Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  X  T  U  W  Z 


 
A
Allgemeines Ortschaften – Verzeichniss der im Reichsrathe vertretenen Konigreiche und Lander nach den ergebnissen der Volkszahlung vom 31. December 1900. Nebst vollstandigem alphabetischem Namensregister. Herausgegeben von der K. K. statistischen central – commission in Wien. – Wiedeń, 1902. Nr inw. 4967
Alphabetisches Namens – Register zum vollstandigen Ortschaften – Verzeichnisse der im Reichsrathe vertretenen Konigreiche und Lander nach den Ergebnissen der Volkszahlung vom 31 December 1880. – Wiedeń, 1882. Nr inw. 5346
Angerman Klaudyusz : Źródła naftowe w Karpatach : studium geologiczno-tektoniczne. – Jasło, 1890. Nr inw. 21261
Antoniewicz Władysław L. : Klasztor franciszkański w Krośnie. - Lwów, 1910. Nr inw. 2011
Arłamowski Kazimierz : Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwono-ruskiej w XVII wieku. - Lwów, 1927. Nr inw. 2158
Artymiak Antoni : Z przeszłości Nowego Sącza (1772-1822). - Nowy Sącz, 1930. Nr inw. 10432
 
B
Bartoszewicz Kazimierz : Dzieje Galicyi : jej stan przed wojną i wyodrębnienie. - Warszawa, 1917. Nr inw. 2012
 Bartoszuk Aleksander : Łemkowie zapomniani Polacy. - Warszawa, 1939. Nr inw. 8948
Battaglia Roger : Stan obecny przemysłu wielkiego i średniego w Galicyi. - b.m., 1912. Nr inw. 9455
Baudouin de Courtenay Romualda : Sylwetki polityczne : ksiądz Stanisław Stojałowski, Ignacy Daszyński, Jakób Bojko, Jan Stapiński, Karol Lewakowski. - Kraków, 1897. Nr inw. 2173
Bąkowski Klemens : Kronika Krakowa z lat 1918-1923. - Kraków, 1925. Nr inw. 16393
Bełdowski Władysław : Żywotność i rozwój handlu i przemysłu w Polsce. - Kraków, 1906. Nr inw. 9455
Bełza Władysław : Wincenty Pol : wspomnienie w 40-stą rocznicę zgonu poety. - Kraków, 1912. Nr inw. 1534
 Biliński Leon : Wspomnienia i dokumenty. Tom I, 1846-1914. - Warszawa, 1924. Nr inw. 1833
 Biliński Leon : Wspomnienia i dokumenty. Tom II, 1915-1922. - Warszawa, 1925. Nr inw. 1834
 Bobek Władysław : Argenida Wacława Potockiego w stosunku do swego oryginału. - Kraków, 1929. Nr inw. 7649
Bogusz Adam : Wieś Siedliska–Bogusz : monografia zebrana z dokumentów i wspomnień rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków roku 1846 i życiorysu Jakóba Szeli. - Kraków, 1903. Nr inw. 1535
Bojko Jakób : Okruszyny z Gremboszowa. - Lwów, 1911. Nr inw. 2194
Bolland A. : Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie. - Kraków, 1916. Nr inw. 10988
Bruckner Aleksander : Różnowiercy polscy : szkice obyczajowe i literackie. - Warszawa, 1905. Nr inw. 2198
 Buczek Karol : Mapa województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego 1788-1792. - Kraków, 1930. Nr inw. 1925
Bujak Fr. : Galicya. T. 1. - Kraków, 1908. Nr inw. 2892
Bujak Fr. : Galicya. T. 2. - Kraków, 1910. Nr inw. 2893
Bujak Fr. : Materyały do historyi miasta Biecza (1361-1632). - Kraków, 1914. Nr inw. 1489
Bujak Franciszek : Limanowa : miasteczko powiatowe w Zachodniej Galicyi. Stan społeczny i gospodarczy. - Kraków, 1902. Nr inw. 1969
 Bujak Franciszek : O podziale ziemi. - Kraków, b.r. Nr inw. 2144
Bujak Franciszek : Rozwój gospodarczy Galicyi (1772-1914). - Lwów, 1917. Nr inw. 10989
 Bujak Franciszek : Studja geograficzno-historyczne. - Kraków, 1925. Nr inw. 2145
 
C
 Cetnarski Stanisław : Miasto Łańcut : z dziejów i własnych wspomnień. - b.m., 1937. Nr inw. 1967
Czterdzieści lat istnienia Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie : 1873-1913. - Kraków, 1913. Nr inw. 218
 
D
Daszyński Ignacy : Pamiętniki. Tom I. - Kraków, 1925. Nr inw. 2222
Daszyński Ignacy : Pamiętniki. Tom II. - Kraków, 1926. Nr inw. 2223
Daszyński Ignacy : W pierwszą rocznicę Przewrotu Majowego : studium polityczne. - Warszawa, 1927. Nr inw. 10990
Dembiński Stefan : Rok 1846 : kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego. - Jasło, 1896. Nr inw. 8952
Diamand Herman : Położenie gospodarcze Galicyi przed wojną. - Lipsk, 1915. Nr inw. 5468
Diamand Herman : Położenie gospodarcze Galicyi przed wojną. - Lipsk, 1915. Nr inw. 9455 [współoprawne]
Długosz Władysław : Moja odpowiedź! – Lwów, 1914. Nr inw. 2231
  Dunikowski Stanisław : Walka o byt polskiego przemysłu naftowego w r. 1930-31. - Krosno, 1931. Nr inw. 1152
  Dutkiewicz Józef : Nieznane rzeźby XIV-XVI w. na terenie Małopolski południowo-zachodniej. - b.m., b. r. Nr inw. 1940
 Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze b. Galicji : na podst. materiałów zebr. i opr. przez Badeckiego Karola. - Kraków, 1922. Nr inw. 332
 
F
 Fischer Adam : Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. - Lwów, 1921. Nr inw. 5902
 Fusek Witold : Biecz i dawna ziemia biecka na tle swych legend, bajek, przesądów i zwyczajów. - Biecz, 1939. Nr inw. 1491
 
G
 Gądzikiewicz Witold : Strój Górali Podhalańskich pod względem higienicznym. - Warszawa, 1926. Nr inw. 11482
Gloger Zygmunt : Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. - Warszawa, 1907. Nr inw. 95
 Goetel Walery : Zagadnienia regionalizmu góralskiego w Polsce. - Kraków 1936. Nr inw. 69
Gordon J. : Obrazki caryzmu : pamiętniki. - Lipsk, 1861. Nr inw. 18493
Górski A. : Braki krajowej produkcyi w Galicyi. - Kraków, 1916. Nr inw. 341
 Grzybowski Konstanty : Galicja 1848-1914 : historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii. - Kraków, 1959. Nr inw. 1894
 
H
 Haecker Emil : Historia socjalizmu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. T. 1, 1846-1882. - Kraków, 1933. Nr inw. 20979
 Handelsman Marceli : W Piątym Pułku Legionów : dwa miesiące ofensywy litewsko-białoruskiej. - Zamość, 1921. Nr inw. 10994
 Hempel Helena : Wspomnienia z życia ks. Stanisława Stojałowskiego. - Kraków, 1921. Nr inw. 8188
 Hołub-Pacewiczowa Zofia : Osadnictwo pasterskie w Tatrach i na Podtatrzu. - Kraków, 1931. Nr inw. 11619
 Hopfinger Maksymilian : Przemysł naftowy w zarysie. - Lwów, 1925. Nr inw. 2654
 Hoszowski Stanisław : Ceny we Lwowie w latach 1701-1914. - Lwów, 1934. Nr inw. 2039
 Hupka Jan : Z czasów Wielkiej Wojny : pamiętnik nie kombatanta. - Niwiska, 1936. Nr inw. 7248
 
I
 Informator wycieczkowy dla szkół i młodzieży szkolnej : szkolne schroniska wycieczkowe. - Warszawa, 1936. Nr inw. 1995
 Iwanicki Karol : Figura Chrystusa Frasobliwego. - Warszawa, 1933. Nr inw. 94
 
J
Janota E. : Historyczno–topograficzna wiadomość o wodach lekarskich bardowskich. - Kraków, 1858. Nr inw. 10998
Janusz Bohdan : Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej. - Lwów, 1918. Nr inw. 17779
Jaworski Franciszek : Lwów stary i wczorajszy. - Lwów, 1910. Nr inw. 18494
Jednodniówka 39 p. p. "Strzelców Lwowskich" wydana na pamiątkę uroczystości poświęcenia sztandaru pułku na polanie pod kopcem "Unii Lubelskiej" we Lwowie w dniu 25 maja 1919 r. - Lwów, 1919. Nr inw. 18495
 
K
 Kabe Franciszek : Stanisław Tarnowski 1837-1917. - Sandomierz, 1929. Nr inw. 6527
Kaczkowski Zygmunt : Mój pamiętnik z lat 1833-1843. - Lwów, 1899. Nr inw. 2274
Kalinka Walerian : Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem. - Kraków, 1898. Nr inw. 2258
 Kącki Franciszek : Ks. Stanisław Stojałowski i jego działalność społeczno-polityczna. - Lwów, 1937. Nr inw. 348
 Klimek Jan : Łużna i jej spółdzielczość. - Łużna, 1938. Nr inw. 10451
 Kmietowicz Franciszek : Z Podkarpacia Zachodniego. - Kraków, 1936. Nr inw. 1853
 Konopczyński Władysław : Kazimierz Pułaski : życiorys. - Kraków, 1931. Nr inw. 3796
 Konopczyński Władysław : Materjały do dziejów Wojny Konfederackiej : 1768-1774 r. - Kraków, 1931. Nr inw. 3797
 Korczyński Ludomił : Publikacje z zakresu balneo- i klimatologii. - Kraków, 1932. Nr inw. 2776
 Kosiba Aleksander : Grenlandia. - Lwów ; Warszawa, 1937. Nr inw. 3798
Kremer Józef : Listy z Krakowa. T. 1. - Wilno, 1869. Nr inw. 12617
Kremer Józef : Listy z Krakowa. T. 3. - Wilno, 1869. Nr inw. 12618
Krzepiela Józef : Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej : przewodnik historyczno-topograficzny do wydawnictw i badań archiwalnych oraz do wszystkich dotychczasowych herbarzy. Część I – Małopolska. - Kraków, 1915. Nr inw. 2010
 Krzepiela Józef : Małopolskie rody ziemiańskie. - Kraków, 1928. Nr inw. 1975
Księga pamiątkowa setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. - Kraków, 1891. Nr inw. 2166
 Kubijowicz Włodzimierz : Izochrony południowej Polski. - Kraków, 1923. Nr inw. 5568
 Kubijowicz Włodzimierz : Z antropogeografii Nowego Sącza. - Kraków, 1927. Nr inw. 2044
 Kubijowicz Włodzimierz : Życie pasterskie w Beskidach Magórskich. - Kraków, 1927. Nr inw. 2299
Kumaniecki Kazimierz W. : Strategja wielkiej wojny 1914-1918. - Kraków ; Warszawa, 1921. Nr inw. 333
 Kwieciński Karol : Krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. - Lwów, 1921. Nr inw. 2030
 
L
 Latinik F. K. : Żołnierz polski pod Gorlicami 1915 : działalność 100 Pułku Ziemi Cieszyńskiej. - Przemyśl, 1923. Nr inw. 1499
 Leszczycki Stanisław : Badania geograficzne nad osadnictwem w Beskidzie Wyspowym. - Kraków, 1932. Nr inw. 8401
Lewicki Witold : Zagadnienie gospodarcze Galicyi. - Lwów, 1914. Nr inw. 9455
 
Ł
Łoziński Bronisław : Szkice z historyi Galicyi w XIX wieku. - Lwów, 1913. Nr inw. 856
Łoziński W. : Galicjana : Kilka obrazków z pierwszych lat historyi galicyjskiej. - Lwów, 1872. Nr inw. 16069
Łukaszewicz Józef : Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce. - Poznań, 1853. Nr inw. 8953
 
M
 Małecki Mieczysław : Archaizm podhalański wraz z próbą wyznaczenia granic tego dialektu. - Kraków, 1928. Nr inw. 5808
 Matuszkówna Stanisława : Zdobnictwo kobiecego stroju żywieckiego. - Kraków, 1931. Nr inw. 13957
 Mierczyński Stanisław : Muzyka Podhala. - Warszawa, 1930. Nr inw. 11006
Morawski Szczęsny : Arjanie polscy. - Lwów, 1906. Nr inw. 70
Morawski Szczęsny : Sądecczyzna. T. 1. - Kraków, 1863. Nr inw. 2317
Morawski Szczęsny : Sądecczyzna. T. 2. - Kraków, 1865. Nr inw. 2318
Morawski Szczęsny : Światek boży i życie na nim. - Rzeszów, 1871. Nr inw. 3801
Morzycka Faustyna : Wincenty Pol : życiorys. - Warszawa, 1899. Nr inw. 11005
Moszyński Jerzy : Stronnictwo konserwatywne wobec 35-cio milionowej gwarancyi narzuconej krajowi przez Sejm Galicyjski. - Kraków, 1899. Nr inw. 10624
 Murdziński Kazimierz : W sprawie odbudowy miast zniszczonych przez wojnę. - Warszawa, 1930. Nr inw. 2320
 
N
 Najdus Walentyna : Szkice z historii Galicji. T. 1, Galicja w latach 1900-1904. - Warszawa, 1958. Nr inw. 8680
 Najdus Walentyna : Szkice z historii Galicji. T. 2, Galicja w latach 1905-1907. - Warszawa, 1960. Nr inw. 8681
 Niemcówna Stanisława : Dydaktyka geografji. - Lwów ; Warszawa, 1929. Nr inw. 1823
 Niemcówna Stanisława : Nauczanie geografji w szkołach szwedzkich. - Lwów ; Warszawa, 1930. Nr inw. 3802
 Niemcówna Stanisława : Wincenty Pol jako geograf. - Kraków, 1923. Nr inw. 2319
 Niwiński Mieczysław : Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich. - Kraków, 1938. Nr inw. 1968
 
O
 O Łemkowszczyźnie. - Kraków, 1935. Nr inw. 15321
O zepsuciu języka polskiego w dziennikach i w mowie potocznej, osobliwie w Galicyi. - Kraków, 1870. Nr inw. 17174
Olszewski Józef : Biurokracya. - Lwów, 1903. Nr inw. 7214
Olszewski Józef : Zastój gospodarczy Galicyi w czasie ostatniego przesilenia. - Lwów, 1913. Nr inw. 9455
 Opieka nad zabytkami i ich konserwacja. - Warszawa, 1920. Nr inw. 1923
 Orłowicz M. : Ilustrowany przewodnik po Galicyi. - Lwów, 1919. Nr inw. 1508
 
P
Pamiętnik IV zlotu sokolstwa polskiego we Lwowie w dniach 27-29 czerwca 1903. - Lwów, 1904. Nr inw. 1846
Pamiętnik pierwszego zjazdu miłośników ojczystych zabytków w Krakowie w dniach 3 i 4 lipca 1911 roku. - b.m., 1912. Nr inw. 5322
 Pamiętnik VI zjazdu lekarzy w Krynicy 9-11 stycznia 1937. - Krynica, 1937. Nr inw. 7656
Pannenkowa Irena : Walka Galicji z centralizmem wiedeńskim : dzieje rezolucji Sejmu Galicyjskiego z dn. 24 września 1868. - Lwów, 1918. Nr inw. 2329
 Państwowe Gimnazjum imienia Marcina Kromera w Gorlicach : sprawozdanie jubileuszowe. - Gorlice, 1932. Nr inw. 1641
 Pawłowski Bogumił : Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny . - Kraków, 1925. Nr inw. 6503
 Pieradzka Krystyna : Na szlakach Łemkowszczyzny. - Kraków, 1939. Nr inw. 8954
 Pieśni narodowe. - Tarnów, 1921. Nr inw. 11011
Piniński Leon : Piękno miast i zabytki przeszłości. - Lwów, 1912. Nr inw. 1265
 Pokój w Brześciu Litewskim. - Nowy Sącz, b. r. Nr inw. 11013
 Pol Wincenty : Pieśń o ziemi naszej. - Warszawa, 1919. Nr inw. 11891
Pol Wincenty : Północny Wschód Europy i hydrografija Polski. - Lwów, 1876. Nr inw. 2335
Pol Wincenty : Północny Wschód Europy. - Kraków, 1869. Nr inw. 2336
 Polska a protokół w sprawie pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych : mowy Ministra Spraw Zagranicznych Dra Al. Skrzyńskiego. - 1924. Nr inw. 1537
 Polska w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918). Tom IV, Finanse. - Warszawa, 1939. Nr inw. 5469
 Polski almanach uzdrowisk. - Kraków, 1934. Nr inw. 5564
Proces polityczny we Lwowie w sprawie o. Maksyma Sandowicza i jego trzech towarzyszy: Szymona Bendasiuka, o. Ignacego Hudymy i Bazylego Kołdry. G310/2010
 Przemysł naftowy w Polsce : zarys historii wraz z opisem techniki pracy w przemyśle naftowym. - Lwów, 1929. Nr inw. 335
 Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich. - Warszawa, 1932. Nr inw. 17175
Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi obejmujący zdrojowiska, uzdrowiska, miejscowości klimatyczne oraz miejscowości posiadające źródła mineralne, wreszcie stacye turystyczne i sportów zimowych. - Lwów, 1912. Nr inw. 6434
 Ptaśnik Jan : Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. - Kraków, 1934. Nr inw. 5354
Ptaśnik Jan : Obrazki z przeszłości Krakowa. - Kraków, 1902. Nr inw. 2004
 
R
Radzikowski S. E. : Powstanie Chochołowskie. - Kraków, 1911. Nr inw. 8695
Rapacki Władysław : Ludność Galicji. - Lwów, 1874. Nr inw. 5953
Rechowicz Kazimierz : Przyczynek do badań nad architekturą drewnianą w Polsce. - Lwów, 1913. Nr inw. 1939
Rehman Antoni : Karpaty opisane pod względem fizyczno-geograficznym. - Lwów, 1895. Nr inw. 1453
Riemann Hans : Die Befreiung Galiziens. - Berlin, 1916. Nr inw. 324
Rocznik Krakowski. - Kraków, 1902. Nr inw. 1922
Rogosz Józef : W piekle galicyjskim : obraz z życia. - Gródek, 1896. Nr inw. 11015
Rosenberg Maryan : Kodeks naftowy. - Kraków, 1908. Nr inw. 14451
Rymar Leon : Galicyjski przemysł naftowy. - Kraków, 1915. Nr inw. 2653
 
S
Sandozówna Marya : Melsztyn i jego okolice. - Lwów, 1911. Nr inw. 221
 Saryusz-Zaleski W. : Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804-1929 ze szczególnym uwzględnieniem historii rozwoju S.A.L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper : wydane z okazji 125-letniego jubileuszu. - Kraków, 1930. Nr inw. 1636
 Sas-Zubrzycki Jan : Cieślictwo polskie. - Lwów, 1930. Nr inw. 1259
Sas-Zubrzycki Jan. : Cieśla polski. Z. 3 i 4. Wzory i przykłady polskiego budownictwa drewnianego dla odbudowy kraju. - Kraków, 1915. Nr inw. 11032
Schnur-Pepłowski Stanisław : Z przeszłości Galicyi (1772 - 1862). - Lwów, 1895. Nr inw. 1536
 Siemiradzki Józef : Płody kopalne Polski. - Lwów, 1923. Nr inw. 1843
Sikora Ludwik : Wpływ nauki ogrodnictwa na rozwój intelektualny, moralny i fizyczny młodzieży szkół średnich. - Gorlice, 1910. Nr inw. 5810
 Skrzyński Aleksander : Mowy i przemówienia ministra spraw zagranicznych dr. Aleksandra Skrzyńskiego wygłoszone w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w lipcu 1925 roku. - Warszawa, 1925. Nr inw. 2314
 Skrzyński Aleksander : Polska a pokój. - Warszawa, b.r. Nr inw. 2347
Smólski G. : Przewodnik ilustrowany po c.k. austr. kolejach państwowych : na szlakach Kraków – Tarnów, Kraków – Wieliczka, Tarnów – Stróże, Stróże – Nowy Sącz, Nowy Sącz – Muszyna, Krynica – Orłów, Sucha – Nowy Sącz. - Wiedeń, b.r. Nr inw. 222
 Sokolnicki Michał : Polska w pamiętnikach Wielkiej wojny 1914-1918. - Warszawa, 1925. Nr inw. 5809
 Spisz, Orawa i Ziemia Czadecka w świetle stosunków etnicznych i przeszłości dziejowej. - Kraków, 1938. Nr inw. 7650
 Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Marcina Kromera w Gorlicach za rok szkolny 1925/26. - Gorlice, 1926. Nr inw. 2345
 Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum imienia Marcina Kromera w Gorlicach za rok szkolny 1928/29. - Gorlice, 1929. Nr inw. 2344
 Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum imienia Marcina Kromera w Gorlicach za rok szkolny 1932/3. - Gorlice, 1933. Nr inw. 1642
Sprawozdanie i wydawnictwo Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1902. - Kraków, 1903. Nr inw. 1951
 Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej w Krakowie za rok 1936. - Kraków, 1937. Nr inw. 2019
 Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1930. - Kraków, 1931. Nr inw. 20989
 Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1934. - Kraków, 1935. Nr inw. 20990
 Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1936. - Kraków, 1937. Nr inw. 20991
Srokowski Konstanty : N.K.N. : zarys historji Naczelnego Komitetu Narodowego. - Kraków, 1923. Nr inw. 2346
 Stawarz Antoni : Gdy Kraków kruszył pęta : kartki z pamiętnika oswobodzenia Krakowa w 1918 r. - Kraków, 1939. Nr inw. 10719
Stella-Sawicki Jan : Galicya w powstaniu styczniowem. - Lwów, 1909. Nr inw. 346
 Stieber Zdzisław : Geneza gwar laskich. - Kraków, 1934. Nr inw. 8398
Stupnicki Hippolit : Galicya pod względem topograficzno–geograficzno–historycznym. - Lwów, 1849. Nr inw. 2352
 Sulma Tadeusz : Kornuty – rezerwat na Łemkowszczyźnie. - Kraków, 1936. Nr inw. 1498
Szajnocha Władysław : Źródła mineralne Galicyi : pogląd na ich rozpołożenie, skład chemiczny i powstanie. - Kraków, 1891. Nr inw. 6505
Szczepanowski Stanisław : Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. - Lwów, 1888. Nr inw. 2353
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomerii z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1900. - Lwów, 1900. Nr inw. 1136
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomerii z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1913. - Lwów, 1913. Nr inw. 20993
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1914. - Lwów, 1914. Nr inw. 1137a-b
Szumowski Władysław : Galicya pod względem medycznym za Jędrzeja Krupińskiego pierwszego protomedyka 1772-1783. – Lwów, 1907. Nr inw. 15678
 Szydłowski Tadeusz : Ruiny Polski : opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. - Lwów, 1919. Nr inw. 1267
 
Ś
 Świeykowski Bronisław : Z dni grozy w Gorlicach: od 25.IX.1914 do 2.V.1915. - Kraków, 1919. Nr inw. 1500
Świeykowski Emmanuel : Studya do historyi sztuki i kultury wieku XVIII w Polsce. Tom I, Monografia Dukli . - Kraków, 1903. Nr inw. 1832
 
T
 Talko-Hryncewicz Julian : Materiały do antropologji Górali polskich. - Kraków, 1934. Nr inw. 9456
Tecklenburg T. : Handbuch der Tiefbohrkunde. Band 1. - Berlin, 1900. Nr inw. 10993
Teka grona konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 1, 1900. - Kraków, 1900. Nr inw. 1263
Teka grona konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 3, 1909. - Kraków, 1909. Nr inw. 1264
Teka grona konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 6, 1916. - Kraków, 1916. Nr inw. 11023
Tokarz Wacław : Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. - Kraków, 1909. Nr inw. 2008
Tokarz Wacław : Legiony na polu walki : działania Pierwszego Pułku Legionów na lewym brzegu Wisły w sierpniu i wrześniu 1914 roku. - Piotrków, 1916. Nr inw. 9104
 Tomanek Ludwik : Ignacy Łukasiewicz : twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator – wielki jałmużnik. - Miejsce Piastowe, 1928. Nr inw. 3014
 Tomaszewski Edward : Ceny w Krakowie w latach 1601-1795. - Lwów, 1934. Nr inw. 11627
 
U
 Udziela Seweryn : Krakowiacy. - Kraków, 1924. Nr inw. 7854
 Udziela Seweryn : Ziemia łemkowska przed półwieczem : zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893. - Lwów, 1934. Nr inw. 1496
 
W
 Wajsblum Marek : Ex registro arianismi : szkice z dziejów upadku protestantyzmu w Małopolsce. - Kraków, 1937-1948. Nr inw. 10561
 Wąchała A. : Biecz starożytne królewskie miasto grodowe. - Grudziądz, 1930. Nr inw. 1493
 Wąsowicz Zygmunt : Krynica i jej środki lecznicze. - Kraków, 1925. Nr inw. 2772
Wiązanka pieśni i poezyi na pamiątkę poświęcenia Sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Gorlicach. - Gorlice, 1895. Nr inw. 1845
 Wincenty Pol jako krajoznawca. - Kraków, 1923. Nr inw. 323
 Witos Wincenty : Czasy i ludzie. - Tarnów, b.r. Nr inw. 11028
Wizerunki polityczne dziejów państwa polskiego. T. 4, Polska w kraju w 1848 roku. Sprawy poznańskie, krakowskie i galicyjskie. Zbiór dokumentów z tych czasów jako materiałów do historyi politycznej państwa polskiego. - Lipsk, 1865. Nr inw. 5304
 Wójcik Adam : Strój Pogórzan. - Kraków, 1939. Nr inw. 21394
 
X
X. Dr J. G. : Wspomnienia z podróży : o Muzeum Narodowem polskim w Rapperswylu. O grobie Bolesława Śmiałego w Ossyaku. Odczyty wygłoszone w Sali Kasynowej w Tarnowie. - Tarnów, 1904. Nr inw. 2370
 
Z
Z bojów Brygady Piłsudskiego. - Kraków, 1915. Nr inw. 9125
Z dziejów Hajdamaczyzny. - Warszawa, 1907. Nr inw. 18506
Z dziejów odrodzenia politycznego Galicyi 1859-1873. - Warszawa, 1905. Nr inw. 2192
Zarewicz Ludwik : Leliwita Spicimir kasztelan krakowski praojciec Helsztyńskich i Tarnowskich (1312-1352) oraz monografia Melsztyna. - Kraków, 1890. Nr inw. 1842
 Zaruski Marjusz : Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe : jego organizacja, dzieje i wyprawy ratunkowe. - Warszawa, 1922. Nr inw. 319
Zbiór ustaw i rozporządzeń sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem Galicyi i W. Księstwa Krakowskiego. T. 1-2. - Lwów, 1899. Nr inw. 11593
Zbiór ustaw i rozporządzeń sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem Galicyi i W. Księstwa Krakowskiego. T. 3. - Lwów, 1902. Nr inw. 11594
 Zdrojowiska i uzdrowiska polskie : przewodnik ilustrowany, rocznik III na r. 1927. - Warszawa, 1927. Nr inw. 5993
 Zdrojowiska i uzdrowiska polskie : przewodnik ilustrowany. - Warszawa, b.r. Nr inw. 1507
Ziemiałkowski F. : Pamiętniki. - Kraków, 1904. Nr inw. 4195
 
Ż
  Żychowski Marian : Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji. - Warszawa, 1956. Nr inw. 5984
Liczba odwiedziń: 8095