmina Biecz, 2005. - 131 s. : fot. gł. kolor. ; 31 cm.

Tekst równol. w j. ang.

ISBN 83-919776-3-3

1. Biecz (woj. małopolskie) - historia    2. Biecz (woj. małopolskie) - sztuka - album

94(438):7](084.1) Biecz

23677-M


23678-M

Sanktuaria

Sanktuaria Maryjne. Madonny Papieskie : Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny / [Wydawnictwo PPHU VIKI]. - Sosnowiec : Wydawnictwo PPHU VIKI, [2006]. - Zwój ; 103x160 cm.

ISBN 83-923061-0-4

1. Jan Paweł II [papież] - 1920-2005    2. Sanktuaria Maryjne - Polska - mapa    3. Pielgrzymki Jana Pawła II - Polska - mapa

912(438):248:262.13:282

23678-M


23679-M

Encyklopedia

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : t. 4, P / [red. prowadz. encykl. Urszula Śmietana ; aut. tomu Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - 1295, [5] s. : fot., il. ; 24 cm.

Nazw. aut. s. [1296-1270].

ISBN 83-89501-41-4

1. Pedagogika - encyklopedia - 21 w.

37(03)

23679-M


23680-M

Biblioteki

Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948 : informator / red. nauk. Barbara Bieńkowska, oprac. Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; Departament Dziedzictwa Narodowego. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2005. - 344, [7] s., [2] mapy luz. : fot., faks. (w tym kolor.) ; 25 cm.

Wstęp i zakończenie w . j. ang. - Indeksy.

ISBN 83-60247-16-1

02(058)(100)"1938-1948"

23680-M


23681-M

Kochański,  Wiesław J.

Balneologia i hydroterapia / Wiesław J. Kochanski ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002. - 250, [1] s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 238-[251].

ISBN 83-87389-77-3

1. Balneologia - podręcznik    2. Przegrzanie lecznicze - podręcznik    3. Wodolecznictwo - podręcznik

615.838:615.3](07)

23681-M


23682-M

Olszewski,  Ryszard.

Bezpieczeństwo współczesnego świata / Ryszard Olszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - 224 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [218]-222

ISBN 83-7441-200-3

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe - 21 w.

327.55/.57(100)"20"

23682-M


23683-M

Biblioteki

Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej : materiały pokonferencyjne. Przysiek-Chełmża, 17-19 września 2001 / oprac. red. Jan Krajewski, Dorota Sawicka ; Polski Związek Bibliotek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - 129 s. ; 21 cm. - (Polska, Unia, Integracja.)

ISBN 83-7322-588-9

1. Biblioteki publiczne - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r. - materiały pokonferencyjne    2. Biblioteki publiczne - kraje Unii Europejskiej - materiały pokonferencyjne    3. Biblioteki publiczne - Polska - od 1989 r. - materiały pokonferencyjne

027.5(438:4-67:4-191.2-11)"1989/..."

23683-M


23684-M

Drogi

Drogi i bezdroża ku demokracji. Przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy.  - Toruń : Mado, 2005. - 241 s. : tab. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnego Świata ; nr 4)

ISBN 83-89886-20-0

1. Transformacja systemu społeczno gospodarczego - Europa Środkowa    2. Transformacja systemu społeczno gospodarczego - Europa Wschodnia    3. Transformacja systemu społeczno gospodarczego - Polska - od 1989 r.

316.422](438:4-191.2:4-11):94(438).083/084:94(4)

23684-M


23685-M

Elementy

Elementy teorii pływania / pod. red. Bogdana Czabańskiego, Mirosława Fiłona, Krystyny Zatoń ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 4 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003. - 281 s. : rys., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [275]-281.

ISBN 83-89156-02-4

1. Pływanie - podręcznik akadmicki

792.2(075.8)

23685-M


23686-M

Baczewska,  Marta.

Europa państw, czy państwo europejskie ? / Marta Baczewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 99 s. : mapy ; 21 cm. - (Polska, Unia, Integracja.)

Bibliogr. s. [95]-99.

ISBN 83-7322-829-2

1. Integracja Europejska - historia

327.39+339.923:316.42](4-67)

23686-M


23687-M

Grzesiak,  Monika.

Europejski Bank Centralny / Monika Grzesiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 151, [2] s. : tab., wykr. ; 21 cm. - (Polska, Unia, Integracja.)

Bibliogr. s. [146]-151

ISBN 83-7322-757-1

1. Europejski Bank Centralny

336.71:336.744](4-67)"1989/..."

23687-M


23688-M

Europejskie

Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu / red. nauk. Wojciech Gasparski ; przy współpr. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. - 304 s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-89437-07-4

1. Etyka biznesu - Unia Europejska - materiały konferencyjne

65.011:174](061)

23688-M


23689-M

Mazur,  Eugeniusz.

Geografia turystyczna / Eugeniusz Mazur ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczeciń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003. - 302, [1] s. ; 24 cm.

ISBN 83-7241-257-X

1. Turystyka - geografia - Polska - podręcznik akademicki    2. Turystyka - geografia - Europa - podręcznik akademicki    3. Polska - geografia - podręcznik akadmcki    4. Europa - geografia - podręcznik akadmcki

913(438):913(4)]::911.3:379.85(075.8)

23689-M


23690-M

Kaprowski,  Wiesław.

Geografia turystyczna / Wiesław Kaprowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - 248, [1] s., [8] k. map kolor. : tab., mapy ; 24 cm.

Bibliogr. s.241-[244].

ISBN 83-86990-35-X

1. Turystyka - geografia - podręcznik akademicki

911.3:379.85(075.8)

23690-M


23691-M

Łazarek,  Marianna.

Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia / Marianna Łazarek, Roman Łazarek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. - 266, [1] s. : tab ; 24 cm.

Bibliogr. s.257-[268].

ISBN 83-86990-22-8

1. Turystyka - ekonomika - podręcznik akademicki    2. Turystyka - Polska - od 1989 r. - podręcznik akademicki    3. Usługi - turystyka - organizacja - podręcznik akademicki

338.48(438)"1989/..."](075.8)

23691-M


23692-M

Merski,  Janusz.

Informacja turystyczna w Polsce / Janusz Merski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. - 116, [1] s. ; 24 cm.

Tyt. okł. i grzbiet: Informacja turystyczna.

ISBN 83-86990-29-5

1. Promocja handlowa - zagadnienia - Polska    2. Turystyka - informacja - Polska    3. Turystyka - marketing - Polska

338.48:659.23](438)

23692-M


23693-M

Chmiel,  Beata.

Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Beta Chmiel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 161 s. : tab. ; 21 cm. - (Polska, Unia, Integracja.)

Bibliogr. s. [149]-161

ISBN 83-88089-27-7

1. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE

327.56/.57](4-67)"1989/..."

23693-M


23694-M

Żukowska-Kowalska,  Katarzyna.

Medyczne aspekty turystyki i rekreacji / Katarzyna Żukowska-Kowalska, Paweł Jóźków, Marek Mędraś ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Akademi Wychowania Fizycznego, 2005. - 93, [2] s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [95].

ISBN 83-89156-26-1

1. Choroby    2. Ratownictwo medyczne    3. Turystyka - higiena

614.87/.88:379.85:616:613.1

23694-M


23695-M

Roszczypała,  Jan.

Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich / Jan Roszczypała. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003. - 66 s. ; 24 cm.

ISBN 83-86990-62-7

1. Prace dyplomowe - poradnik

378.22(083.1)

23695-M


23696-M

Gawłowicz,  Izabela.

Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością : (międzynarodowe trybunały karne, Interpol) / Izabela Gawłowicz, Marzena Anna Wasilewska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - 170 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia ISSN ISSN 0860-2751 t. 508)

Bibliogr. s. [168]-170.

ISBN 83-7241-377-0

1. Interpol    2. Policja - organizacja - 20 w.    3. Przestepstwo - zapobieganie i zwalczanie - 20 w.    4. Sadownictwo międzynarodowe - od 1945 r.

341.45:343.85:341.6:341.1]"19"

23696-M


23697-M

Helnarska,  Karolina Julia.

Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej / Karolina Julia Helnarska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - 216 s. : tab. ; 21 cm. - (Polska, Unia, Integracja.)

Bibliogr. s. 210-216

ISBN 83-7441-074-4

1. Turystyka - polityka - kraje Unii Europejskiej    2. Turystyka - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2004 r.

347.4/.5:379.85+338.48](4-67)

23697-M


23698-M

Nowe

Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich : finansowanie rozwoju obszarów wiejskich po wejściu Polki do Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław Surowiec. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. |2005. - 334 s. : mapy, wykr, tab. w tym kolor ; 24 cm.

Bibliogr. przy ref.

ISBN 83-7299-402-1

1. Grunty rolne - gospodarka - polityka - Polska - materiały konferencyjne    2. Wieś - planowanie przestrzenne - Polska - materiały konferencyjne

711.3:332.3.02:681.322](438)(061.3)

23698-M


23699-M

Zawistowska,  Hanna.

Nowe zasady świadczenia usług turystycznych / Hanna Zawistowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - 94, [1] s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 93-[95].

ISBN 83-86990-94-5

1. Usługi - turystyka - prawo - Polska - stan na 2005 r. - podręcznik

347.4/.5:379.85](438)(07)

23699-M


23700-M

Adamkiewicz,  Marek.

Oblicza śmierci: propedeutyka tanatologii / Marek Adamkiewicz. - Toruń : Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. |2004. - 470 s. ; 25 cm.

Bibliogr. s. [425]-470.

ISBN 83-88089-17-X

1. Śmierć    2. Tanatologia - nauka

122/129:179:236:612.67

23700-M


23701-M

Żarska,  Barbara.

Ochrona krajobrazu / Barbara Żarska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 252 s., [20] s. fot. kolor. : fot., mapy ; 24 cm.

Bibliogr. s. [241]-252, wykaz aktów prawnych s. [212]-215.

ISBN 83-7244-651-2

1. Krajobraz - ochrona - podręcznik akademicki    2. Prawo ochrony środowiska - stan na 2005 r. - Polska - podręcznik akademicki

502.6+719:349.6](438)(075.8)

23701-M


23702-M

Grzeszczak,  Robert.

Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej / Robert Grzeszczak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 256, [3] s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN ISNN 0239-6661 No 2618). - (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 11)

Zakończenie również w j. niem. - Bibliogr. s. [239]-249.

ISBN 83-229-2508-5

1. Parlament - kraje Unii Europejskiej

328(4-67)"1989/..."

23702-M


23703-M

Łobożewicz,  Tadeusz.

Podstawy turystyki / Tadeusz Łobożewicz, Grzegorz Bieńczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - 231, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-86990-12-0

1. Turystyka - podręcznik akademicki

379.85:338.48](075.8)

23703-M


23704-M

Phillips,  D.C.

Podstawy wiedzy o nauczaniu / D.C. Phillips, J.F. Soltis ; przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 168 s. ; 21 cm. - (Kompetentny Nauczyciel. Pedagogika.)

Bibliogr. s. [159]-162. Indeksy.

ISBN 83-89120-68-2

1. Nauczanie - psychologia - podręcznik    2. Uczenie się - psychologia - podręcznik

371.3:37.041:159.95](07)

23704-M


23705-M

Szwejkowski,  Zbigniew.

Pogoda, klimat i środowisko / Zbigniew Szwejkowski. - Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2004. - 244 s. : il., fot. kolor., mapy, tab., wykr. ; 24 cm.

BIbliogr. s. 237

ISBN 83-7299-346-7

1. Klimat - podręcznik akadmicki    2. Metorologia - podręcznik akadmicki

551.5(075.8)

23705-M


23706-M

Waldziński,  Dariusz.

Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych : zarys problemu / Dariusz Waldziński. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. |2005. - 283 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 276-283

ISBN 83-7299-386-6

1. Regionalizacja gospodarcza - polityka - Polska - podręcznik akademicki

332.14(438)(075.8)

23706-M


23707-M

Nowaczek,  Krzysztof.

Polityka Unii Europejskiej wobec procesów imigracyjnych / Krzysztof Nowaczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 197 s. : tab., fot. ; 21 cm. - (Polska, Unia, Integracja.)

Bibliogr. s. 178-197

ISBN 83-7322-780-6

1. Migracje - polityka - Unia Europejska

314.74:323.1](4-67)

23707-M


23708-M

Problem

Problem dostosowania polskich przedsiębiorstw do standardów europejskich / pod red. nauk. Tadeusza P. Tkaczyka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszwie, 2005. - 177 s. : wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-7378-146-3

1. Unia Europejska - a Polska - gospodarka    2. Polska - a Unia Europejska - gospodarka    3. Przedsiębiorstwo - organizacja - Polska - od 1989 r.    4. Przedsiębiorstwo - organizacja - kraje Uni Europejskiej - od 1989 r.

658.1/.5.011:339.137](438:4-67)"1989/..."

23708-M


23709-M

Kulmatycki,  Lesław.

Promocja zdrowia w kulturze fizycznej : kryteria dobrej praktyki / Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003. - 232 : wykr., tab., 24 cm. - (Studia i Monografie ISSN ISSN 0239-6009 ; 68)

Zakończenie również w j. ang. - Bibliogr. s. 198-213.

ISBN 83-89156-06-7

1. Promocja zdrowia - od 1989 r.    2. Promocja zdrowia - Polska - od 1989 r.

613/614"1989/..."

23709-M


23710-M

Herzberger,  Sharon D.

Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej / Sharon D. Herzberger ; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkocholowych, 2002. - 232 s. : tab, wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 203-232.

ISBN 83-88075-32-2

1. Przemoc w rodzinie - psychologia - podręcznik akademicki

159.9-055.5:343.6](075.8)

23710-M


23711-M

Przeszłość

Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej / pr. zb. pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Instytut Pracy i spraw Socjalnych, Instytut Gospodarki Nieruchomościami. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005.Katowice : Instytut Gospodarki Nieruchomościami, 2005. - 284, [1] s., [1] k. fot. kolor. : fot., tab., mapy, wykr. ; 24 cm.

Książka wydana ku czci prof. Witolda Nieciuńskiego w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. - Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-87890-63-4

1. Mieszkania - gospodarka - Polska - od 1980 r.    2. Budownictwo mieszkaniowe - polityka - Polska - od 1980 r.

69::728+332.8](438)"1980/..."(082.1)

23711-M


23712-M

Sekty

Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne / pod red. ks. Władysława Nowaka, ks. Sławomira Ropiaka. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. |2005. - 350 s. ; 24 cm.

ISBN 83-7299-415-3

1. Sekty i ruchy religijne - materiały konferencyjne

285/289:29:261](061)

23712-M


23713-M

Solak,  Zbigniew.

Stan wojenny w Małopolsce : relacje i dokumenty / oprac. Zbigniew Solak, Jarosław Szarek ; współpr. Henryk Głębocki, Jolanta Nowak, Adam Roliński ; Instytyt Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie [etc.], 2005. - 499, [4] s. ; 24 cm. +CD

Indeksy.

ISBN 83-7188-783-3

1. NSZZ Solidarność - 1980-1989 r.    2. Stan wojenny - Polska - 1981-1983 r.    3. Małopolska - 1981-1983 r.

94(438).083::323.22/.26"1981/1983"A/Z:331.105.44

23713-M


23714-M

Tkaczyński,  Jan Wiktor.

Varia Europejskie / Jan Wiktor Tkaczyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - 181 s. ; 21 cm. - (Polska, Unia, Integracja.)

Bibliogr. s. [157]-181.

ISBN 83-7322-634-6

1. Prawo wspólnotowe europejskie

327.39+339.923:316.42](4-67)

23714-M


23715-M

Fiternicka-Gorzko,  Magdalena.

W cieniu bieszczadzkich cerkiewek : z badań socjologicznych / Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko, Alicja Hess-Leońska, Jacek Leoński ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - 147 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia t. 544. Studia Terenowe ISSN ISSN 0860-2751 nr 1)

Zakończenie w j. ang.

ISBN 83-7241-428-9

1. Społeczność bieszczadzka - badania socjologiczne    2. Bieszczady - region - badania socjologiczne

316.7:316.35.023.4:94(438)Bieszczady].001.5

23715-M


23716-M

Potorski,  Radosław.

Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na pojecie suwerenności : rozważania w świetle zasady nadrzędności prawa wspólnotowego / Radosław Potorski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - 51 s. : tab. ; 21 cm. - (Polska, Unia, Integracja.)

Bibliogr. s. [48]-51

ISBN 83-7441-137-6

1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości    2. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie    3. Suwerenność Polski

341.12:341.6](4-67):342.15

23716-M


23717-M

Wren,  Kevin.

Wpływ społeczny / Kevin Wren ; tł. Maria Kowalska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 175 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - (Wprowadzenie do Psychologii. Psychologia Społeczna, nr seri 1)

Bibliogr. s. 157-167. Indeksy.

ISBN 8389574888

1. Psychologia społeczna - podręcznik akademicki

316.6:159.9(075.8)

23717-M


23718-M

Współczesne

Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej : studia i materiały / pod red. Jacka Leońskiego i Roberta Woźniaka ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. - 487 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia ISSN ISSN 0860-2751 ; t. 558)

ISBN 83-7241-461-0

1. Polska - a integracja europejska - materiały konferencyjne

339.92(438:4-67)](061)

23718-M


23719-M

[Ławecki,  Tomasz].

Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny / [Tomasz Ławecki, Liliana Olchowik-Adamowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Telbit, cop. |2005. - 432 s. : fot. w tym kolor. ; 23 cm. - (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)

Na okł.: Do każdej wycieczki scenariusz lekcji. - Indeksy.

ISBN 83-88109-55-3

1. Przewodnik turystyczny - Polska    2. Przewodnik turystyczny - Polska - scenariusze lekcji

913(438)(036)(072.2/.3)

23719-M


23720-M

McWhirter,  Jeffries J.

Zagrożona młodzież : ujęcia kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et.al.] ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja Problemów Alkocholowych, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. - 527 s. ; 23 CM.

Bibliogr. s.497-527.

ISBN 83-88075-31-4

1. Młodzież szkolna - patologia społeczna    2. Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie - metody

316.346.3-053.5/.6:316.356.2:316.344.7:364.2-053.5/.6

23720-M


23721-M

Historia

Historia literatury światowej : [t. 10], XX wiek - proza / red. Marian Szulc. - Kraków : PINNEX, cop. |2006. - 327 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN 83-89265-33-8 (całość) - ISBN 83-89265-43-5 (t. 10)

1. Proza światowa - literatura - 20 w.

82(091)"19"

23721-M


23722-M

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 1 : Ab-Az / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Hanna Galbas-Krefft et.al. - Poznań : Horyzont, cop. 2002. - 314, [6] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [317-318]. Indeks.

ISBN 83-89242-00-1 komplet - ISBN 83-89242-01-X tom I

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23722-M


23723-M

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 2 : Ba-By / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Hanna Galbas-Krefft et.al. - Poznań : Horyzont, cop. 2002. - 306, [6] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [308-309]. Indeks.

ISBN 83-89242-00-1 komplet - ISBN 83-89242-02-8 tom II

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23723-M


23724-M

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 3 : Ca-Dż / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Hanna Galbas-Krefft et.al. - Poznań : Horyzont, cop. |2003. - 454, [10] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [458-459]. Indeks.

ISBN 83-89242-00-1 komplet - ISBN 83-89242-03-6 tom III

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23724-M


23725-M

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 4 : Ea-Hy / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Hanna Galbas-Krefft et.al. - Poznań : Horyzont, cop. |2004. - 421, [3] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [423]. Indeks.

ISBN 83-89910-00-4 komplet (od.T.IV) - ISBN 83-89910-01-2 tom IV

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23725-M


23726-M

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 5 : Ic-Łz / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Paweł Grala et.al. - Poznań : Horyzont, cop. |2004. - 331, [4] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [333]. Indeks.

ISBN 83-89910-00-4 komplet (od.T.IV) - ISBN 83-89910-02-0 tom V

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23726-M


23727-M

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 6 : Ma-Ny / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Mirosław Babiarz et.al. - Poznań : Horyzont, cop. |2005. - 432, [8] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [436-437]. Indeks.

ISBN 83-922249-0-6 komplet (od.T.VI) - ISBN 83-922249-1-4 tom VI

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23727-M


23728-M

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 7 : Ob-Qu / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Mirosław Babiarz et.al. - Poznań : Horyzont, cop. |2005. - 402, [5] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [404-405]. Indeks.

ISBN 83-922249-0-6 komplet (od.T.VI) - ISBN 83-922249-2-2 tom VII

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23728-M


23729-M

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 8 : Ra-Św / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Aneta Górecka et.al. - Poznań : Horyzont, cop. |2005. - 379, [5] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [381-382]. Indeks.

ISBN 83-922249-0-6 komplet (od.T.VI) - ISBN 83-922249-3-0 tom VIII

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23729-M


23730-M

Płaj

Płaj 31 : almanach karpacki półrocznik jesień 2005 / red. Paweł Luboński, Tadeusz Andrzej Olszański, Andrzej Wielocha ; Towarzystwo Karpackie. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2005. - 216 s., XXIV k. tabl. kolor., [1] k. złoż. : il., mapy ; 21 cm. - (ISSN 1230-5898)

ISBN 83-85258-38-8

796.52:913](234.421.2):94(234.421.2)::008]

23730-M


23731-M

Edukacja

Edukacja obywatelska : słownik encyklopedyczny / [Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller]. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2001. - 523 s. ; 21 cm.

Zawiera tekst Konstytucji RP. Na okł. podt.: najnowsze wydanie, bogaty wybór haseł, pełny i aktualny stan wiedzy.

ISBN 83-87977-46-2

1. Wychowanie obywatelskie - encyklopedia - materiały pomocnicze dla szkół

3(03)(075.2/.3)

23731-M


23732-M

Ekologia

Ekologia : słownik encyklopedyczny / [Grażyna Łabno]. - Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2006. - 470 s. ; 21 cm.

Na okł. podt.: 2000 haseł, 150 ilustracji. Zawiera słownik polsko-angielski. - Bibliogr. s. [467]-470.

ISBN 83-7407-017-X

1. ekologia - encyklopedia - materiały pomocnicze dla szkół

574(03)(075.2/.3)

23732-M


23733-M

Słownik

Słownik motywów literackich : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, najwiekszy wybór motywów / [oprac. haseł. Teresa Kosiek, Łucja Skrzypek, Agnieszka Nawrot et.al]. - Kraków : Greg, 2005. - 446 s. ; 21 cm. - (Złote Wydanie)

Na okł. podt.: Wydanie polecane przez nauczycieli. Liceum. - Indeks.

ISBN 83-7327-394-8

1. Literatura - tematyka - encyklopedia - materiały pomocnicze dla szkół

82(091)(03)(075.3.053.6/.7)

23733-M


23734-M

Tubielewicz,  Jolanta.

Kultura Japonii : słownik / Jolanta Tubielewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 352 s. : fot. kolor., faks., mapy, portr., err. ; 21 cm.

ISBN 83-02-06378-9

1. Japonia - kultura - encyklopedia

94(520)::008(03)

23734-M


23735-M

Snoch,  Bogdan.

Szkolny słownik historii Polski lata 1918-1989 / Bogdan Snoch, Roman Tusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2006]. - 208 s. : fot., mapy kolor. ; 24 cm. - (Szkolny Słownik Historii Polski ; t.3)

Bibliogr. s. 207

ISBN 83-02-05848-3 tom 1-3 - ISBN 83-02-07766-6 tom 3

1. Polska - historia - 20 w. - encyklopedia

94(438).081/.083(03)(075.2/.3)

23735-M


23736-M

Rottenberg,  Anda.

Sztuka w Polsce 1945-2005 / Anda Rottenberg. - Warszawa : Stentor, 2005. - 469, [1] s. : fot. kolor. ; 24 cm.

Indeks.

ISBN 83-89315-57-2

1. Sztuka polska - historia - od 1944 r.

73:74:75:76(438)"1944/..."

23736-M


23737-M

Kowalski,  Jacek.

Dzieje kultury francuskiej / Jacek, Kowalski, Anna i Mirosław Loba, Jan Prokop. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 664 s., [4] k. map kolor. : fot. kolor., tab. ; 24 cm.

ISBN 83-01-14499-8

1. Francja - kultura

94(44)::008

23737-M


23738-M

Makowiecka,  Marta.

Język polski : poezja : interpretacje / Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski. - Warszawa : Świat Książki, 2006. - 255, [1] s. ; 20 cm. - (Nowa Matura)

ISBN 83-247-0229-6

1. Język polski - poezja - interpretacje - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

82(091)-1:821.162.1(091):371.279.6](075.3.053.7)

23738-M


23739-M

Derwojedowa,  Magdalena.

Język polski : kompendium / aut. Magdalena Derwojedowa, Alicja Gałczyńska, Włodzimierz Gruszczyński [et.al] ; pod red. Magdaleny Derwojedowej, Haliny Karaś, Doroty Kopcińskiej. - Warszawa : Świat Książki, 2005. - 933, [1] s. : mapy, tab. ; 25 cm. - (Zamisat Korepetycji)

Skorowidz

ISBN 83-7391-251-7

1. Języ polski - gramatyka    2. Języ polski - historia

811.162.1'36:811.162.1'373.7:811.162.1(091)

23739-M


23740-M

Ożóg,  Kazimierz.

Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku : wybrane zagadnienia / Kazimierz Ożóg. - Wyd. 2. - Rzeszów : Otwarty Rozdział, 2004. - 262, [5] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Frazy)

Bibliogr. s. 246-[263].

ISBN 83-919653-0-9

1. Język polski - historia - od 1989 r. - szkice

811.162.1"1989/..."

23740-M


23741-M

Ożóg,  Kazimierz.

Język w służbie polityki : językowy kształt kampani wyborczych / Kazimierz Ożóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 273, [1] s. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 262-272.

ISBN 83-7338-108-2

1. Język polski - socjologia - od 1989 r.    2. Kampania wyborcza - język    3. Polityka - język - Polska - od 1989 r.

811.162.1'27:324(438)]"1989/..."

23741-M


23742-M

Dlaczego

Dlaczego nalezy uczyć o Holokauście? / pod red. Jolanty Ambrosewicz-Jacobs, Leszka Hońdo. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Uniwersytet Jagieloński. Instytut Europeistyki, 2005. - 151, [1] s. : tab. ; 21 cm.

ISBN 83-918835-7-4

1. Historia - nauczanie    2. Żydzi - Europa - 1939-1945 r.

372.893::94(100)"1939/1945::94(=411.16)

23742-M


23743-M

Brzeziński,  Jerzy.

Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej : teoria, praktyka, konteksty / Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. - 168, [4] s. ; 20 cm.

ISBN 83-04-04654-7

1. Język polski - stylistyka - historia - 18-19 w.    2. Literatura polska - język - historia - 18-19 w.

811.162.1'38:821.162.1(091)]"17/18"

23743-M


23744-M

Gruchmanowa,  Monika.

Gwary w ojczyźnie i na obczyźnie : studia / Monika Gruchmanowa ; Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, 2003. - 292 s. : mapy, ryc. ; 24 cm. - (Biblioteczka Poznańskich studiów Polonistycznych. Seria Jezykoznawcza ; nr 18)

ISBN 83-88176-30-7

1. Język polski - dialekty i regionalizmy    2. Wielkopolska - język    3. Wielkopolska - etnografia    4. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) - dialekty i regionalizmy    5. Środowiska polonijne - język - USA

811.162.1'282:811.162.1:39](438+73)

23744-M


23745-M

St[anisław]

St[anisław] Batruch : malarstwo / [wybór reprod. Stanisław Batruch ; fot. Bartłomiej Kędziora]. - Gorlice : Małopolskie Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów", [2006]. - 74 s. : fot. gł. kolor. ; 22 cm.

ISBN 83-923636-0-4 - ISBN 978-83-923636-0-6

1. Batruch, Stanisław    2. Malarstwo polskie - katalog wystawy - 20 w.

75(438)(064)

23745-M


23746-M

Ćmiech,  Andrzej.

Państwo Gorlickie : szkice historyczne / Andrzej Ćmiech. - Nowy Sącz : Wydawnicto Fundacja, 2006. - 124 s. : mapy, fot., ryc. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

ISBN 83-88887-61-0 - ISBN 83-60480-05-2

1. Gorlice - historia

94(438)A/Z

23746-M


23747-M

Malta

Malta / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 303, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 18)

ISBN 83-60174-18-0

1. Malta - przewodnik

913(458.2)(036)

23747-M


23748-M

Wenezuela

Wenezuela / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 365, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 19)

ISBN 83-60174-19-9

1. Wenezuela - przewodnik

913(87)(036)

23748-M


23749-M

Indie

Indie / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 414, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 20)

ISBN 83-60174-20-2

1. Indie - przewodnik

913(87)(036)

23749-M


23750-M

Maroko

Maroko / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 357, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 21)

ISBN 83-60174-21-0

1. Maroko - przewodnik

913(64)(036)

23750-M


23614/X

Strauss,  Johann (syn).

Johann Strauss (syn) / Royal Philharmonic Orchestra ; Peter Guth (dyrygent) ; tekst Natalia Sukiennik ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 10)

ISBN 83-60004-16-1 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Strauss Johann (syn) - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Strauss Johann (syn)

23751-M


23614/XI

Haydn,  Joseph.

Joseph Haydn / Festetics Quartet; Andrzej Sitarz ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 11)

ISBN 83-60004-17-X - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Haydn Joseph - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Haydn Joseph

23752-M


23614/XII

Satie,  Erik.

Erik Satie / Patrick Cohen; Agnieszka Draus ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 12)

ISBN 83-60004-18-4 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Satie Erik - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Satie, Erik

23753-M


23614/XIII

Brahms,  Johannes.

Johannes Brahms / Royal Philharmonic Orchestra ; Judd James (dyrygent) ; tekst Joanna Wiśnios ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 13)

ISBN 83-60004-19-6 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Brahms, Johannes - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Brahms, Johannes

23754-M


23755-M

Dominikana

Dominikana i Haiti / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 383, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 22)

ISBN 83-60174-22-9

1. Dominikana - przewodnik    2. Haiti - przewodnik

913(729.3:729.4)(036)

23755-M


23756-M

Bali

Bali / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 317, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 23)

ISBN 83-60174-23-7

1. Bali - wyspa w Indonezji - przewodnik

913(594)(036)

23756-M


23757-M

Chiny

Chiny / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 411, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 24)

ISBN 83-60174-24-5

1. Chiny - przewodnik

913(510)(036)

23757-M


23758-M

Peru

Peru / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 356, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 25)

ISBN 83-60174-25-3

1. Peru - przewodnik

913(85)(036)

23758-M


23614/XIV

Prokofiew,  Siergiej.

Siergiej Prokofiew / Royal Philharmonic Orchestra ; Jurij Simonow (dyrygent) ; tekst Anna Piotrowska ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 14)

ISBN 83-60004-20-X - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Prokofiew, Siergiej - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Prokofiew, Siergiej

23759-M


23614/XV

Schubert,  Franz.

Franz Schubert / Royal Philharmonic Orchestra ; ; tekst Mariusz Wrona ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 15)

Na okł. wymienieni soliści.

ISBN 83-60004-21-8 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Schubert, Franz - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Schubert, Franz

23760-M


23614/XVI

Vivaldi,  Antonio.

Antonio Vivaldi / Accademia Bizantina ; Ottavio Dantone (dyrygent) ; Stefano Montanari (skrzypce) ;tekst Filip Berkowicz ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 16)

ISBN 83-60004-22-6 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Vivaldi, Antonio - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Vivaldi Antonio

23761-M


23614/XVII

Penderwcki,  Krzysztof.

Krzysztof Penderecki / Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej ; Antoni Wit (dyrygent) ; tekst Aleksandra Suruło ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 17)

ISBN 83-60004-23-4 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Penderecki, Krzysztof - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Penderecki Krzysztof

23762-M


23763-M

Garlicki,  Andrzej.

Historia 1815-2004 : Polska i świat / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. - 838 s. : mapy ; 25 cm.

ISBN 83-7383-145-2

1. Historia Polski - 1815-2004 r.    2. Historia świata - 1815-2004 r.

94(438)+94]"1815/..."

23763-M


23764-M

Bankowicz,  Bożena. Dudek,  Antoni. Mazur,  Grzegorz. Zblewski,  Zdzisław

Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945 / pod red. Marka Bankowicza ; aut. Bożena Bankowicz [et.al.]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - 582, [3] s. ; 24 cm.

Indeks.

ISBN 83-233-1852-2

1. Historia - 1901-1939 r. - podręcznik akademicki    2. Wojna - 1939-1945 r. - podrecznik akademicki

94(100)"1901/1939":94(100)"1939/1945"::327](075.8)

23764-M


23764/II

Dudek,  Antoni. Gruszczak,  Artur. Polit,  Jakubrtur. Zblewski,  Zdzisław

Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000 / pod red. Marka Bankowicza ; aut. Bożena Bankowicz [et.al.]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - 959, [2] s. ; 24 cm.

Kontynuacja pracy pt.: Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945. - Indeks.

ISBN 83-233-1853-0

1. Historia - od 1945 r. - podręcznik akademicki

94(100)"1945..."::327](075.8)

23765-M


23766-M

Flipiak,  Marian.

Homo Biblicus : biblijne podstawy filozofii życia / Marian Filipiak. - Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2004. - 224 s. ; 21 cm.

ISBN 83-88089-13-7

1. Biblia - Stary Testament - analiza i interpretacj    2. Antropologia filozoficzna - szkice    3. Sens życia - szkice

222/224.06/.08:1

23766-M


23767-M

Witkowski,  Czesław.

Hotelarstwo : Cz.1, Podstawy hotelarstwa / Czesław Witkowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. - 221 s. : tab. ; 24 cm.

Tyt. grzbiet.: Podstawy hotelarstwa. - Bibliogr. s. 172-[177].

ISBN 83-86990-27-9

1. Hotelarstwo - podręcznik

640.41/.42(07)

23767-M


23767/II

Witkowski,  Czesław.

Hotelarstwo : Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / Czesław Witkowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003. - 217 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 161-[167].

ISBN 83-86990-67-8

1. Hotelarstwo - podręcznik

640.41/.42(07)

23768-M


23767/III

Witkowski,  Czesław. Kachniewska,  Magdalena

Hotelarstwo : Cz.3, Hotelartwo w gospodarce turystycznej / Czesław Witkowski, Magdalena Kachniewska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - 292, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 167-173.

ISBN 83-86990-75-9

1. Hotelarstwo - podręcznik

640.41/.42(07)

23769-M


23770-M

Dynus,  Magdalena. Prewysz-Kwinto,  Piotr

Matematyka finansowa / Magdalena Dynus, Piotr Prewysz-Kwinto. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", 2005. - 167 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 167.

ISBN 83-7285-246-4

1. Matematyka finansowa - podręcznik akademicki

336:51](075.8)

23770-M


23771-M

Tynel,  Andrzej. Funk,  Jan. Chwalej,  Władimir

Międzynarodowe prawo handlowe / Andrzej Tynel, Jan Funk, Władimir Chwalej ; red. nauk. Maksymilian Pazdan. - Warszawa : Difini, 2002. - 350, [1] s. ; 24 cm.

ISBN 83-7251-173-X

1. Prawo handlowe - prawo międzynarodowe - stan na 2002 r. - podręcznik akademicki

341.22:347.7](075.8)

23771-M


23772-M

Czaputowicz,  Jacek

Nauka o państwie / pod red. Pawła Kaczorowskiego ; aut. Jacek Czaputowicz [et.al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2006. - 366 s. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-7378-201-X

1. Państwo - teoria - podręcznik akademicki    2. Polityka - teoria - podręcznik akademicki

321.01:32.001](075.8)

23772-M


23773-M

Kozłowska,  Anna.

Oddziaływanie mass mediów / Anna Kozłowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. - 223 s. : wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 215-223.

ISBN 83-7378-188-9

1. Komunikacja społeczna

316.77

23773-M


23774-M

Pięta Jan.

Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - 272 s. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. s.272.

ISBN 83-86990-82-1

1. Czas wolny od pracy - podręcznik akademicki    2. Odpoczynek - organizacja - podręcznik akademicki

379.8:37.013.42](075.8)

23774-M


23775-M

Myszewski,  Jan M.

Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Jan M. Myszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005. - 349 s. : portr., tab., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-89437-38-4

1. Zarządzanie jakością - podręcznik akademicki

658.56.012.4(075.8)

23775-M


23776-M

Bukowski,  Zbigniew.

Polskie administracyjne prawo materialne / Zbigniew Bukowski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - 453 s. ; 24 cm.

Wykaz akt. pr. s. 451-453. - Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2005 r. - Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-7285-241-3

1. Prawo administracyjne - Polska - stan na 2005 r. - podręcznik akademicki

342.9(438)(075.8)

23776-M


23777-M

Galster,  Jan. Gronowska,  Bożena. Szyszkowski,  Wacław. Bień-Kacała,  Agnieszka. Cieszyński,  Adam. Witkowska,  Katarzyna M.

Prawo konstytucyjne / pod red. Zbigniewa Witkowskiego ; aut. Zbigniew Witkowski [et.al]. - Wyd. 11. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. - 758, [2] s. ; 24 cm.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r. - Pełna nazwa wydawcy w cop. - Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 978-83-7285-273-1

1. Prawo państwowe - Polska - stan na 2006 r. - podręcznik akademicki

342(438)(075.8)

23777-M


23778-M

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość w teorii i praktyce / pod red. Mariana Strużyckiego. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. - 232 s. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-7378-214-1

659.235

23778-M


23779-M

Łodziński,  Sławomir.

Równość i różnica : Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku / Sławomir Łodziński ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. - 320 s. ; 24 cm.

ISBN 83-7383-068-5

1. Mniejszości narodowe - Polska - 1945-1989 r.    2. Mniejszości narodowe - Polska - po 1989 r.

323.15(438)"1945/..."

23779-M


23780-M

Zieliński,  Eugeniusz.

Samorząd terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. - 418 s. ; 24 cm.

Zawiera teksty aktów prawnych

ISBN 83-7151-628-2

1. Samorząd terytorialny - prawo - Polska - stan na 2004 r.

342.25:352/353](438)

23780-M


23781-M

Brodziński,  Marian G[rzegorz].

Spółdzielczość obsługująca wieś i rolinictwo : w okresie przekształceń ustrojowych / Marian G[rzegorz] Brodziński. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - 426, [1] s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 419-[427].

ISBN 83-60197105

1. Spółdzielczość - Polska - od 1989 r.

334:334.73(438)(1-22)"1989/..."

23781-M


23782-M

Danilewicz,  Dariusz

Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / praca zb. pod red. Marty Juchnowicz ; aut. Dariusz Danilewicz [et.al]. - Warszawa : Poltext, 2004. - 212 s. : tab. ; 24 cm. - (Człowiek w Firmie.)

Bibliogr. s. 207-212.

ISBN 83-88840-57-6

1. Kadry - polityka - Kraje Unii Europejskiej    2. Kadry - polityka - Polska - od 1989 r.    3. Prawo pracy - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2004 r.

658.3(438:4-67)"1989/...":349.2(4-67)

23782-M


23783-M

Kokowski,  Andrzej.

Starożytna Polska : od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku starożytności / Andrzej Kokowski. - Warszawa : Trio, 2005. - 608 s. : mapy, ryc. ; 25 cm.

ISBN 83-7436-012-7

1. Starożytność - Polska    2. Starożytność - kultura - Polska

94(3)(438):94(438)::008

23783-M


23784-M

Malinowski,  Ludwik.

Unia Europejska : państwa, gospodarka, szkolnictwo / Ludwik Malinowski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. - 328 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 327-328.

ISBN 83-89600-11-0

1. Unia Europejska    2. Kraje Unii Europejskiej - historia

339.923:316.42:327.39:371](4-67)"1989/..."

23784-M


23785-M

Wielowymiarowość

Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Cypriana Rogowskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. |2005. - 248 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Materiały z V Dni Interdyscyplinarnych, 22-23 października 2004 r. - Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-7299-421-8

1. Niepełnosprawni - nauczanie - materiały konferencyjne    2. Niepełnosprawni - nauczanie - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne

376.2/.4(438)"1989/..."(061)

23785-M


23786-M

Żebrowski,  Waldemar.

Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata : podręcznik akademicki / Waldemar Żebrowski. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2005. - 274 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [266]-274.

ISBN 83-89067-23-4

1. Państwo - ustrój - podręcznik akademicki

321.6/.7:342.2/.5](075)

23786-M


23787-M

Zarządzanie

Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych / praca zb. pod red. Bazylego Poskrobki. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - 343 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - (Monografie Naukowe.)

Bibliogr. s. 331-339.

ISBN 83-87981-42-7

1. Rezerwaty i praki narodowe - turystyka    2. Turystyka - marketing    3. Turystyka - zarządzanie

338.48:65.012.4:339.138:379.85:502.6

23787-M


23788-M

Pasterz

Pasterz na barce miłości : Almanach poetycki / red. Andrzej Duboniewicz. - Jastrzębie Zdrój : Oficyna Wydawnicza TAD-AD, 2005. - 174, [1] s. : fot., il. ; 21 cm.

Wydanie z okazji 85 urodzin Papieża Jana Pawła II. - Noty o autorach s. 147-174.

ISBN 83-88129-46-5

821.162.1-1

23788-M


23789-M

Wigilijna,

Wigilijna, cicha i niezwykła noc : Almanach poetycki / red. Andrzej Duboniewicz, Wiesław Janusz Mikulski. - Jastrzębie Zdrój : Oficyna Wydawnicza TAD-AD, 2006. - 118, [1] s. ; 21 cm.

Wydanie na pamiątkę Świąt Bożego Narodzenia dla Ojca Świętego Benedykta XVI. - Noty o autorach s. 97-118.

ISBN 83-88129-51-1

821.162.1-1

23789-M


23356/XXVI

Jamajka

Jamajka / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 355, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 26)

ISBN 83-60174-26-1

1. Jamajka - przewodnik

913(729.2)(036)

23790-M


23356/XXVII

Irlandia

Irlandia / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 381, [2] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 27)

ISBN 83-60174-28-8

1. Irlandia - przewodnik

913(415)(036)

23791-M


23356/XXVIII

Japonia

Japonia / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 398, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 28)

ISBN 83-60174-29-6

1. Japonia - przewodnik

913(520)(036)

23792-M


23356/XXIX

Grecja

Grecja / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 388, [2] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 29)

ISBN 83-60174-31-8

1. Gracja - przewodnik

913(495)(036)

23793-M


23614/XVIII

Grieg,  Edvard.

Edvard Grieg / Royal Philharmonic Orchestra ; James Judd (dyrygent) ; Roanan O'Hora (fortepian) ; tekst Łukasz Dobrowolski; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 18)

ISBN 83-60004-24-2 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Grieg Edvard - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Grieg Edvard

23794-M


23614/XIX

Rachmaninow,  Siergiej.

Siergiej Rachmaninow / Royal Philharmonic Orchestra ; Vernon Handley (dyrygent) ; tekst Natalia Sukiennik ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 19)

ISBN 83-60004-25-0 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Rachmaninow Siergiej - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Rachmaninow Siergiej

23795-M


23614/XX

Strauss,  Richard.

Richard Strauss / Royal Philharmonic Orchestra ; Sir Charles Mackerras (dyrygent) ; tekst Artur Szklener ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 20)

ISBN 83-60004-26-9 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Strauss, Richard - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Strauss Richard

23796-M


23614/XXI

Mozart,  Wolfgang Amadeus.

Wolfgang Amadeus Mozart / Orkiestra XVIII Wieku; Frans Brüggen (dyrygent) ; tekst Andrzej Sitarz; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 21)

ISBN 83-60004-27-7 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Mozart, Wolfgang Amadeus - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Mozart Wolfgang Amadeus

23797-M


23614/XXII

Schumann,  Robert.

Robert Schumann / Ronan O`Hora (fortepian) ; tekst Marta Biesiekierska ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 22)

ISBN 83-60004-28-5 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Schumann, Robert - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Schumann Robert

23798-M


23799-M

Agricola,  Erhard. Görner,  Herbert. Küfner,  Ruth

Wörter und Wendungen [Słówka i znaczenia] : Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch [Słownik języka niemieckiego dla użytkowników] / Erhard Agricola, Herbert Görner, Ruth Küfner [et.al.]. - Leipzig : Veb Bibliographisches Institut, 1975. - 818 s. ; 22 cm.

1. Słownik niemiecko-niemiecki

811.112.2]'374

23799-M


23800-M

Tohl,  Zdzisław.

Vita Brevis Ars Longa : 20 lat działalności Galerii Sztuki w Gorlicach / Zdzisław Tohl ; Małopolska Galeria Sztuki "Dwór Karwacjnów". - [Gorlice] : ["Reklama Glinik" Robert Huk], [2005]. - 38, [1] s. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm.

Publikacje wydano dzieki wsparciu finnsowemu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Urzędu Miasta Gorlice.

ISBN 83-918144-1-6

1. Galeria Sztuki - Gorlice - historia

727.7(438) Gorlice

23800-M


23801-M

Drexelius,  Jeremiasz.

Słonecznik albo porównanie woli ludzkiej z wolą bożą : wydanie faksymilowane / Jeremiasz Drexelius ; wstęp i oprac. Halina Wolska, red. Zbigniew Jóźwik ; Lubelskie Towarzystow Miłośników Książki Biblioteka im. Hieronima Łopackiego. - Lublin : Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książek, 2001. - 48 s. ; 21 cm.

Zawiera reprint tekstu ksiegi I pt. "O poznaniu woli bożej" wydanego w Lubelskiej Drukarnii Pawła Konrada w roku 1630.

1. Bibliofilstwo

090.1

23801-M


23802-M

Aleksndrowicz,  Alina.

Ogród Białego Kruka II / Alina Aleksandrowicz [et.al.] ; red. Halin Wolska, Jan Gurba ; Lubelskie Towarzystwo Miośników Książki. - Lublin : Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książek, 2005. - 146 s. : faks., fot. ; 23 cm.

1. Bibliofilstwo

090.1

23802-M


23614/XXIII

Berlioz,  Hector.

Hector Berlioz / Royal Philharmonic Orchestra ; Sir Charles Mackerras (dyrygent) ; tekst Magdalena Rut ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 23)

ISBN 83-60004-29-3 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Berlioz, Hector - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Berlioz, Hector

23803-M


23614/XXIV

Rodrigo,  Joaguin.

Joaguin Rodrigo / Royal Philharmonic Orchestra ; Jacek Kasprzyk (dyrygent) ; Carlos Bonell (gitara) ; tekst Łukasz Dobrowolski ; Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 24)

ISBN 83-60004-30-7 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Rodrigo, Joaquin - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Rodrigo Joaquin

23804-M


23614/XXV

Rimski-Korsakow,  Nikołaj.

Nikołaj Rimski-Korsakow / Royal Philharmonic Orchestra ; Barry Wordsworth (dyrygent) ; tekst Wojciech Marchwica ; Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 25)

ISBN 83-60004-31-5 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Rimski-Korsakow, Nikołaj - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Rimski-Korsakow, Nikołaj

23805-M


23614/XXVI

Händel,  Georg Friedrich.

Georg Friedrich Händel / Anne Sofie von Otter (alt) ; Emma Kirkby (sopran) ; chór Drottningholms Barockensemble London Baroque ; tekst Piotr Rostwo-Suski ; Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 26)

ISBN 83-60004-32-3 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Händel, Georg Friedrich - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Händel, Georg Friedrich

23806-M


23807-M

Karnasiewicz,  Jerzy Aleksander.

Nowa huta : okruchy życia i meandry historii = the crumbs of life and the meandering of history / fot. Jerzy Aleksander Karnasiewicz ; tekst Niward St. Karsznia [et.al.] ; poezja Ryszrd Tylman, Barbara Urbańska ; [wybór wierszy Małgorzata i Jerzy Karnasiewicz]. - Kraków : Towrzystwo Słowaków w Polsce, 2003. - 195, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.

Tekst w różnych językach. - Bibliogr.

ISBN 83-89186-67-5

1. Fotografia polska - od 1944 r. - album    2. Kraków (woj. małopolskie) - Nowa Huta - ikonografia - album

77:72(438)(084.121)A/Z

23807-M


23808-M

Kamecki,  Franciszek.

Pejzaż osobisty = A personal landscape / Franciszek Kamecki ; fot. Małgorzata i Jerzy Karnasiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Novum, 2004. - 141, [3] s. : fot (w tym kolor), portr. ; 34 cm.

U dołu okł.: Poland=Polska - Tekst równ. w j. ang.

ISBN 83-919985-2-5

1. Fotografia polska - od 2001 r. - album    2. Duchowieństwo katolickie - Polska - od 1944 r. - pamiętniki    3. Kamecki Franciszek (1940-) - pamiętniki    4. Pamiętniki polskie - od 1944 r.    5. Poezja polska - 20-21 w.

77:913(438)(084.121)+[262.1:929-051A/Z]"1944/..."+821.162.1-1

23808-M


23809-M

Bieńkowska,  Barbara.

Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska przy współpr. Elżbiety Maruszak. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2005. - 350, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

Bibliogr. s. 277-281 i przy rozdz. Indeks.

ISBN 83-88581-21-X

1. Książka - historia - podręcznik    2. Książka - Polska - podręcznik

002.2(091)(07)

23809-M


23810-M

Prawa

Prawa człowieka : wybór / wybór i oprac. Artur Paszko ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. - Kraków : Nakładem Korporacji Samorządowej im. Józefa Dietla oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publiczne, 2005. - 220 s. ; 25 cm. - (BiblioTheca WBP ; 6)

ISBN 83-60100-10-1

1. Prawa człowieka    2. Prawa człowieka w aspekcie międzynarodowym

342.7:341.231.14

23810-M


23811-M

Okrągły

Okrągły stół : Młodzież poznaje kulturę Łemków / pod red. Heleny Duć-Fajfer, Artura Paszko ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. - Kraków : Nakładem Korporacji Samorządowej im. Józefa Dietla oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 2005. - 72 s. ; 21 cm. - (BiblioTheca ; 1)

Projekt edukacyjny pt.: "Okrągły stół". Młodzież poznaje kulturę Łemków opracowany przez WBP w Krakowie.

ISBN 83-60100-20-9

323.15::008](06)(07)

23811-M


23356/XXX

Kostaryka

Kostaryka / [ed. pol. Bogdan Rudnicki]. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. - 300, [1] s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 30)

ISBN 83-60174-32-6

1. Kostaryka - przewodnik

913(728.6)(036)

23812-M


23673/II

Fregolent,  Alessandry.

Luwr : Paryż / tekst w oprac. Alessandry Fregolent ; z wł. przeł. Hanna Borkowska. - Warszawa : Świat Książki, 2005. - 142, [1] s : il. kolor., fot., pl., portr. ; 27 cm. - (Muzea Świata)

Tyt. oryg.: Louvre. Parigi

Indeks.

ISBN 83-7391-561-3

1. Musèe du Louvre (Paryż) - zbiory    2. Sztuka - albumy    3. Paryż (Francja) - muzealnictwo - zbiory

73/75(084.1):069.5(44)

23813-M


23673/III

Tarabra,  Daniela.

Prado : Madryt / tekst w oprac. Danieli Tarabry ; z wł. przeł. Hanna Borkowska. - Warszawa : Świat Książki, 2005. - 142, [1] s : il. kolor., fot., pl., portr. ; 27 cm. - (Muzea Świata)

Tyt. oryg.: Prado. Madrid

Indeks.

ISBN 83-7391-562-1

1. Museo Nacjonal del Prado (Madryt) - zbiory    2. Malarstwo europejskie - 15-18 w. - album    3. Madryt (Hiszpania) - muzealnictwo - zbiory

75(4)"14/17"(084.1):069.5(460)

23814-M


23815-M

Bartuś,  Bogusław.

Beskid Gorlicki : o piękna poszukiwaniu / Bogusław Bartuś ; tekst Marcin Radzik. - Gorlice, Ropica Polska : Wydawinctwo Wiosna, [2006]. - 83 s. : fot. kolor. ; 20 cm.

ISBN 83-923347-0-1

1. Beskid Gorlicki - album    2. Beskid Gorlicki - przewodnik

913(438) Beskid Gorlicki](02.025.2)(084.1)

23815-M


23719/II

Ławecki,  Tomasz.

Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny / Tomasz Ławecki. - Warszawa : Wydawnictwo Telbit, cop. |2006. - 419 s. : fot. w tym kolor. ; 23 cm. - (Szkoła Ponadgimnazjalna ; 2)

Na okł.: Do każdej wycieczki scenariusz lekcji. - Indeksy.

ISBN 83-88109-69-3

1. Przewodnik turystyczny - Polska    2. Przewodnik turystyczny - Polska - scenariusze lekcji

913(438)(036)(072.2/.3)

23816-M


21058/IV

Mickiewicz,  Adam (1798-1855).

Listy. Cz. 4, 1849-1855 / Adam Mickiewicz ; [t. oprac. Maria Dernałowicz, Elżbieta Jaworska, Marta Zielińska]. - Wyd. 1 tej ed. - Warszawa : Czytelnik, 2005. - 772, [3] s. : portr. ; 21 cm. - (Dzieła / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Zbigniew Jerzy Nowak et al., Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza] ; 17)

ISBN 83-07-01889-7 - ISBN 83-07-03026-9 (t. 17)

1. Literatura polska - listy - 1849-1855

821.162.1-6

23817-M


23673/IV

Tarabra,  Daniela.

National Gallery : Londyn / tekst w oprac. Danieli Tarabry ; z wł. przeł. Hanna Borkowska. - Warszawa : Świat Książki, 2005. - 142, [1] s : il. kolor., fot., pl., portr. ; 27 cm. - (Muzea Świata)

Tyt. oryg.: National gallery, Londra

Indeks.

ISBN 83-7391-563-X

1. National Gallery (Londyn) - zbiory    2. Malarstwo europejskie - 14-19 w. - album    3. Londyn (Wielka Brytania) - muzealnictwo - zbiory

75.03(4)"13/18"(084.1):069.2(410)

23818-M


23614/XXVII

Górecki,  Henryk Mikołaj.

Henryk Mikołaj Górecki / Henryk Mikołaj Górecki ; Antoni Wit (dyrygent); Zofia Kilanowicz (sopran) ; tekst Aleksandra Suruło ; red. Jacek Hawryluk ; Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 27)

ISBN 83-60004-33-1 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Górecki Henryk Mikołaj - życie i twórczość

78.071.1:929-052] Górecki Henryk Mikołaj

23819-M


23614/XXVIII

Debussy,  Claude.

Claude Debussy / Claude Debussy ; Ronan O'Hora (fortepian) ; tekst Agnieszka Draus ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 28)

ISBN 83-60004-34-X - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Debussy Claude - życie i twórczość

78.071.1:929-052] Debussy Claude

23820-M


23614/XXIX

Mendelssohn-Bartholdy,  Felix.

Felix Mendelssohn-Bartholdy / Felix Mendelssohn-bartholdy ; Stefan Sanderling (dyrygent) ; tekst Mariusz Wrona ; red. Jacek Hawryluk. - [Warszawa] : Mediast Poland, Mediast Group, 2005. - 43 s. : fot. kolor. ; 14x15 cm. +CD. - (Biblioteka Gazety Wyborczej Wielcy Kompozytorzy nr 29)

ISBN 83-60004-35-8 - ISBN 83-60004-06-4 (serii)

1. Mendelssohn-Bartholdy Felix - życie i twórczość

78.071.1:929-052]Mendelssohn-Bartholdy Felix

23821-M


22747/XI

Historia

Historia literatury światowej : [t. 11], XX wiek - proza. Literatura chińska / red. Marian Szulc. - Kraków : PINNEX, cop. |2006. - 351 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN 83-89265-33-8 (całość) - ISBN 83-89265-44-3 (t. 11)

1. Proza światowa - literatura - 20 w.    2. Literatura chińska - historia literatury

82(091)"19":821.581(091)

23822-M


21649/XXI

Atlas

Atlas historii świata : [t. 1], do 1492 / red. Katarzyna Ciepły, Marian Szulc]. - Kraków : PINNEX, 2006. - 294 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

Na okł.: Wielka historia świata. Atlas do 1492.

ISBN 83-60149-26-7 (całość) - ISBN 8360149-27-5 (t. 1)

1. Historia świata - atlas - do 1492 r.

94(100):912(100)]".../14"

23823-M


23824-M

Polski

Polski Słownik Biograficzny. t. XLIII [t. 43]: Stawicki Stanisław - Stoiński Jan / Polska Akademia Nauk ; Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societeas Vistulana, 2004-2005. - 640 s. ; 29 cm.

ISBN 83-86301-01-5 (całość)

929-052(438)(03)

23824-M


23356/XXXI

Janiak,  Iwona. Kropiwnik,  Ewa. Kropiwnik,  Andrzej

Cuda świata / Iwona Janiak, Ewa i Andrzej Kropiwniccy. - Warszawa : Publicat S.A., [2006]. - 320 s. : fot. kolor., mapy ; 23 cm. - (Podróże Marzeń : Biblioteka Gazety Wyborczej nr 31)

ISBN 83-245-0768-X - ISBN 978-83-245-0768-9

1. Cuda świata - przewodnik

913(100)(036)

23825-M


23826-M

Kotula,  Franciszek.

Hej, leluja : czyli o wygasających starodawnych pieśniach kolędniczych w Rzeszowskiem : książka poprzedzona szkicem folklorystycznym O kolędach noworocznych Juliana Krzyżanowskiego / Franciszek Kotula. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. - 569, [3] s. : fot. ; 21 cm.

1. Kultura ludowa - woj.Rzeszowskie    2. Kolędy noworoczne - woj.Rzeszowskie

821.162.1(091)+793+821.162.1-1+39(438)

23826-M


23827-M

Z tradycji

Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny : księga pamiątkowa dla uczczenia X-lecia Rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza / pod red. Stanisława Fryciego i Stafana Reczka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1966. - 426, [2] s. ; 24 cm.

1. Rzeszów (Rzeszowszczyzna) - historia kultury - księga pamiątkowa

821.162.1(091)+94(438)::008](061)

23827-M


23828-M

Druga

Druga wojna światowa 1939-1945 : zarys historyczno-wojskowy : album map / pod red. S. Płatonow, N. Pawlenka, I. Parotkin. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. - 3, [1] s., 32 s. szkiców map kolor. ; 25 cm.

Tyt. oryg.: Wtoraja mirowaja wojna 1939-1945

1. Druga wojna światowa - 1939-1945 - mapy

355:94(438).082](084.3)

23828-M


23722/IX

Wielka

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 9 : T-Vr / pod red. Wojciecha Twardosza ; aut. Mirosław Babiarz et.al. - Poznań : Horyzont, cop. |2006. - 371, [5] s. : fot., tab., rys., wykr. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [372-374]. Indeks.

ISBN 83-922249-0-6 komplet (od.T.VI) - ISBN 83-922249-4-9 tom IX

1. Medycyna - encyklopedia

61(03)

23829-M


23830-M

Krajewski,  Adam. Witomski,  Piotr.

Ochrona drewna, surowca i materiału / Adam Krajewski, Piotr Witomski. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 332 s. : il. , rys. , tabl. ; 24 cm.

Wykaz norm i aktów prawnych s. 331-332 - Bibliogr. s. 323-331

ISBN 83-7244-383-1

1. Drewno - ochrona i konserwacja - podręcznik

674.02/.07(07)

23830-M


23831-M

Lewandowski,  Witold M.

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006. - 432 s. : il., tabl., wykr. ; 24 cm.

ISBN 83-204-3112-3

1. Odnawialne źródła energii - podręcznik akademicki - 21 w.

620.9+550.3+551.52+551.55+556](075.8)

23831-M


23832-M

Dabert,  Dobrochna.

Kino moralnego niepokoju : wokół wybranych problemów poetyki i etyki / Dobrochna Dabert. - Poznań : Wudawnictwo Naukowe UAM, 2003. - 383, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Filmoznawcza Uniwersytetu A. Mickiewicza ; nr 3)

Bibliogr. s. 341-354 ; Indeksy s. 365-379

ISBN 83-232-1256-2

1. Film polski - historia - 1956 - 1989

791.43:316.74](438)"1956/1989"

23832-M


23833-M

Boras,  Zygmunt (1927-).

Obrzeża nowożytnej Rzeczypospolitej : kwestie wyznaniowe, społeczne i narodowościowe / Zygmunt Boras. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. - 229, [1] s. : il. ; 25 cm. - (Seria Historia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; nr 204)

ISBN 83-232-1468-9

1. Historia Polski - 15 - 18 w.

94(438).03/.06"14/17"

23833-M


23834-M

Stelmach,  Andrzej.

Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji / Andrzej Stelmach. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003. - 389, [2] ; 24 cm. - (Nauki Polityczne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; nr 15)

Bibliogr. s. 365 - 377

ISBN 83-232-1290-2

1. Władza państwowa - od 1991r. - Rosja    2. Rosja - ustrój - od 1991r.

321:342.5](470+571)"1991/..."

23834-M


23835-M

Szeremeta,  Bronisław (1915-).

Powroty do Lwowa / Bronisław Szeremeta. - Wrocław : Dolnośląska Izba Lekrsko-Weterynaryjna, 2003.Warszawa : Krajowa Izba Lekrsko-Weterynaryjna, 2003. - 170 s. : mapa, fot., portr. ; 19 cm.

Indeksy.

ISBN 83-913625-4-X

1. Szermeta, Bronisław - (1915-).    2. Obozy pracy-ZSRR - 1939-1945 r. - pamiętniki    3. Obozy pracy-ZSRR - 1945-1985 r. - pamiętniki    4. Pamiętniki polskie - 20 w.    5. Więźniowie polityczni - Polska - 1944-1956 r. - pamiętniki    6. Lwów (Ukraina) - 1939-1945 r. - pamiętniki

94(438).082.5:929-051A/Z

23835-M


23836-M

Polscy

Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. - Rzeszów : Wydawnicto Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - 287, [1] s. : fot., tab. ; 23 cm.

Spis treści równol. w j. niem.

ISBN 83-7338-151-1

1. Polscy robotnicy przymusowi - Trzecia Rzesza - 1933-1945 r.    2. Polscy robotnicy przymusowi - odszkodowania

343.27:341.1](430)"1933/1945":341.38

23836-M


23837-M

Przewodnik

Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa / [redakcja Sybiracy- Niezależne Czasopismo Historyczne]. - [Warszawa] : [Redakcja Sybiracy], [2005]. - 117, [1] s., [1] k. luzem : fot., portr. ; 24 cm.

Przedr. oryg. Lwów : nakł. Straży Mogił Polsich Bohaterów we Lwowie, 1939.

1. Cmentarze wojenne - historia - Ukraina - 20 w.    2. Groby - historia - Polska - 20 w.    3. Lwów (Ukraina) - Cmentarz Obrońców Lwowowa

718(438)+718(477)"19":94(438).081:94(477)"19"

23837-M


23838-M

Wilk,  Jan.

Cmentarz Parafialny w Gorlicach w 200-lecie [|dwustulecie] otwarcia : (przewodnik) / Jan Wilk. - Gorlice : Biuro Wystaw Artystycznych-Dwór Karwacjanów, 1993. - 222, [1] s. : fot., mapa ; 21 cm.

1. Inskrypcje nagrobne - przewodnik    2. Architektura cmentarna - Gorlice - przewodnik

929.5+726(438)Gorlice

23838-M


23839-M

Informacja

Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja = Information science : development, methods, organisation / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes ; [poszczeg. rozdz. oprac. Anna Augustyniak et.al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 318, [1] s. ; rys. ; 24 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 79)

Streszczenie w j. pol., ang. - Indeksy

ISBN 83-89316-54-4

1. Informacja nukowa - historia i rozwój    2. Informacja nukowa - techniki i metody    3. Informacja nukowa - systemy informacyjno-wyszukiwawcze    4. Informacja nukowa - bazy danych

002(438):002.5:002.513.5:002.52:004.6

23839-M


23840-M

Kołodziejska,  Jadwiga.

Szerokie okno biblioteki = Broad Window of the library / Jadwiga Kołodziejska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 161, [3] s. ; 21 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 80)

Spis tresci w j. pol., ang.

ISBN 83-89316-57-9

021:028

23840-M


23841-M

Statut

Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / [oprac. red. tekstu Ewa Stachowska-Musiał] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 36, [12] s. : fot. kolor. ; 21 cm.

ISBN 83-89316-58-7

1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - statut - stan na 2005 r.

023:06

23841-M


23842-M, 23949-M

Opracowanie

Opracowanie rzeczowe : praca zbiorowa = Subject cataloguing / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Piotra Bierczyńskiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 243, [1] s. ; tab. ; 24 cm. - (Propozycje i Materiały ; 64)

Spis tresci w j. pol., ang. - Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-89316-55-2

025.3/.4(06)

23842-M, 23949-M


23843-M

Sieć

Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin 27-29 września 2005 r. = Libraries network in relation to information society : materials from the Poland - wide conference Lublin 27-29 september 2005 / [red. t. Jan Wołosz] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 183, [1] s. ; tab., wykr. ; 21 cm. - (Propozycje i Materiały ; 67)

Spis tresci w j. pol., ang.

ISBN 83-89316-56-0

1. Sieć bibliotek publiczych - działalbność instrukcyjno-metodyczna - materiały konferencyjne

021:025.5:027.5:371.3](061)

23843-M


23844-M

Kijowski,  Władysław.

Pamiętnik inspektora policji w Gorlicach : (1914-1915) / Władysław Kijowski. - Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów, 2006. - 64 s. : 15 fot. ; 21 cm.

ISBN 83-921385-5-4

1. Kijowski, Władysław - pamiętnik    2. Okres zaborów - Gorlice    3. Pierwsza wojna światowa - Gorlice - 1914-1918

94(438).07:94(438).078:929-051A/Z

23844-M


23845-M

Chmielewski,  Waldemar.

Paleolit i mezolit [t.1] / Waldemar Chmielewski, Romuald Schild, Hanna Więckowska ; pod red. Waldemara Chmielewskiego i Witolda Hensla ; Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materilnej. - Wrocław : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - 457, [4] : tabl., ryc. ; 31 cm.

Na okł.: Prahistoria ziem polskich tom 1 : paleolit i mezolit - Bibliograf. s. [439]-457.

1. Polska - archeologia

903/904(438)

23845-M


23846-M

Babicz,  Józef.

Zarys historii odkryć geograficznych / Józef Babicz, Wojciech Walczak. - Wyd.3. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 354 s. : 173, mapy, rys., port. ; 25 cm.

Bibliograf. s. [339]. Indeks s. 345-354.

1. Odkrycia geograficzne - zarys historii

910.4(091)

23846-M


23847-M

Koch,  Wilfried.

Style w architekturze : arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne / Wilfried Koch ; przeł. z j. niem. Waldemar Baraniewski et.al. - Warszawa : Świat Książki, 2006. - 528 s. mapy, pl., rys. ; 25 cm.

Tyt.oryg.: Baustilkunde

Indeksy.

ISBN 83-7129-288-0

1. Architektura europejska - style i kierunki - historia

72.01(4)(091)

23847-M


23848-M

Ginanneschi,  Ellena.

Uffizi : Florencja / tekst w oprac. Eleny Ginanneschi ; z wł. przeł. Hanna Borkowska. - Warszawa : Świat Książki, 2005. - 142, [1] s : il. kolor., fot., pl., portr. ; 27 cm. - (Muzea Świata)

Tyt. oryg.: Uffizi.Firenze

Indeks.

ISBN 83-7391-566-4

1. Galeria degli Uffizi - zbiory    2. Malarstwo europejskie - zbiory - Włochy    3. Malarstwo europejskie - 13-18 wiek - album    4. Florencja (Włochy) - muzealnictwo - zbiory

75(4)"12/17"(084.1):069.5(450)

23848-M


23849-M

Szymczyk,  Tomasz.

Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / Tomasz Szymczyk [et.al.]. - Warszawa : Świat Książki, 2003. - 412, [3] k. tabl. koklor. : il., mapy ; 21 cm.

ISBN 83-7391-162-6

1. Matematyka - tablice i wzory    2. Fizyka - tablice i wzory    3. Chemia - tablice i wzory    4. Astronomia - tablice i wzory

51:53:520/524:54](083)

23849-M


23850-M

Dutka,  Czesław.

Drewniany kościółek pw. św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim / Czesław Dutka ; Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim. - Tuchów : [Mała] Poligrafia Redemptorystów, 2006. - 74 s. : fot. kolor. ; 21 cm.

ISBN 83-86744-56-1

94(438):796.5/.7]Rzepiennik Biskupi

23850-M


23851-M

Juruś,  Cecylia.

Racławice : legendy i fakty / Cecylia Juruś. - Tuchów : Poligrafia Redemptorystów, 2006. - 84 s., [8] s. fot. kolor. : fot. ; 20 cm.

ISBN 83-86744-09-X

94(438):82-1:82-343.4]Racławice

23851-M


23852-M

Nowicki,  Józef Tadeusz (1935-)

Miało być normalnie / Józef Tadeusz Nowicki. - Gorlice : Józef Tadeusz Nowicki, 2006. - 111, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

ISBN 83-920-202-1-9

1. Polska - od 1989 r.

323:308](438)"1989/..."

23852-M


23853-M

PN-N-01152-12

PN-N-01152-12 : Filmy : opis bibliograficzny / Polski Komitet Normalizacyjny. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, 1994. - [18] s. ; 30 cm.

Ustanowiono przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grunia 1994 r.

ISBN 83-7001-839-4

1. Filmy - opis bibliograficzny - Polska - instrukcje

025.3(083.1)

23853-M


23854-M

PN-N-01152-13

PN-N-01152-13 : dokumenty elektroniczne : opis bibliograficzny / Polski Komitet Normalizacyjny. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, 2000. - [46] s. ; 30 cm.

Ustanowiono przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 września 2000 r.

ISBN 83-236-5321-6

1. Dokumenty elektroniczne - opis bibliograficzny - Polska - instrukcje

025.3(083.1)

23854-M


23855-M

PN-89-N-01224

PN-89-N-01224 : Opracowanie zbiorów informacji o dokumentach : terminologia bibliotekarstwo i bibliografia / Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, 1989. - [6] s. ; 30 cm.

Zgłoszona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (O). Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 12 stycznia 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r.

1. Opracowanie zbiorów informacji o dokumentach - terminologia - Polska

025.3(083.1)

23855-M


23856-M

PN-89-N-01225

PN-89-N-01225 : Rodzaje i części składowe bibliografii : terminologia bibliotekarstwo i bibliografia / Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, 1989. - [7] s. ; 30 cm.

Zgłoszona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (O). Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 12 stycznia 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r.

1. Rodzaję i części skaładowe bibliografi - terminologia - Polska

025.3(083.1)

23856-M


23857-M

Słownik

Słownik polszczyzny XVI wieku T. 30, prababa-prywowany / red. nacz. Maria Renata Mayenowa ; zastepca red. nacz. Franciszek Pepłowski ; komitet red. Jerzy Bartmiński [et.al.] ; hasła oprac. Eliza Biesaga [et.al.] ; Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2002. - VIII,515 s. ; 30 cm + Skorowidze skrótów źródłowych : [12] s.

Tyt. grzbiet.: Słownik XVI w. - Indeks.

ISBN 83-04-00477-1 całość - ISBN 83-87456-96-9

1. Język polski - słownictwo - 16 w.

811.162.1'374"15"

23857-M


23858-M

Słownik

Słownik polszczyzny XVI wieku T. 31, prza-przemieść / red. nacz. Maria Renata Mayenowa ; zastepca red. nacz. Franciszek Pepłowski ; komitet red. Jerzy Bartmiński [et.al.] ; hasła oprac. Jadwiga Bugajska-Rutyna [et.al.] ; Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2003. - X,476 s. ; 30 cm + Skorowidze skrótów źródłowych : [12] s.

Tyt. grzbiet.: Słownik XVI w. - Indeks.

ISBN 83-04-00477-1 całość - ISBN 83-89348-18-7

1. Język polski - słownictwo - 16 w.

811.162.1'374"15"

23858-M


23859-M

Słownik

Słownik polszczyzny XVI wieku T. 32, przemijać-przodujący / red. nacz. Maria Renata Mayenowa ; zastepca red. nacz. Franciszek Pepłowski ; komitet red. Jerzy Bartmiński [et.al.] ; hasła oprac. Eliza Biesaga [et.al.] ; Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2004. - X,521 s. ; 30 cm + Skorowidze skrótów źródłowych : [12] s.

Tyt. grzbiet.: Słownik XVI w. - Indeks.

ISBN 83-04-00477-1 całość - ISBN 83-89348-38-1

1. Język polski - słownictwo - 16 w.

811.162.1'374"15"

23859-M


23860-M

Allen,  Jeff.

Taniec towarzyski : dla żółtodziobów czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o ... / Jeff Allen ; przeł. Jolanta Kubiak. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006. - XXXII, 386, [3] s. : fot. ; 24 cm. + 1 dysk CD ROM. - (Dla Żółtodziobów)

Na okł.: Zachęcające wprowadzenie do wszystkich najważniejszych tańców standardowych i latynoamerykańskich. Fantastyczne metody pomagające w opanowaniu tempa, techniki i rytmu. Czytelne zdjęcia pomagające w nauce najważniejszych kroków tanecznych. Stworzona specjalnie dla tej książki płyta CD zawiera utwory, do których naprawdę można tańczyć.

ISBN 83-7301-959-6

1. Tańce towarzyskie - podręcznik

793.3(07)

23860-M


23861-M

Spock,  Benjamin.

Dziecko : pielęgnacja i wychowanie / Benjamin Spock ; uaktulnił i rozszerzył Robert Needlman ; przeł. Hanna Burdon. - Wyd. 1 w tej edycji. - Poznań : Rebis, 2006. - XVI, 664 s. : il. ; 25 cm.

Tyt. oryg.: Dr Spock's Baby and Child Care

Na okł. Dziecko od noworodka do nastolatka, poradnik dla nowoczesnych rodziców. Uaktualniony i rozszerzony światowy bestseller.

ISBN 83-7301-746-1

1. Dziecko - higiena - wydawnictwa popularne    2. Wychowanie - wydawnictwa popularne

613.95+613.22+37.018.1

23861-M


23862-M

Butler,  Rupert.

Gestapo / Robert Butler ; z ang. przeł. Maciej Antosiewicz. - Warszawa : Świat Książki, 2006. - 206, [1] s. : fot. ; 25 cm.

Tyt. oryg.: The Gestapo. A history of Hitler's secret police 1939-1945

ISBN 978-83-247-0052-3 - ISBN 83-247-0052-8

1. Gestapo - historia    2. Ludobójstwo - Niemcy - 1933-1945 r.

94(438)"1939/1945"::341.322.5:341.484:94(430)::351.74

23862-M


23863-M

Misiuk,  Andrzej.

Administracja spraw wewnętrznych w Polsce : (od połowy XVIII wieku do współczesności ) : zarys dziejów / Andrzej Misiuk. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. - 316 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 302-311.

ISBN 83-7299-427-7

1. Policja - administracja - Polska    2. Służba bezpieczeństwa - administracja - Polska

351.74(438)

23863-M


23864-M

Sznajder,  Michał. Przezbórska,  Lucyna

Agroturystyka / Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 257 s. [35] fot. kolor. : rys., tab. ; 2006.

Bibliogr. s. [253]-257.

ISBN 83-208-1607-6

1. Agroturystyka - podręcznik akademicki

338.48:338.43](075.8)

23864-M


23865-M

Blackwell,  Edward.

Biznesplan od podstaw / Edward Blackwell ; [tł.Magdalena Strzelecka, Piotr Fraś]. - Gliwice, Helion, cop.2004. - 194 s. ; 21 cm. - (Onepress Exclusive)

Na okł. i str. tyt.: Dobry biznesplan powie Ci, czy możesz osiągnąć to, czego chcesz. Zaplanuj, jak będziesz zdobywał przewagę nad konkurencją, stwórz szczegółowy i spójny plan przedsięwzięcia, przekonaj sponsorów do zainwestowania w Twój pomysł. - Indeks.

ISBN 83-7361-813-9

1. Przedsiębiorstwo - planowanie - podręcznik

658.1/.5.012.2(07)

23865-M


23866-M

Europeistyka

Europeistyka w zarysie / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek ; [aut. rozdz. Artur Adamczyk et.al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 476 s. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

ISBN 83-208-1646-7

1. Unia Europejska - a Polska    2. Integracja europejska - podręcznik akademicki    3. Polska - a Unia Europejska - podręcznik akademicki

338.22(438):339.923(4-67)"1989/..."(075.8)

23866-M


23868-M

Milewska,  Mariola. Włodarczyk,  Bogdan

Hotelarstwo Cz.1 : podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa / Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2006. - 329, [6] s., 1 karta luz. : fot., tab. ; 2005.

W załączniku historia hotelarstwa na świecie, w Polsce i w Łodzi - Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-918688-1-8

1. Hotelarstwo - podręcznik akademicki

640.41/.42(075.8)

23868-M


23869-M

Bland,  Michael. Theaker,  Alison. Wragg,  David

Jak utrzymywać dobre relacje z mediami / Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg ; tł. [Monika Lipiec-Szafarczyk]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 158 s. ; 21 cm. - (Onepress Exclusive)

Na str. tyt.: Poznaj zasady przygotowania materiałów prasowych o firmie i jej produktach, naucz się współpracować z przedstawicielami prasy, wybierz odpowiednią formę promocji firmy w mediach. Tajniki skutecznej współpracy ze środkami masowego przekazu.

ISBN 83-7361-898-8

1. Public relations

659.4

23869-M


23870-M

Kodeksy

Kodeksy etyczne w Polsce / wybór, wstęp i oprac. Grzegorz Sołtysiak. - Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - 471 s. ; 24 cm.

Na s. red. błędnie przepisany ISBN. Poprawny ISBN 83-60197-20-2

ISBN 83-60197-16-4

1. Zawód - etyka - Polska - od 1989 r.

174(438)"1989/..."

23870-M


23871-M

Komunikowanie

Komunikowanie się : problemy i perspektywy / red. Bożydar Kaczmarek, Adam Kucharski, Marcin Stencel. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 282 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - (Pragmatyka Komunikacji Interpersonalnej)

Bibliogr. przy pracach.

ISBN 83-227-253-0

1. Komunikacja społeczna    2. Stosunki interpersonalne

316.77:316.47

23871-M


23872-M

Bieńczyk,  Grzegorz.

Krajoznawstwo i jego związki z turystyką / Grzegorz Bieńczyk. - Wraszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczn, 2003. - 208 s. : fot. (gł. kolor.), tab. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 200-[201].

ISBN 83-86990-53-8

1. Krajoznawstwo - podręcznik

908(075.8)

23872-M


23873-M

Ali,  Moi.

Marketing i public relations w małej firmie / Moi Ali ; tł. [Tomasz Rychoń]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 471 s. : tab. ; 21 cm. - (Onepress Small Business)

Na okł. i str. tyt.: Zmień podejście do zarządzania swoją firmą. Opracuj strategię marketingową, wykorzystaj do reklamy różne media, zadbaj o swoich klientów. - Indeks.

ISBN 83-7361-625-X

1. Promocja handlowa - poradnik    2. Przedsiębiorstwa małe i średnie - marketing - poradnik    3. Public relations - poradnik

658.114:339.138:659.1](083.1)

23873-M


23874-M

Orczyk,  Józef.

Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Józef Orczyk ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 193, [2] s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [191]-193.

ISBN 83-7417-126-X

1. Polityka społeczna - podręcznik akademicki

304(075.8)

23874-M


23875-M

Rymaszewski,  Bohdan.

Polska ochrona zabytków / Bohdan Rymaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. - 206, [1] s. : fot. kolor. ; 24 cm.

Indeks.

ISBN 83-7383-172-X

1. Ochrona zabytków - Polska

7.025(438)

23875-M


23876-M

Patulski,  Andrzej. Patulski,  Władysław. Walczak,  Krzysztof. Orłowski,  Grzegorz. Nałęcz,  Maciej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Andrzej Patulski [et.al.]. - Wyd.2 popr. i uzup. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - 239 s. : rys., tab. ; 24 cm. - (Academia Oeconomica)

Zawiera zmiany dostosowawcze do UE. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

ISBN 83-7387-363-5

1. Prawo pracy - Polska - stan prawny na 1.5.2004 r. - podręcznik akademicki    2. Ubezpieczenia społeczne - Polska - stan prawny na 1.5.2004 r. - podręcznik akademicki

349.2/.3:369](438)(075.8)

23876-M


23877-M

Przemiany

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej / pr. zb. pod red. Ewy Oziewicz ; [aut. Anna B. Kisiel-Łowczyc et.al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 326 s. : tab. ; wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [316]-326.

ISBN 83-208-1601-7

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - od 1989 r. - podręcznik akademicki

339.9"1989/..."(075.8)

23877-M


23878-M

Społeczności

Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Bohdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski. - Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. - 171 s. ; 21 cm.

Noty o aut. s. 171. - Bibliogr. 161-170.

ISBN 83-89281-23-6 - ISBN 83-7383-176-2

1. Społeczności lokalne - Polska

316.334.5(438)

23878-M


23879-M

Stosunki

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. Edwarda Haliżaka i Romana Kuźniara. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. - 636 s. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [633]-636.

ISBN 83-235-0281-1

1. Polityka międzynarodowa - podręcznik akademicki

372(075.8)

23879-M


23880-M

Domański,  Henryk.

Struktura społeczna / Henryk Domański. - Warszawa : Scholar, cop.2004. - 277 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - (Wykłady z Socjologii ISSN t.1.)

Bibliogr. s. 247-270. Indeks.

ISBN 83-7383-085-5

1. Struktura społeczna - podręcznik akademicki    2. Struktura społeczna - podręcznik akademicki - Polska - od 1980 r.

316.3(075.8)

23880-M


23881-M

Bartkiewicz,  Witold. Jabłoński,  Włodzimierz Jerzy

Systemy informatyczne zarządzania : wprowadzenie do technologii przetwarzania danych / Witold Bartkiewicz, Włodzimierz Jerzy Jabłoński ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2005. - 194, [6] s. : rys. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [193]-194.

ISBN 83-88500-81-3

1. Systemy informatyczne zarządzania - podręcznik akademicki    2. Przetwarzanie danych - podręcznik akademicki

004.65:65.012.4](075.8)

23881-M


23882-M

Oleksiewicz,  Izabela.

Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Izabela Oleksiewicz. - Bydgoszcz : Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. - 282 s. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [264]-282.

ISBN 83-60186-16-2

1. Unia Europejska - polityka    2. Uchodźcy - polityka    3. Uchodźcy - prawo wspólnotowe europejskie

314.74(4-67):341.43

23882-M


23883-M

Augustyn,  Małgorzata.

Rośliny pokojowe : encyklopedia pielęgnacji / Małgorzata Augustyn. - Poznań : Publicat, [2006]. - 190, [2] s. : fot. kolor. ; 25 cm.

Na okł.: Ponad 300 gatunków i odmian opisanych w układzie alfabetycznym, praktyczne porady pielęgnacyjne, ponad 350 kolorowych fotografii. Wszystkie rosliny dostepne w polskich sklepach.

ISBN 83-245-0950-X - ISBN 978-83-245-0950-8

1. Rośliny pokojowe - uprawa - poradnik

635.9(083.1)

23883-M


23884-M

Fras,  Janina.

Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 147 s., [1] s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 No 2816)

Bibliogr. s. [140]-147.

ISBN 83-229-2667-7

1. Dziennikarstwo - język - podręcznik    2. Język polski - stylistyka - podręcznik

811.162.1'38:050+070](07)

23884-M


23885-M

Radziszewski,  Edward.

Prawo budowlane : przepisy i komentarze / Edward Radziszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2006. - 741, [1] s. : tab. ; 21 cm.

Na str. tyt.: Stan prawny na 28 marca 2006 roku.

ISBN 83-7334-584-1

1. Budownictwo - prawo - Polska - stan prawny na 2006 r.

349.442(438)

23885-M


23886-M

Budnikowski,  Adam.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tabl. ; 24 cm.

Bibliogr. s.[453]-464. Indeks.

ISBN 83-208-1622-X

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - podręcznik akademicki

339.9(075.8)

23886-M


23887-M

Mucha,  Janusz.

Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej / Janusz Mucha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 281, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 83-01-14723-7 - ISBN 978-83-01-14723-5

1. Stosunki społeczne - socjologia - koncepcje - podręcznik akademicki

316.47(075)

23887-M


23888-M

Skorupka,  Jerzy.

Prawo karne gospodarcze : zarys wykładu / Jerzy Skorupka. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2005. - 224 s. ; 24 cm.

Bibliogr. przy niektórych rozdz.

ISBN 83-7334-475-6

1. Prawo karne - Polska - stan prawny na 2005 r.    2. Prawo gospodarcze - Polska - stan prawny na 2005 r.

343::346(438)

23888-M


23889-M

Brèmond,  Alice. Couet,  Jean-Francois. Davie,  Anne

Kompendium wiedzy o socjologii / Alice Brèmond, Jean-Francois Couet, Anne Davie ; przeł. Krzysztof Malaga. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. - 225, [2] s. ; 21 cm.

Indeks.

ISBN 83-01-14702-4 - ISBN 978-83-01-14702-0

1. Socjologia - podręcznik

316(07)

23889-M


23890-M

Allen John L.,  Jr

Opus Dei / John L. Allen jr ; z ang. przeł. Anna i Jacek Maziarscy. - Warszawa : Świat Książki, 2006. - 351, [1] s. ; 25 cm.

Tyt. oryg. : Opus Dei

Publ. Klubu Świat Książki nr 5478

ISBN 83-247-0189-3

1. Organizacje religijne

267

23890-W


23891-M

Jasiecki,  Krzysztof. Molęda-Zdziech,  Małgorzata. Urszula Kurczewska

Lobbing : sztuka skutecznego wywierania wpływu / Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. - Wyd.2 uaktualn. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 344 s. : tab. ; 25 cm.

Indeks

ISBN 83-89355-91-4

1. Grupy nacisku - organizacja    2. Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.

328.18:316.334.3](438:100)"1989/..."

23891-M


23892-M

Gertig,  Henryk. Przysławski,  Juliusz

Bromatologia : zarys nauki o żywności i żywieniu / Henryk Gertig, Juliusz Przysławski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. - 464, [1] s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 448-[451]. Indeks.

ISBN 83-200-3240-7

1. Odżywianie - higiena - podręcznik akademicki    2. Żywoność - podręcznik akademicki

613.2(075.8)

23892-M


23893-M

Sudoł,  Stanisław.

Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : zarządzanie przedsiębiorstwem / Stanisław Sudoł. - Wyd.3. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 354 s. : tab. ; 24 cm.

Indeksy.

ISBN 83-208-1621-1

1. Przedsiębiorstwo - podręcznik akademicki    2. Zarządzanie - podręcznik akademicki

658.1/.5.012.4(075.8)

23893-M


23894-M

Bańko,  Mirosław.

Słownik dobrego stylu : czyli wyrazy które się lubią / Mirosław Bańko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - XIV, [2], 475, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 83-01-14640-0 - ISBN 978-83-01-14640-5

1. Język polski - frazeologia - słownik

811.162.1'373.7'374

23894-M


23895-M

Straburzyńska-Lupa,  Anna. Straburzyński,  Gerard

Fizjoterapia / Anna Straburzyńska-Lupa ; Gerard Straburzyński. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. - XXII, [2], 725 s. : ryc., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. Indeks.

ISBN 83-200-3372-1

1. Fizjoterapia - podręcznik akademicki

615.8(075.8)

23895-M


23896-M

Chojna-Duch,  Elżbieta.

Polskie prawo finansowe : finanse publiczne / Elżbieta Chojna-Duch. - Wyd.4. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2006. - 402 s. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz., teksty aktów prawnych. Indeks.

ISBN 83-7334-528-0

1. Budżety terenowe - prawo - Polska - stan prawny na 1 stycznia 2006 r. - podręcznik akademicki    2. Finanse publiczne - prawo - Polska - stan prawny na 1 stycznia 2006 r. - podręcznik akademicki

347.73::336.1(438)(075.8)

23896-M


23897-M

Billingham,  Jo.

Redagowanie tekstów / Jo Billingham ; il. Beatrice Baumgartner-Cohen ; przek. Agnieszka Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 136 s. : il. ; 21 cm.

Indeks.

ISBN 83-01-14712-1 - ISBN 978-83-01-14712-9

1. Sztuka pisania - poradnik

808.2

23897-M


23898-M

Kroh,  Antoni.

Łemkowszczyzna = The Lemko Land / Antoni Kroh ; fot. Piotr Droździk. - Olszanica : Bosz, 2006. - 191, [1] s. : fot. kolor. ; 26 cm. - (Bogactwo Kultur)

Tekst równol. w j.pol. i j.ang.

ISBN 83-89747-41-3

1. Łemkowszczyzna - historia kultury - wydanie bogato ilustrowane

94(438)::008(=161.2):323.15](02.025.2)

23898-M


23899-M

Rydarowska,  Stefania.

Sokoli lot / Stefania Rydarowska. - Gorlice : Urząd Miejski Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 2003. - 261, [10] s. : fot. ; 21 cm.

Indeks.

1. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - 19-20 w. - historia    2. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - Gorlice - historia

94(438):371.83:796:929-052]"18/19"

23899-M


23900-M

Lubelski,  Tadeusz.

Wajda / Tadeusz Lubelski. - [Wrocław] : Wydawnictwo Dolnośląskie, [2006]. - 315, [3] s. : fot. kolor. ; 25 cm. - (A to Polska właśnie)

No okł.: Portret mistrza w kilku odsłonach. - Wydanie specjalne

ISBN 83-7384-475-9 - ISBN 978-83-7384-475-9

1. Wajdka, Andrzej - (1926-) - biografia    2. Wajda Andrzej - reżyser filmowy - Polska    3. Film polski

929-052A/Z+791.44.071.1(438)A/Z:791.44

23900-M


23901-M

Historia

Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach : Suplement : Literatura Współczesna (1956-2006) / [aut. tekstów Bogumiła Kaniewska [et al.] ; red. Anna Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo SMS, [2006]. - 391, [1] s. ; 25 cm. - (Historia Literatury Polskiej)

Indeks

ISBN 83-88520-01-6 (całość) - ISBN 83-88520-49-0 (suplement)

1. Literatura polska - historia - 20-21 w.

821.162.1(091)"19/20"

23901-M


23902-M

Biografie

Biografie sławnych ludzi : A-K : t.1 / praca zb. pod red. Anny S. Artin. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo SMS , [2006]. - 350, [2] s. : fot. (w tym kolor.) ; 25 cm. - (Historia Literatury)

Na grzbiecie okł.: A-K. - Indeks.

ISBN 83-88520-43-1 (całość) - ISBN 83-88520-44-X (t.1)

1. Biografie - encyklopedia

929-052(091)

23902-M


23569/II

Biografie

Biografie sławnych ludzi : L-P : t.2 / praca zb. pod red. Anny Skoczek. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo SMS , [2006]. - 375, [1] s. : fot. (w tym kolor.) ; 25 cm. - (Historia Literatury)

Na grzbiecie okł.: L-P. - Indeks.

ISBN 83-88520-43-1 (całość) - ISBN 83-88520-48-2 (t.2)

1. Biografie - encyklopedia

929-052(091)

23903-M


23904-M

Zamarovsky,  Vojtech.

Encyklopedia mitologii antycznej / Vojtech Zamarovsky ; Tł. Jacek Illg, Lucyna Spyrka, Joanna Wania. - Wyd. 2. - Warszawa : Świat Książki, 2006. - 477, [1] s. : fot. ; 24 cm.

Tyt. oryg.: Bohvia a hrdinovia antickych baji

Wydanie Klubowe

ISBN 83-247-0513-9 - ISBN 978-83-247-0513-9

1. Mitologia gercka - encyklopedia    2. Mitologia rzymska - encyklopedia

292(03)

23904-M


23673/VI

Fregolent,  Aleksandra.

Ermitaż : Petersburg / tekst w oprac. Aleksandry Fregolent ; z wł. przeł. Hanna Borkowska. - Warszawa : Świat Książki, 2005. - 142, [1] s : il. kolor., fot., pl., portr. ; 27 cm. - (Muzea Świata)

Tyt. oryg.: Ermitage.San Pietroburgo

Indeks.

ISBN 83-7391-566-4

1. Ermitaż - zbiory    2. Petersburg (Rosja) - muzealnictwo - zbiory    3. Malarstwo europejskie - 15-20 wiek - album    4. Florencja (Włochy) - muzealnictwo - zbiory

75(4)"14/19"(084.1):069.5(47+57)

23905-M


23906-M

Podracki,  Jerzy.

Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania / Jerzy Podracki. - Warszawa : Świat Książki, 2005. - 287, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 83-7391-939-2

1. Interpunkscja polska    2. Słownik polski

811.162.1'35

23906-M


23907-M

Hebda,  Michał.

Eksploatacja samochodów / Michał Hebda, [oraz aut. Marian Dąbrowski, Maciej Dąbrowski]. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji PIB, cop. 2005. - 666 s. : rys., il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

Bibliogr. s. 665-666.

ISBN 83-7204-476-7

1. Samochody - obsługa i eksploatacja - podręcznik akademicki

629.33.07(075.8)

23907-M


23908-M

Lewandowski,  Jerzy.

Encyklopedia prawa w zarysie / Jerzy Lewandowski. - Wyd. 8 zm. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2003. - 188 s. ; 24 cm.

ISBN 83-7378-010-6

1. Prawo - podręcznik akademicki

34(075.8)

23908-M


23910-M

Andrychowska-Biegacz,  Jadwiga. Biegacz,  Dariusz

Hymny, flagi, godła : Unia Europejska, członkowie i kandydaci / Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, cop. 2004. - 109, [2] s. : il. (gł. kolor), mapy, nuty, rys. ; 24 cm.

ISBN 83-88845-38-1

1. Falgi - kraje Unii Europejskiej    2. Godła państwowe - kraje Unii Europejskiej    3. Hymn narodowy - kraje Unii Europejskiej

342.228(4-67)

23910-M


23912-M

Drabarek,  Anna.

Intuicja poznanie bezpośredie / Anna Drabarek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006. - 74, [4] s. ; 24 cm. - (Monografie i Opracowania ; nr 11)

ISBN 83-88690-90-6

1. Intuicja - filozofia - szkice

165

23912-M


23915-M

Bukowski,  Zbigniew.

Podstawy prawa ochrony środowiska dla administracji / Zbigniew Bukowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. - 150, [6] s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 148-149.

ISBN 83-88500-74-0

1. Ochrona środowiska - administracja - Polska - od 1989 r. - podręcznik akademicki    2. Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2005 r. - podręcznik akademicki

349.6:352/354](438)(075.8)

23915-M


23917-M

Prawo

Prawo administracyjne materialne : wybrane zagadnienia / pr. zb. pod red. Janusza Sługockiego. - Bydgoszcz : Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa, 2006. - 268 s. : err. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-89914-05-0

1. Prawo administarcyjne - Polska - stan na 2005 r. - podręcznik akademicki

342.9(438)(075.8)

23917-M


23918-M

Marody,  Mirosława. Giza-Poleszczuk,  Anna

Przemiany więzi społecznych : zarys teorii zmiany społecznej / Mirosława Marody, Anna Giza-Poleszczuk. - Warszawa : Scholar, cop.2004. - 378 s.

Bibliogr. s. 343-361. Indeks.

ISBN 83-7383-106-1

1. Więź społeczna - teoria    2. Zmiana społeczna - teoria

316.42:316.6

23918-M


23919-M

Rachunkowość

Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych / pr. zb. pod red. Teresy Kiziukiewicz. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Difin, 2006. - 517, [1] s. : tab. ; 23 cm. - (Vademecum Rachunkowości)

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 roku. - Bibliogr. oraz wykaz aktów normatywnych przy rozdz.

ISBN 83-7251-619-7

1. Rachunkowość budżetowa - Polska - od 1989 r. - podręcznik akademicki    2. Rachunkowość budżetowa - prawo - Polska - stan na 2006 r. - podręcznik akademicki

346.52:657.3](438)(075.8)

23919-M


23924-M

Z dziejów

Z dziejów kultury fizycznej w Polsce / pod red. Stanisława Zaborniaka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - 480 s. : fot., tab. ; 24 cm.

Nazw. aut. na str. [479]-480. - Bibliogr. s. [420]-444. Indeks.

ISBN 83-7338-246-1

1. Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - Polska

796(438)(091)

23924-M


23925-M

Zagadnienia

Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawncitwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - 223 s. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

ISBN 83-7338-191-0

1. Marginalizacja spłeczna - Polska - od 1989 r. - podręcznik    2. Patologia społeczna - Polska - od 1989 r. - podręcznik

316.344.7:364.2:343.97](438)"1989/..."(07)

23925-M


23926-M

Bhaskaran,  Lakshmi.

Design XX wieku : główne nurty i style we współczesnym designie / Lakshmi Bhaskaran ; przeł. Paulina Broma. - Warszawa : ABE Marketing, 2006. - 256 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

Bibliogr. s. 246-247. Indeks.

ISBN 83-922797-0-0

1. Architektura - style i kierunki - 20 w.    2. Sztuka stosowana - style i kierunki - 20 w.

7.05:766:72]"19"(02.025.2)

23926-M


23927-M

Hartink,  A.E.

Encyklopedia broni dawnej / A.E. Hartink ; przeł. Marek Rudowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop.2004. - 240 s. : fot. kolor. ; 24 cm.

ISBN 83-11-09941-3

1. Broń palna - encyklopedia    2. Broń palna - historia - encyklopedia

623(100)(03)"17/19"

23927-M


23928-M

Kidacka,  Izabela.

Finanse zintegrowane : sekurytyzacja, struktury finansowe / Izabela Kidacka. - Warszawa : Difin, 2006. - 334 s. : tab., wykr. ; 23 cm.

Bibliogr. s. [330]-334.

ISBN 83-7251-540-9

1. Papiery dłużne - handel - podręcznik    2. Papiery dłużne - handel - Polska - od 1989 r. - podręcznik

336.76(07)

23928-M


23929-M

McWhinnie,  Alisa.

Fotografia : podręcznik / Ailsa McWhinnie ; [tł.Adriana Jałowiecka, Krzysztof Wojciechowski]. - Wyd. 2 uaktualn. - Warszawa : Arkady, 2004. - 221, [3] s. : fot. kolor. ; 29 cm.

Tyt. oryg.: Complete Photography Manual

Indeks.

ISBN 83-213-4238-8

1. Fotografia - technika - podręcznik

77(07)

23929-M


23930-M

Ludwikowski,  Rett R.

Handel międzynarodowy / Rett R. Ludwikowski. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - XVII,[3], 488 s. ; 21 cm. - (Podręczniki Prawnicze)

Bibliogr. s. [471]-481. Indeks.

ISBN 83-7387-766-5

1. Handel międzynarodowy - prawo - stan prawnyc na 2006 r. - podręcznik akademicki    2. Handel międzynarodowy - prawo - stan prawnyc na 2006 r. - podręcznik akademicki

341.24:347.74:339.542](075.8)

23930-M


23931-M

Instrumenty

Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / pod red. nauk. nauk. Wiesława Kowalczewskiego i Joanicjusza Nazarki ; aut. Bolesław Budzisz [et.al.]. - Warszawa : Difin, 2006. - 216 s. : tab., wykr. ; 23 cm.

Bibliogr. s. 214-216 oraz przy rozdz.

ISBN 83-7251-594-8

1. Przedsiębiorstwo - organizacja    2. Zarządzanie

658.1/.5.012.4

23931-M


23932-M

Sokołowicz,  Wieńczysław. Srzednicki,  Andrzej

ISO : System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach / Wieńczysław Sokołowicz, Andrzej Srzednicki. - Wyd. 3 zm. i uaktualn. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - 246 s. : tab. ; 24 cm. - (Vademecum Menedżera)

Na okł.: Przydatne dokumenty - Indeks.

ISBN 83-7387-850-5

1. Certyfikacja zgodności - poradnik    2. Jakość produktu - normalizacja - poradnik    3. Przedsiębiorstwa małe i średnie - organizacja - poradnik    4. Zarządzanie jakością - organizacja - poradnik

006.3/.8:658.56:658.114](083.1)

23932-M


23933-M

Krawiec,  Franciszek.

Marketing w firmie przyszłości / Franciszek (Frank) Krawiec. - Warszawa : Difin, 2006. - 243 s. ; 23 cm.

Bibliogr. s. [236]-243.

ISBN 83-7251-578-6

1. Marketing - podręcznik

339.138(07)

23933-M


23934-M

Ślawski,  Tadeusz.

O konserwacji i renowacji zabytków w Bieczu / Tadeusz Ślawski. - Biecz : Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu im. bpa Marcina Kromera, 2006. - 320 s. : fot. ; 25 cm.

Na okł. tyt.: O renowacji i koserwacji zabytków w Bieczu

ISBN 83-867-20-0

1. Biecz (woj. małopolskie) - konserwacja i restauracja zabytków    2. Architektura - konserwacja i restauracja

72.025:725.96:726.5/.7:7.025](438) Biecz

23934-M


23935-M

Janiga,  Marian.

W krainie wspomnień : o Bronisławie Mach Mugler Sartorius / Marian Janiga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Universitas, 2006. - 177 s. : fot. ; 21 cm.

ISBN 83-903774-7-1

1. Mach-Mugle-Sartorius, Bronisława - (1904-1998) - źródła    2. Mach, Wilchelm - (1917-1965) - źródła    3. Literatura polska - historia - 20 w. - szkice    4. Pamiętniki polskie - 20 w.    5. Publicystyka polska - od 1989 r.

821.162.1(091):316.728(438)]"19"

23935-M


23936-M

Janiga,  Marian.

Skarbiec ruski / Marian Janiga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Alma Mater, 2006. - 106, [2] s. : il. ; 21 cm.

ISBN 83-903774-6-3

1. Poezja polska - 21 w.

821.162.1-1

23936-M