Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony


Archiwum wiadomości 2010


29 grudnia – rozstrzygnięcie konkursu Adwentowe zagadki

Druga edycja konkursu bibliotecznego "Adwentowe zagadki" dobiegła końca.
W tym roku uczestnicy zmagali się z zadaniami w trzech przedziałach wiekowych. W konkursie dla najmłodszych przydała się wiedza dotycząca m. in. bajek, baśni, wierszy. W starszych grupach wiekowych dobrze było znać przysłowia, związki frazeologiczne, ortografię.
W konkursie wzięło udział 18 czytelników. Każdy za uczestnictwo w konkursie otrzymał upominek, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Rozdanie dyplomów i nagród nastąpiło 29 grudnia.
Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.27 grudnia – Zintegrowany system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski staje się faktem!

Dzisiaj o godz. 11.00 w Nowym Sączu członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych". Tym samym rozpoczynamy z dniem dzisiejszym jego realizację. Przedstawiamy Państwu pierwsze informacje o projekcie:
Źródło finansowania projektu
 • Nazwa Programu Operacyjnego
  MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
 • Numer i nazwa Osi Priorytetowej
  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Numer i nazwa Działania
  1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Opis projektu
 • Tytuł projektu : Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
 • Rodzaj projektu: Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.
 • Numer i nazwa tematu priorytetowego: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
 • Forma finansowania: pomoc bezzwrotna.
 • Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

 • Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.
 • Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.
 • Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.
 • Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
 • Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.
Oddziaływania projektu
 • Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
 • Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
 • Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
 • Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
 • Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
 • Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
 • Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
 • Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
 • Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.
Partnerzy projektu w powiecie gorlickim
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu
 • Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Bobowej
 • Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach
 • Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna im. Mariana Czuchnowskiego w Łużnej
 • Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Uściu Gorlickim

Świąteczno-noworoczna zmiana godzin pracy Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
w okresie świąteczno-noworocznym pracuje następująco:

Gmach główny, ul. Jagiełły 1 oraz Filia "Magdalena", ul. Słoneczna 2:

23 grudnia, czwartek – NIECZYNNE, z wyjątkiem Czytelni Komputerowej i Prasy Bieżącej w gmachu głównym czynnej wg stałego harmonogramu
24 grudnia (Wigilia), piątek – NIECZYNNE (dzień wolny przysługujący za 25 grudnia 2009 r. przypadający w sobotę) – na podstawie Art. 130 § 2 ustawy – Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (DZ. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
25 grudnia (Boże Narodzenie), sobota – NIECZYNNE,
26 grudnia (drugi dzień Świąt), niedziela – NIECZYNNE,
27 grudnia, poniedziałek – wg stałego harmonogramu,
28 grudnia, wtorek – wg stałego harmonogramu,
29 grudnia, środa – wg stałego harmonogramu,
30 grudnia, czwartek – wg stałego harmonogramu,
31 grudnia (Sylwester), piątek – w godz. 9.00-14.00;
1 stycznia (Nowy Rok), sobota – NIECZYNNE,
2 stycznia, niedziela – NIECZYNNE,
3 stycznia, poniedziałek – wg stałego harmonogramu.

Filia "Biblioteka Naukowo-Techniczna", ul. Michalusa 1:

20-26 grudnia NIECZYNNE,
27-30 grudnia – wg stałego harmonogramu,
31 grudnia (Sylwester), piątek – w godz. 9.00-14.00;
1-3 stycznia NIECZYNNE,
4 stycznia, wtorek – wg stałego harmonogramu.

Filia "Zawodzie", ul. Pod Lodownią 12:

23 grudnia-2 stycznia – NIECZYNNE,
3 stycznia, poniedziałek – wg stałego harmonogramu.


16 grudnia – fotoreportaż z otwarcia wystawy Boże narodzenie w malarstwie książkowym na znaczkach pocztowych

Fotografie:  © MBP Gorlice
Hol z "Galerią na Piętrach"...
... powoli się zapełniał
Gospodyniami wieczoru były Ewa Bochenek i Joanna Kalisz...
...a Gościem Specjalnym, którego powitała Joanna Kalisz...
...znany gorlicki kolekcjoner, filatelista, archiwista i niestrudzony tropiciel historycznych zagadek - Andrzej Ćmiech
Wyraźnie stremowany Pan Andrzej powiedział kilka słów o swojej kolekcji
A później już było zwiedzanie...
...fotografowanie...
...i rozmowy...
...rozmowy...
...rozmowy...
...oraz wpisy do kroniki
Zapraszamy do zwiedzania wystawy czynnej do 28 stycznia 2011 r.

16 grudnia – otwarcie wystawy Boże Narodzenie w malarstwie książkowym na znaczkach pocztowych

Zapraszamy na otwarcie wystawy

Boże Narodzenie
w malarstwie książkowym na znaczkach pocztowych
Kolekcja Andrzeja Ćmiecha

16 grudnia 2010 r. (czwartek) godz. 18:00
MBP, Gorlice, ul. Jagiełły 1, "Galeria na Piętrach", hol I p.


10 grudnia – lekcja biblioteczna "Szukamy przyjaciela"

Po raz drugi w tym roku odwiedzili mnie uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej z Ropicy Polskiej.
Tematem dzisiejszego spotkania była przyjaźń. Wspólnie wytłumaczyliśmy sobie, czym się różni kolega od przyjaciela, poznaliśmy pozytywne i negatywne cechy charakteru ludzi. Następnie były ćwiczenia integracyjne, podczas których każdy opowiedział coś o sobie.
Potem dzieci wygodnie rozsiadły się na dywanie i z uwagą słuchały czytanego tekstu. Było to opowiadanie pt. "Po co nam przyjaciele" z książki "Przyjaciele na zawsze" Sally Grindley.
Utwór określa, czym jest przyjaźń, na czym polega, ukazuje ją jako coś pięknego i wartościowego.
Spotkanie zakończyliśmy krótką dyskusją o tym, jaki powinien być przyjaciel.


Listopad – grudzień – pasowania na czytelnika

Uroczyste pasowania pierwszoklasistów gorlickich szkół podstawowych na czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach odbyły się w listopadzie i w grudniu w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży.
Każde spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiej pogadanki na temat książek i Biblioteki. Po zapoznaniu się z najważniejszymi zasadami korzystania z Biblioteki wszystkie dzieci składały przyrzeczenie, że będą szanować książki i będą przestrzegać obowiązków czytelnika.
Każdy pierwszoklasista został pasowany wielkim piórem, otrzymał dyplom i mały upominek.
Po oficjalnej części nasi czytelnicy zmagali się z literackimi zagadkami, które – jak się okazało – dla większości były bardzo proste.
Wszystkie spotkania z nowymi czytelnikami zakończyliśmy wizytą w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.


W pasowaniu na czytelnika wzięły udział następujące klasy:
15.11.2010 – klasa I z MZS nr 6
16.11.2010 – klasa I a z MZS nr 5
22.11.2010 – klasa I b z MZS nr 5
23.11.2010 – klasa I c z MZS nr 4
24.11.2010 – klasa I z MZS nr 3
26.11.2010 – klasa I a z MZS nr 1
30.11.2010 – klasa I a z MZS nr 4
03.12.2010 – klasa I b z MZS nr 4
06.12.2010 – klasa I b z MZS nr 1


3 grudnia – lekcja biblioteczna: "Poznajemy MBP w Gorlicach"

Dzisiaj naszą Bibliotekę odwiedziła druga klasa Szkoły Podstawowej z Ropicy Polskiej. Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na zajęciach rozmawialiśmy na tematy związane z Biblioteką, z pracą bibliotekarza, wymyślaliśmy skojarzenia do słów książka i biblioteka.
Przeprowadziłam też kilka zabaw, a potem było bardzo twórcze ćwiczenie dla wszystkich uczestników polegające na tym, że jedna osoba zaczyna opowiadać wymyśloną przez siebie historię, a kolejna kontynuuje ją, dodając jedno zdanie. Wspólnymi siłami udało nam się stworzyć ciekawe opowiadanie pt. "Wyprawa do biblioteki".


1-10 grudnia – Filia "Zawodzie"

MAGIA ŚWIĄT – ozdoby, które sami potrafimy wykonać.
Kartkę na świąteczne życzenia można kupić w sklepie. Ale nawet najbardziej wymyślna nie będzie tak cenna, jak ta zrobiona własnoręcznie.
Poddając się świątecznej atmosferze, wykonujemy ŚWIĄTECZNE KARTKI, WITRAŻE, PAPIEROWE CHOINKI oraz ANIOŁY. Oto ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci, które udekorują nasze domy, a podarowane w prezencie świątecznym na pewno ucieszą nasze rodziny i przyjaciół.1-23 grudnia – Adwentowe zagadki2 grudnia – szkolenie bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu gorlickiego2 grudnia – relacja ze spotkania z Wiesławem Drabikiem

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj...

2 grudnia – spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem25-26 listopada – "Barwy Jesieni" – Filia Zawodzie

Złote, żółte i czerwone
Opadają liście z drzew,
Zwiędłe liście w obcą stronę
Pozanosił wiatru wiew...

Zainspirowani wierszem Jana Brzechwy Listopad oraz piękną złotą jesienią oddajemy jej kolory i zapach w malunkach na glinianych wazonikach oraz papierowych paterach. Oto młodzi twórcy przy pracy oraz ich dzieła


25 listopada – fotoreportaż ze spotkania autorsko-towarzyskiego z prof. Andrzejem Jaczewskim


Fotografie:  © MBP Gorlice
Wielu gości przybyło na autorsko-towarzyski wieczór...
...z prof. Andrzejem Jaczewskim...
...lekarzem pediatrą, seksuologiem i pedagogiem, specjalistą medycyny szkolnej, profesorem doktorem habilitowanym medycyny i pedagogiki, pierwszym lekarzem, który założył pacjentowi w gorlickim szpitalu kroplówkę!
Przedstawienie tak zacnej Persony wymaga rozbudowanej preambuły – rozpoczęła prowadząca spotkanie Joanna Kalisz
W pierwszej części wieczoru pojawiły się nawiązania do "Książki moich wspomnień" autorstwa Profesora – osobiste refleksje z okresu pracy w gorlickim szpitalu oraz na temat inicjatywy zorganizowania zamiejscowego punktu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gorlicach
Druga część spotkania – Profesor w ogniu pytań publiczności...
...która z zapałem inicjowała wymianę myśli i niestrudzenie poruszała kwestie przeróżnej materii...
...na każde pytanie Pan Profesor skrupulatnie odpowiadał...
... z uwagą...
...z humorem...
...a kontakt z publicznością był wyśmienity!
W końcu nadeszła sposobność bezpośredniego kontaktu z Profesorem...
...kontemplowania bogatego dorobku naukowego
Kwiaty, autografy, dedykacje...
...osobiste rozmowy z pacjentami sprzed lat

25 listopada – spotkanie z prof. Andrzejem Jaczewskim

Zapraszamy na autorsko-towarzyski wieczór
z
prof. Andrzejem Jaczewskim
25 listopada 2010 r. (czwartek) godz. 18:00
MBP, Gorlice, ul. Jagiełły 1, sala odczytowa "Pod Sową" II p.

Spotkanie poprowadzi Joanna Kalisz

Prof. Andrzej Jaczewski – polski lekarz pediatra, seksuolog i pedagog, specjalista medycyny szkolnej, profesor doktor habilitowany medycyny i pedagogiki. Autor i współautor książek o wychowaniu seksualnym: m.in.: O chłopcach dla chłopców, O dziewczętach dla dziewcząt, Nasze dzieci dorastają – rady dla rodziców i wychowawców, Erotyzm dzieci i młodzieży, Kultura seksualna młodzieży, tłumaczonych na język rosyjski, czeski, litewski. Opublikował także Książkę moich wspomnień oraz gawędy o bliskich sercu terenach: Wysowa: przewodnik, gawęda i Ropki.
Do Gorlic, gdzie dostał nakaz pracy po studiach, przyjechał 1 stycznia 1953 r. Był tu pierwszym pediatrą i pierwszym lekarzem, który założył pacjentowi w gorlickim szpitalu kroplówkę (sic!), co było wówczas sensacją. Od 1957 r. pracował w Instytucie Matki i Dziecka, potem w Akademii Medycznej, gdzie kierował Zakładem Medycyny Szkolnej. Współtworzył pierwszą w Warszawie przychodnię dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Przez 17 lat był profesorem Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy). Mieszka w Ropkach.


22 listopada – refleksje i fotoreportaż z wykładu "Związki literatury z nowymi mediami"

O spotkaniu Związki literatury z nowymi mediami
Rewolucja informatyczna nadeszła, więc również w świecie książki zdaje się ona faktem nieodwołalnym. Pojawiają się przenośne urządzenia z ekranami o coraz lepszych parametrach, z dużą pamięcią i możliwością podłączenia do Internetu. Jest bardzo prawdopodobne, że tradycyjną książkę zastąpi już niedługo prostokątny, płaski przedmiot o rozmiarach zbliżonych do notatnika, będący niemal w całości ekranem, po którym dotykiem palca będzie można przesuwać ikony i wybrane spośród nich powiększać do rozmiarów typowej stronicy. Możliwość regulowania wielkości liter będzie dodatkowym ułatwieniem dla osób, które mają zwyczaj gubić okulary. Ważące ok 300 g urządzenie pozwala przechowywać w swej pamięci ok. 1 500 książek, czyli sporą prywatną bibliotekę. Więcej zobaczyć można na filmie znajdującym się pod linkiem: http://patrz.pl/filmy/tak-bedzie-wygladac-ksiazka-przyszlosci.

Czy jednak ocalona zostanie prywatność spotkania czytelnika z tekstem? Czy w wirtualną przestrzeń ekranu nie wtargnie reklama? Takie wątpliwości przychodziły na myśl niektórym spośród uczestników dyskusji, która rozpętała się po zakończeniu prezentacji, jaką 22 listopada przedstawił pan Łukasz Podgórni. Referent, który wystąpił w zastępstwie za zapowiedzianego wcześniej Piotra Mareckiego, omówił najważniejsze zjawiska i tendencje, jakie pojawiły się ostatnio literaturze w związku z rozwojem nowoczesnych technik komunikacji medialnej.

Powszechnie wiadomo, jak wielki przełom stanowiło skonstruowanie hiperłącza. Jego działanie sprowadza się do tego, że oznaczony fragment tekstu może być potraktowany jako przycisk, powodujący uruchomienie pliku z innym tekstem, który stanowi rozwiniecie lub nawiązanie do tekstu wyjściowego. To tak, jak gdyby otwierała się szuflada opatrzona stosowną etykietą, prowadząca w określonym kierunku, w głąb księgozbioru. Hiperłącze znalazło powszechne zastosowanie w budowie stron Internetu, doskonale służy informacji naukowej i próbowano je również zastosować do stworzenia nowej odmiany dzieła literackiego. Chodzi o kompozycję wielowariantową, o której kształcie może współdecydować sam odbiorca. Za tradycyjny układ odniesienia może tu posłużyć słynna Gra w klasy J. Cortazara, gdzie autor zaraz na początku książki zamieścił przepis, w jakiej kolejności można czytać ponumerowane rozdziały. O ile jednak dzieło Argentyńczyka jest genialne pomimo swego eksperymentalnego charakteru, o tyle omawiane przykłady elektroniczne dotyczyły utworów, które z uwagi na ich poziom porównano do scenariusza telewizyjnego serialu. Znamy okropne widokówki wykonane jakimś nowoczesnym typem emalii, na których pora dnia zmienia się w zależności od tego, pod jakim kątem ustawimy je do światła. Obrazki te przynoszą dużo radości dzieciom, jednak nie liczą się przecież jako artystyczne dokonania. Bywa, że skądinąd wybitne osiągnięcia techniki na gruncie artystycznym dają przeciętne efekty. Choćby telewizja, która – będąc potężnym medium informacyjnym - nie stała się sztuką, tak jak tatr lub film.
***

W historii myśli ludzkiej były takie wynalazki i zjawiska, które budziły intelektualny ferment i niepokoiły filozofów. Zwierciadło, labirynt, cień, teatr, mechanizm. W dzisiejszych czasach do tej grupy fenomenów dołączyły również hiperłącze, zapis cyfrowy i rzeczywistość wirtualna.

Hiperłącza składają się na globalny hipertekst-Internet, w którym, jak się zdaje, zawarte jest wszystko, co istnieje w formie utrwalonej na piśmie. Internet jest, a w miarę upływu czasu na pewno będzie tym, czym dla ludzi średniowiecza były Biblia i ocalałe fragmenty starożytnych. (O czym nie wspomina Pismo, Filozof, św. Beda i kilku jeszcze autorów, tego nie ma, lub nie jest warte by być zapisanym. Takie było powszechne nastawienie ludzi tamtej epoki. Śladów potwierdzających istnienie jednorożca nie szukano w lesie, lecz w tekście!). Dziś łatwo przychodzi nam stwierdzenie, że istnieje to, co wiemy, a wiemy to (tylko), co da się wypowiedzieć w języku.

Atmosfera intelektualna naszych czasów sprzyja przekonaniu, że świat jest poniekąd zbudowany z języka. Globalna sieć może być zatem postrzegana jak Księga świata, w której istnieją sekretne przejścia, i w której wszystko zdaje się połączone ze wszystkim, jeśli tylko uda się znaleźć odpowiednio długi szyfr (zaklęcie?!). Przy tej okazji odżywają dawne neoplatońskie tęsknoty, gnostyczne spekulacje/sugestie, że sama wiedza – to co się da wypowiedzieć lub zapisać – słowem, że znak może oddziaływać na substancję. Pewna skłonność do tego, by brać reprezentację rzeczy za ekwiwalent rzeczy samej i manipulować znakiem tak, jak gdyby był tożsamy z tym, co oznaczane, sprzyja nowej fali świadomości magicznej. Nie chodzi tu oczywiście o gruntowne uzasadnienie lecz o pewien model - wzorzec myślenia sugerowany na zasadzie analogii. Bo w końcu przestrzeń można opisać za pomocą ciągów liczb, a każdą rzecz przedstawić jako przepis na jej "realizację". Zatem miłość, nienawiść, wzór na objętość stożka życie rozpięte w czasie dają się ująć w językowej strukturze narracji.

Lecz bądźmy trzeźwi w duchu balzakowskim. Nasza rzeczywistość to także nasze konta w banku, podpisy elektroniczne na aktach notarialnych, nasza tożsamość, którą można ukraść i... "przedefiniować". Więc możemy sobie wyobrazić działania "informatyczno-literacko-rewolucyjne" polegające na czymś innym, niż tylko kreowanie nowych światów z bibliotekami i katalogami nigdy nie napisanych książek, mapami kraju na wschód od Nueva Uqbar. To może być trywialne. Gdy nadejdzie przyrodni brat wielkich wizjonerów, jakiś taki powiedzmy nowy Smierdiakow, o którym wiadomo, że w dzieciństwie wydłubywał pluszowym misiom oczy śrubokrętem a potem poszedł na politechnikę i został hackerem. Wielki Informatyk na usługach globalnego gangu, który po dojściu do władzy będzie wydawał zezwolenia na istnienie, a ocalonym każe wszczepić do mózgu chipy z nieustanną muzyką, działającą jak słynne tabletki Murti Binga. Lub na początek, samotny zboczeniec obnażający prywatne tajemnice dla samej tylko mściwej satysfakcji, wywlekający treści naszych elektronicznych listów jak wnętrzności lalek...

***

Kto wie, może mimo wszystko hipertekst, tak użyteczny podczas żeglowania w morzu informacji, doczeka się kiedyś swego Cervantesa. Może też nikt nie zmieni nam wirtualnego planu miasta i gdy będziemy szukać zagubionej ulicy wiodącej do biblioteki, nie spróbuje nam wmówić, że zabrał ją diabeł.
Paweł Nowicki,
członek Klubu Czytelniczego "Nad Lipą"


Fotografie:  © MBP Gorlice
Zapowiadanego prelegenta Piotra Mareckiego zastąpił Łukasz Podgórni – twórca poezji interaktywnej, wizualnej, plaintextowej
Na pierwszą odsłonę wykładu przybyli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera
Dzięki przygotowanej prezentacji zebrana młodzież mogła poznać tajniki poezji cybernetycznej...
...co spotkało się z zainteresowaniem, choć umiarkowanym...
Druga odsłona wykładu rozpoczęła się w godzinach wieczornych
Publiczność słuchała z ciekawością...
...ale tym razem było to nieliczne grono gości – głównie członkowie Klubu Czytelniczego "Nad Lipą"
Wykład wzbudził spore emocje...
...i zainspirował do dyskusji, która trwała jeszcze długo po zakończeniu wykładu

22 listopada – wykład Piotra Mareckiego

Zapraszamy na wykład
z
Piotra Mareckiego
Związki literatury z nowymi mediami
22 listopada 2010 r. (poniedziałek!) godz. 18:00
MBP, Gorlice, ul. Jagiełły 1, sala odczytowa "Pod Sową" II p.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Labut-Biel

PIOTR MARECKI – redaktor, wydawca, kulturoznawca. Prezes Zarządu Fundacji Korporacja Ha!art.
Doktor kulturoznawstwa UJ, adiunkt w katedrze Kultury Współczesnej Instytutu Kultury UJ, dyrektor Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej.
Współtwórca i redaktor naczelny inter-dyscyplinarnego magazynu o nowej kulturze "Ha!art" (od 1999 roku).
Współautor głośnej antologii o młodej literaturze polskiej Tekstylia (2002), redaktor słownika młodej polskiej kultury Tekstylia bis (2006), redaktor książek o literaturze Internetu (2002, 2003), autor tomu Pospolite ruszenie (2005) o polskich czasopismach kulturalnych ukazujących się po 1989 roku.
Współautor wywiadu rzeki z Andrzejem Żuławskim (2008), oraz z Andrzejem Barańskim (2009).


12 listopada – Zielnik Biblioteczny – przewodnik po roślinach

Mali bywalcy biblioteki tworzą zielnik – dziś strona tytułowa oraz liście: miłorzębu, lipy, klonu i jarzębiny. Kolejne strony zielnika dzieci, pod opieką bibliotekarza, będą uzupełniać systematycznie przez cały rok. Zielnik zawiera zasuszoną roślinę, jej nazwę, zastosowanie, przepisy leczniczo-kulinarne oraz ciekawostki. Wszystkich chętnych zapraszamy do tworzenia kolejnych stron zielnika.UWAGA CZYTELNICY!

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam na dzień 22 listopada 2010 r. rozpoczęcie skontrum okresowego (inwentaryzacji) w Wypożyczalni dla Dorosłych i jej całkowite wyłączenie z udostępniania do dnia 18 grudnia 2010 r.

Zapraszamy do Wypożyczalni dla Dorosłych od dnia 20 grudnia 2010 r.
Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy do korzystania z naszych filii.
Filia "Zawodzie" zaprasza w: poniedziałek, wtorek, środę 9.00-17.00, czwartek: 10.00-17.00, piątek: 8.00-16.00, sobotę: nieczynne.
Filia "Magdalena" zaprasza w: poniedziałek, wtorek, środę, piątek 9.00-17.00, w czwartek 10.00-16.00, w sobotę: nieczynne.
Dyrektor MBP
Magdalena Miller


10 listopada – spotkanie literaturą z Wiesława Drabika

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj...

4 listopada – relacja ze spotkania z Krystyną Śmigielską

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj...

4 listopada – spotkanie z Krystyną Śmigielską

Zapraszamy na spotkanie autorskie
z
Krystyną Śmigielską

4 listopada 2010 r. (czwartek), godz. 10:00,
MBP, Gorlice, ul. Jagiełły 1, sala odczytowa "Pod Sową" II p.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "Literacki przystanek – spotkania z pisarzami i sztuką"
dofinansowanego przez


więcej informacji o programie...

Krystyna Śmigielska – pisarka dla dzieci, młodzieży i dorosłych zadebiutowała w 2006 roku opowiadaniem Zbieracz grzechów. W tym samym roku nakładem Wydawnictwa Skrzat ukazała się jej powieść dla dzieci i młodzieży Węszący Renifer, czyli tydzień z ciocią Julią, a rok później dla dorosłych Ty to głupia jesteś. Jest również autorką książek: Tekla, Tekla i płaczący braciszek, Berżeretka bez przepisu, Skarb z leśnego grobowca.


21 października – fotoreportaż ze spotkania z Ewą Zamorską-Przyłuską

Fotografie:  © MBP Gorlice
Wiele tropów literackich wiedzie przez ziemię biecką i gorlicką...
...o czym mieli się okazję przekonać goście czwartkowego spotkania...
...z Ewą Zamorską-Przyłuską...
...które prowadziła Joanna Kalisz
Wydawca Przewodnika..., Wydawnictwo WAM z Krakowa, zadbało o promocję oraz zrobiło gościom wieczoru miłą niespodziankę – Gorliczanie otrzymali bezpłatne wejściówki na Targi Książki w Krakowie, rozpoczynające się 4 listopada. Rozeszły się jak świeże bułeczki
Autorka rozwijała różne wątki opowieści o powstaniu książki, inspiracjach, zainteresowaniach...
...sporo miejsca poświęcając temu, co najbliższe Gorliczanom – twórcom związanym z naszym regionem
Do rozmowy został zaproszony Paweł Nowicki, członek Klubu Czytelniczego "Nad Lipą", pomysłodawca i realizator nowego cyklu programów w Regionalnej Telewizji Gorlice, poświęconych pisarzom i poetom ziemi bieckiej i gorlickiej. Już niedługo premiera!
Po spotkaniu – czas na wpis do bibliotecznej kroniki...
...i podpisywanie książek czytelnikom...
...z których każdy odnalazł w książce bliskie mu wątki
Sprzedażą Przewodnika... zajęli się – jak zwykle – nieocenieni księgarze z księgarni "Biblos" i "Mieszko"

21 października – spotkanie autorskie i promocja książki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela
Wydawnictwo WAM w Krakowie
zapraszają na
spotkanie autorskie
z
Ewą Zamorską-Przyłuską
i promocję Jej książki
Przewodnik literacki po Krakowie i województwie małopolskim

21 października 2010 r. (czwartek), godz. 18.00
sala odczytowa "Pod Sową", II p., MBP ul. Jagiełły 1

Spotkanie poprowadzi Joanna Kalisz

Ewa Zamorska-Przyłuska – historyk sztuki, redaktor, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była sekretarzem redakcji i redaktor naczelną miesięcznika "Architektura & Biznes" (2000-2003). Publikowała w "Twórczości", "Studium", "Teatrze" i "Autoportrecie". Pasjonuje się literaturą i architekturą, a zwłaszcza tym, co łączy oba te światy.
Przewodnik zabiera Czytelnika w zaskakującą i niekonwencjonalną podróż. Proponuje wędrówkę precyzyjnie wytyczonymi trasami, lecz zwiedzane miejsca przedstawia z perspektywy innej, niż tradycyjne informatory turystyczne. O obiektach opowiadają w nim utwory literackie z XX i XXI wieku – fragmenty prozy, poezji, wspomnień, dzienników, listów czy reportaży.

CIEKAWE TROPY LITERACKIE Z ZIEMI BIECKIEJ I GORLICKIEJ!

Na spotkaniu będzie można kupić książkę oraz otrzymać autograf Autorki.

Spotkaniu towarzyszy wystawa "Literackie tropy na ziemi bieckiej i gorlickiej":
Marcin Kromer, Wacław Potocki, Wincenty Pol, Lina Boegli, Stanisław Wyspiański, Maria Dąbrowska, Marian Czuchnowski, Wilhelm Mach, Andrzej Stasiuk, Mirosław Nahacz.

Spotkanie wpisuje się w inicjatywę Pawła Nowickiego, członka Klubu Czytelniczego "Nad Lipą",
prezentowania w Regionalnej Telewizji Gorlice pisarzy i poetów ważnych dla naszego regionu.


20 października – konkurs plastyczny "Czytanie to moja pasja"

Przy wspólnym stole zgromadzili się młodzi artyści, by wziąć udział w konkursie plastycznym pod hasłem "CZYTANIE TO MOJA PASJA", organizowanym przez Filię "Zawodzie".
Konkurs miał na celu wprowadzenie dzieci w świat książki i ilustracji, pomoc w rozwoju wyobraźni oraz twórczego myślenia, a także zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki. We wspólnym malowaniu wzięło udział ośmioro dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat. Prace plastyczne zostały wykonane w zaprzyjaźnionej z biblioteką świetlicy osiedlowej GCK OK3M. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością w przedstawieniu myśli przewodniej spotkania. Wyłonionych zostało 3 zwycięzców: I miejsce zdobył Eryk Kuk, II pozycję zajął Filip Wilczkiewicz, natomiast miejsce III Gabrysia Grobelny. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami, natomiast laureaci otrzymali dyplomy oraz książki polecane przez Centrum Edukacji Dziecięcej. Plakaty można podziwiać na zdjęciach poniżej oraz w bibliotece. Zapraszamy.UWAGA CZYTELNICY!

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam na dzień 18 października 2010 r. rozpoczęcie skontrum okresowego (inwentaryzacji) w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym z Czytelnią Główną i jego całkowite wyłączenie z udostępniania do dnia 6 listopada 2010 r.

Zapraszamy do Czytelni Głównej od dnia 8 listopada 2010 r.
Przepraszamy za utrudnienia.
Dyrektor MBP
Magdalena Miller


15 października – wystawa "Książka prosi czytelnika"

zapraszamy do zwiedzania wystawy
KSIĄŻKA PROSI CZYTELNIKA
Kolekcja Kaspra Świerzowskiego

Na wystawie prezentujemy zbiór nalepek stosowanych przez czytelnie i biblioteki, przypominających Czytelnikom o zasadach postępowania z książką.
Najstarszy egzemplarz pochodzi z 1890 r. z zaboru pruskiego; trzon kolekcji stanowią nalepki z początku XX w. i okresu międzywojennego.
Po osiedleniu się Kolekcjonera na ziemi gorlickiej, w Kwiatonowicach, perełką kolekcji stała się nalepka z Biblioteki Zjednoczenia Rzemieślników i Kupców w Gorlicach.

Wystawa czynna od 15 października do 4 grudnia 2010 r.

Galeria "Na Piętrach", hol I piętra, Gorlice, Jagiełły 1


14 października – łamigłówki dla dzieci

"ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI" zebrały sporą liczbę chętnych quizowiczów.

Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od hasła-okrzyku "Kto zagadki ładnie zgadnie, tego nuda nie dopadnie!" Pierwszym zadaniem było rozwiązanie krzyżówki bibliotecznej z ukrytą myślą brzmiącą "BIBLIOTEKA ZAWODZIE". Hasła krzyżówki dotyczyły tytułów książek, autorów, powiedzeń oraz nazw związanych z pracą w bibliotece. Następnie każde z dzieci rozwiązywało wylosowane przez siebie rebusy i zagadki. Miłym zakończeniem spotkania była degustacja pysznych słodkości.
Już wkrótce zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne spotkania z cyklu "ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI".8 października – lekcja biblioteczna "POZNAJEMY ZALETY KSIĄŻEK"

Gośćmi w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży byli uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej z Ropicy Polskiej. Przeprowadziłam lekcję biblioteczną w formie zabawy – m. in. wspólnie wymyślaliśmy skojarzenia do słowa książka i biblioteka. Podzieliłam dzieci na 6 grup. Ich zadaniem było ułożenie zdania z sylab. Zdania przedstawiały zalety, jakie nam daje czytanie i książka. Ostatnią przeprowadzoną zabawą była zabawa w kółku – należało powiedzieć tytuł książki, a ostatnia litera tytułu była pierwszą następnego.6 września – fotoreportaż ze spotkania z Marią Czubaszek

Fotografie:  © MBP Gorlice
Spotkanie z Gwiazdą tej klasy...
...wypełniło szczelnie...
...salę "Pod Sową"...
...a nawet hol na II piętrze
To już ostatnie wolne krzesła!
Gościa powitała mentorka Klubu Czytelniczego "Nad Lipą" Agnieszka Wrońska
Autorka wprawiła przybyłych w znakomity nastrój...
...który nie opuszczał ich...
...przez cały wieczór
Zabawnym opowieściom nie było końca
Słój lipowego miodu otrzymała Autorka od członków Klubu Czytelniczego "Nad Lipą"_
...a podziękowanie w imieniu wszystkich gorlickich czytelników złożyła Agnieszka Wrońska
Po spotkaniu...
...było wielu chętnych...
...do otrzymania autografu
Znany rysownik, karykaturzysta Bartek Belniak znalazł chyba z Autorką wspólny język6 września – spotkanie autorskie z Marią Czubaszek

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela
Dyskusyjny Klub Książki "Nad Lipą"
zapraszają na
Fajf* z Marią Czubaszek
*bez tańców, ale z Gwiazdą!... Polskiego Radia
"A'propos tego, przepraszam, mogę anegdotę"

W programie przypuszczalnie:
autoprezentacja, autoironia, anegdoty, autografy_

6 września 2010 r. (poniedziałek!), godz. 17.00 (siedemnasta!)
sala odczytowa "Pod Sową", II p., MBP ul. Jagiełły 1

Maria Czubaszek
Wg oficjalnej biografii: poetka, pisarka, satyryk, autorka tekstów piosenek, scenarzystka, felietonistka, dziennikarka.
Mniej oficjalnie: autorka rozrywkowa :-)
Od 1966 r. związana z radiową "Trójką", współtwórczyni "ITR" – Ilustrowanego Tygodnika Rozrywkowego. Urodziła się i wychowała w Warszawie.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu


2 września – fotoreportaż z prezentacji zbioru pocztówek

Fotografie:  © MBP Gorlice
Spotkanie rozpoczynające jesienny sezon "Czwartków w Bibliotece" zgromadziło licznych gości, w tym prawosławnego biskupa gorlickiego Paisjusza, burmistrza Kazimierza Sterkowicza, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jadwigę Wójtowicz
Przybyłych powitali dyrektor Magda Miller i gospodarz wieczoru – ks. dr Roman Dubec...
...który wygłosił nadzwyczaj interesujący komentarz do prezentowanego zbioru pocztówek dokumentujących lwowski proces O. Maksyma Sandowicza i jego towarzyszy
Zwieńczeniem spotkania było uhonorowanie przez Bibliotekę jubileuszowymi ekslibrisami darczyńców, dzięki którym możliwy był aukcyjny zakup unikatowego zbioru...
...oraz otrzymanie przez Bibliotekę wydawnictw, które zasilą zbiory regionalne...
... i podziękowań od Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej "Elpis"
Po spotkaniu przyszedł czas na obejrzenie oryginałów sprzed 96 lat...
... i rozmowy...
... rozmowy
Zakupiony dzięki sponsorom zbiór unikatowych pocztówek
Zakupiony dzięki sponsorom zbiór unikatowych pocztówek – do obejrzenia w Czytelni Głównej

2 września – prezentacja unikatowych pocztówek

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "ELPIS"
zapraszają na prezentację
zbioru unikatowych pocztówek z procesu
O. Maksyma Sandowicza we Lwowie
Komentarz ks. Roman Dubec

2 września 2010 r. (czwartek), godz. 18.00
sala odczytowa "Pod Sową", II p.
siedziba MBP przy ul. Jagiełły 1

Szanowni Państwo!
Jesienny sezon Czwartków w Bibliotece otwieramy wydarzeniem szczególnym – prezentacją zakupu, jakiego z inspiracji Biblioteki dokonali podczas XXIX aukcji w krakowskim Antykwariacie Wójtowiczów 7 listopada 2009 r. wspólnie nasi czytelnicy.
Stałe wzbogacanie zbiorów Biblioteki, w tym zbiorów regionalnych, stanowi jeden z priorytetów i wymogów statutowych naszej instytucji. Nie od dziś wiadomo, że środki, jakimi na ten cel dysponujemy są niewystarczające. Jest to powszechną bolączką polskich bibliotek. Otrzymywane corocznie jesienią wsparcie ministerialne przeznaczone jest na zakup nowości wydawniczych i nie przewiduje ani zakupów antykwarycznych, ani od osób prywatnych. Zazwyczaj musimy "obejść się smakiem", tracąc, często bezpowrotnie, możliwość zasilenia regionaliów aukcyjnymi białymi krukami.
Warto jednak czytać katalogi aukcyjne, żyć w przyjaźni z antykwariuszami i nie zniechęcać się. Cierpliwość zostaje wynagrodzona.
W 2007 r. jeden z zaprzyjaźnionych krakowskich antykwariatów zwrócił się do nas z informacją, że otrzymał do sprzedaży zestaw zdjęć archiwalnych z początku XX w. dokumentujących głównie Park Miejski i że jest skłonny odstąpić od kosztownego pośrednictwa, kierując sprzedawcę bezpośrednio do Gorlic. Kupiliśmy i eksponowaliśmy ten unikatowy zbiór na wystawie z okazji 60-lecia Biblioteki. A chciałabym gorliczanom przypomnieć, że słynny "Ilustrowany przewodnik po Galicji" Orłowicza wydany w 1919 r. uznawał ówczesny Lasek Sokolski za "jeden z najpiękniejszych publicznych parków w kraju".
Szczęście uśmiechnęło się do nas ponownie późną jesienią 2009 r. Przeglądając katalog aukcyjny Antykwariatu Wójtowiczów zwróciłam uwagę na pozycję nr 1358 – zbiór 27 kart pocztowych wydanych we Lwowie w 1914 r., dokumentujących proces polityczny O. Maksyma Sandowicza. Prawdziwy rarytas. Jak go zdobyć? Zakup przez Bibliotekę w trudnym roku budżetowym nie wchodził w grę, szczególnie, że i cena, jaką zbiór mógł osiągnąć podczas aukcji była niewiadomą.
Po raz kolejny Bibliotekę wsparli zaprzyjaźnieni prywatni sponsorzy, którzy zadeklarowali solidarnie równy wkład w zakup unikatowych pocztówek. I tak się stało. MBP otrzymała od nich w darze wylicytowany zbiór, który chcemy Państwu zaprezentować, a warto dodać, że cena sprzedaży osiągnęła 243% ceny wywoławczej.
Grupę sponsorów – i nie był to przypadek – stanowili prawosławni, grekokatolicy i rzymscy katolicy. Tak oto na drobnym, ale znaczącym przykładzie życia świeckiego dajemy świadectwo, że trudna historia naszego wielokulturowego i wielowyznaniowego regionu może także łączyć, a nie tylko dzielić. Nieprzypadkowa jest także data prezentacji – wszak pamięć Maksyma Sandowicza-Gorlickiego Cerkiew czci w rocznicę jego śmierci – 6 września.
Wespół z Diecezjalnym Ośrodkiem Kultury Prawosławnej "ELPIS" zapraszamy Państwa do obejrzenia na mini-wystawie zbioru pocztówek i wysłuchania prelekcji ks. Romana Dubeca pt. "Proces O. Maksyma Sandowicza we Lwowie".
Magda Miller


Podsumowanie Wakacji

Dni przerwy nauki szkolnej dobiegły końca. Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży starała się w czasie wakacji zorganizować ciekawe zajęcia dla dzieci pozostających w mieście.
Nasi czytelnicy uczestniczyli m. in. w zajęciach plastycznych – tworzyli kwiaty z bibuły, ramkę na zdjęcia czy zakładkę do książki.
Zostały przygotowane również różne zagadki, łamigłówki. Odbyły się także zajęcia poświęcone postaciom Kubusia Puchatka, Smerfów i Mikołajka.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Marta Karp


19 sierpnia – wakacyjny konkurs plastyczny "na Zawodziu"

W związku z przypadającą w 2010 r. 700. rocznicą urodzin Kazimierza Wielkiego Filia Biblioteki "Zawodzie" wspólnie ze Świetlicą OK3M zorganizowały wakacyjny konkurs plastyczny pt. "Czasy Kazimierza Wielkiego w oczach młodego czytelnika". Konkurs miał na celu przybliżenie dzieciom sylwetki króla i jego dokonań.
Dzieci z dużym zapałem przystąpiły do rysowania. Ponieważ każda z prac była ciekawa, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
Jolanta Stawiarska


1 lipca – fotoreportaż z otwarcia dwóch wystaw

Tak oto, po części w duchu patriotycznym, po części ludycznie zakończyliśmy wiosenny sezon imprez w Bibliotece. Gościom w przybyciu nie przeszkodził ani upał, ani działka, ani Bardzo Ważne Spotkanie przy sąsiedniej ulicy. Zaczęliśmy od wysłuchania w skupieniu Bogurodzicy, obejrzeliśmy obie wystawy (niektórzy byli przygotowani wyśmienicie – zaopatrzyli sie w lupy), a potem, dzięki fundatorom – Panu Andrzejowi Ćmiechowi i Stowarzyszeniu Pogranicza z Ropy oddaliśmy się przyjemnościom stołu. Na następne spotkanie zapraszamy we wrześniu.Wakacje z Biblioteką 20101 lipca – otwarcie wystawy "Dzieje oręża polskiego"

zapraszamy na otwarcie wystawy
DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO
NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
Kolekcja Andrzeja Ćmiecha

1 lipca 2010 r. (czwartek), godz. 18.00

Sala wystawowa "Pod Sową", II p. Gorlice, Jagiełły 1

Wystawa przygotowana z okazji 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.


1 lipca – otwarcie wystawy fotograficznej "ART-EKO"

Gmina Sękowa
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
oraz
Gmina Ropa
Gmina Uście Gorlickie

zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej

ART-EKO
Zdynia 2009

1 lipca 2010 r. (czwartek), godz. 18.00

"Galeria na Piętrach", hol I i II piętra MBP, Gorlice, Jagiełły 1UWAGA CZYTELNICY!
WAKACYJNA ZMIANA GODZIN PRACY BIBLIOTEKI!

w okresie wakacyjnym, tj. od dnia 28 czerwca do 28 sierpnia 2010 r.

Gmach główny przy ul. Jagiełły 1

Wypożyczalnia dla Dorosłych: pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00, sob. nieczynne
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży: pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00, sob. nieczynne
Czytelnia Główna: pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00, sob. nieczynne
Czytelnia Komputerowa i Prasy Bieżącej: pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00, sob. nieczynne
Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży: pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00, sob. nieczynne
Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży ZAMKNIĘTA W DNIACH 12-23 LIPCA 2010 r.


Filia "Magdalena" przy ul. Słonecznej 2

Wypożyczalnia i Czytelnia: pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00, sob. nieczynne
Czytelnia Komputerowa: pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00, sob. nieczynne
FILIA ZAMKNIĘTA W DNIACH 2–31 SIERPNIA 2010 r.


Filia "Zawodzie" przy ul. Pod Lodownią 12

Wypożyczalnia i Czytelnia: pon. Wt., 8.00–16.00, czw. 10.00–18.00 śr., pt., sob. nieczynne
FILIA ZAMKNIĘTA W DNIACH 5 LIPCA–13 SIERPNIA 2010 r.


Filia "Biblioteka Naukowo-Techniczna" przy ul. Michalusa 1

Wypożyczalnia i Czytelnia: pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 7.00–15.00, sob. nieczynne
FILIA ZAMKNIĘTA W DNIACH 9–27 SIERPNIA 2010 r.

Od dnia 30 sierpnia 2010 r. (poniedziałek) Biblioteka wznawia działalność w stałych godzinach pracy.


24 czerwca – wycieczka w Tatry

Dzień po nocy świętojańskiej bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej (27 osób) wybrali się na wycieczkę turystyczną w Tatry. Plan wycieczki zakładał przejście Doliną Małej Łąki przez Przysłop Miętusi do Doliny Kościeliskiej. Następnie przejście dnem Doliny Kościeliskiej aż do schroniska na Ornaku. Po drodze było zwiedzanie Jaskini Mroźnej. Niewielka grupa wybrała inną trasę wycieczki i przeszła z Doliny Białego na Polanę Strążyską, a potem powróciła do Zakopanego. Wycieczka zaczęła się przy pięknej pogodzie, niestety później zaczął siąpić deszcz, który padał już do końca pobytu w górach. Pomimo niekorzystnej aury wszystkim dopisywały humory, uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i obiecywali, że wrócą tam innego dnia, gdy będzie piękna pogoda, by podziwiać przepiękne krajobrazy i zwieszające się skały nad Doliną.DRODZY CZYTELNICY!

W DNIACH 3 – 5 CZERWCA 2010 r.
(CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA),

BIBLIOTEKA (GMACH GŁÓWNY) ORAZ FILIE
BĘDĄ NIECZYNNE

Zapraszamy w poniedziałek 7 czerwca


26 maja – lekcja biblioteczna: "Biblioteka, książki, czasopisma moimi przyjaciółmi" i spotkanie CPCD

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj...

21 maja – lekcja biblioteczna: "W świecie książek" i spotkanie CPCD

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj...

21 maja – lekcja biblioteczna: "Katalog on-line jako źródło informacji"

Gośćmi MBP w Gorlicach byli uczniowie klasy V a z MZS nr 6 w Gorlicach. Zapoznałam ich z działalnością biblioteki. Po nauce przeprowadziliśmy różne literackie zagadki. Ostatnim punktem spotkania był quiz "Prawda czy Fałsz".
Marta Jasińska


VII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

14 maja – Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, lekcja biblioteczna: "Biblioteka źródłem wiedzy"
W ramach Tygodnia Bibliotek spotkałam się dzisiaj z uczniami z klasy 5 z MZS nr 5 w Gorlicach.
Spotkanie rozpoczęliśmy od zapoznania się z działalnością MBP w Gorlicach oraz od prezentacji multimedialnej na temat bibliotek.
Wspólnie przeglądaliśmy stronę internetową naszej Biblioteki oraz przedstawiłam możliwość wyszukiwania książek za pomocą katalogu on-line.
Dyskutowaliśmy na temat książek i biblioteki.
Tradycyjnie po nauce nadszedł czas na zabawę.
Jedną z nich było połączenie tytułu książki z autorem. Uczniowie losowali karteczki, na których był tytuł książki lub autor i musieli się odnaleźć.
Przy kolejnym zadaniu uczniowie wykazali się znajomością książek, ponieważ poprosiłam o napisanie opowiadania z użyciem jak największej liczby tytułów. Klasę podzieliłam na dwie drużyny – dziewczęta przeciw chłopcom. Wygrały dziewczęta.
Ostatnim punktem naszego spotkania była gra "Literowe zmagania". Znów dziewczęta kontra chłopcy – i po raz kolejny wygrały dziewczęta.
Marta Jasińska

12 maja – Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, lekcja biblioteczna: "Ciekawe miejsce – Biblioteka"
Dziś gościłam uczniów klasy IV B z MZS nr 6 w Gorlicach.
Ze względu na przypadający w tym tygodniu Tydzień Bibliotek przygotowałam krótką prezentację multimedialną na temat bibliotek – ich funkcje, zadania, historia oraz na temat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach. Przedstawiłam uczniom również stronę internetową naszej Biblioteki.
Potem czas zabawy. Różne zagadki, łamigłówki literackie z którymi uczniowie bardzo dobrze sobie poradzili.
Marta Jasińska

11 maja – Filia Zawodzie, spotkanie z przedszkolakami
Gośćmi Biblioteki na Zawodziu były dzieci z Przedszkola nr 4. Dla niektórych była to pierwsza wizyta w bibliotece. Zapoznały się z regulaminem Biblioteki, zasadami zapisania się oraz wypożyczania książek. Z zainteresowaniem wysłuchały bajki pt. "Ali z dżungli". Na zakończenie głośno zaśpiewały piosenkę o wiośnie. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Dzieci obiecały, że zostaną stałymi czytelnikami biblioteki.
Jolanta Stawiarska


7 maja – fotoreportaż z wieczoru Mistrza Samuela Typografa


Fotografie:  © MBP Gorlice

Nadciągają...
...Goście...
wypełniając szczelnie...
...biblioteczne...
...hole...
...a nawet schody
Wojciech Kochlewski ma już w Gorlicach starych znajomych – tu z dokumentującym od 2004 r. jego gorlicko-szymbarskie wystawy i pokazy Bogusławem Kuciakowskim
Wieczór Mistrza Samuela Typografa zainaugurował tegoroczny VII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i przypadł w przeddzień obchodzonego 8 maja Dnia Bibliotekarza
Z tej okazji bibliotekarzom MBP w Gorlicach i powiatu gorlickiego gratulacje złożyli: w imieniu Rady Miasta wiceprzewodnicząca Jadwiga Wójtowicz, w imieniu Burmistrza Aleksander Augustyn, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM, w imieniu Starosty Tadeusz Mikrut, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
Okolicznościowy adres gratulacyjny dla bibliotekarzy gorlickich nadesłała zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej Elżbieta Stefańczyk
Najlepsi bibliotekarze minionego roku zostali uhonorowani – Urszula Karasińska z filii MBP "Biblioteka Naukowo-Techniczna" Nagrodą Burmistrza...
...dyrektor MiGBP w Bieczu Elżbieta Knapik oraz – nieobecna niestety na wernisażu – Elżbieta Wszołek, starszy kustosz bieckiej książnicy – Nagrodami Starosty
Bukiet róż od przyjaciół Biblioteki otrzymała dyrektor Magda Miller
Bibliofile przybyli na wernisaż do Gorlic z różnych miast Polski ofiarowali Bibliotece smakowite druki i druczki
Bibliofil ma głos – Zbigniew Jóźwik z Lublina w wypowiedzi o bibliotekarzach i antykwariuszach
Głos drugi – Bibliofila Młocińskiego, Wojciecha Kochlewskiego z Warszawy
Środowisko antykwariuszy reprezentowała Anna Stecka z Krakowskiego Antykwariatu Naukowego
Wystawę uważam za otwartą... ogłasza jej pomysłodawca Wojciech Kochlewski
Wernisażu część właściwa – rozpoczyna się ...
...zwiedzanie ...
...zwiedzanie ...
...zwiedzanie ...
...i słuchanie
... o fenomenie Samuela Tyszkiewicza...
... w barwnej...
i ekspresyjnej...
... opowieści Wojciecha Kochlewskiego
Kawalerowie Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem – Zbigniew Jóźwik i Kasper Świerzowski
O wpisy do bibliotecznej Złotej Księgi...
...zadbała Agnieszka Wrońska...
Autografy i dedykacje rozdawał też Wojciech Kochlewski, dzięki determinacji którego wystawa tyszkiewiczowska rozpoczęła swoją wędrówkę po Polsce
Kierownik Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Barbara Rogalska (z prawej), twórczyni pierwszej wystawy tyszkiewiczowskiej pn. "Stamperia Polacca. Florencka i nicejska Oficyna Drukarska Samuela Tyszkiewicza", prezentowanej w 2009 r. w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy
Młode pokolenie gorlickich bibliotekarzy
Trzej znani Panowie
Podczas wernisażu można było kupić...
...wiele wydawnictw towarzyszących - unikatowych ...
...niskonakładowych...
...druków bibliofilskich...
...dostępnych także w trakcie prezentowania wystawy w Gorlicach, czyli do 19 czerwca7 maja – wieczór Mistrza Samuela Typografa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
Wojciech Kochlewski – Bibliofil Młociński
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy

zapraszają na otwarcie wystawy

Mistrz Samuel Typograf


7 maja 2010 r. (piątek!) o godzinie 17.00 w sali wystawowej "Pod Sową", II p. Gorlice, ul. Jagiełły 1

Materiały prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów:
Wojciecha Kochlewskiego i innych bibliofilów, Biblioteki Narodowej w Warszawie,
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Program wieczoru:
godz. 17.00
– spotkanie bywalców Biblioteki, bibliofilów, bibliotekarzy powiatu gorlickiego, antykwariuszy
– uroczyste otwarcie spotkania – Magda Miller
– dwugłos pn. Przenikające się światy – bibliofile, bibliotekarze, antykwariusze.
– wypowiedź pierwsza – bibliofile o bibliotekarzach i antykwariuszach – Zbigniew Jóźwik (Lublin), Wojciech Kochlewski (Warszawa)
– wypowiedź druga – bibliotekarz i antykwariusz o bibliofilach – Magda Miller (Gorlice), Anna Stecka (Kraków)
– wymiana myśli
ok. godz. 18.30
– otwarcie wystawy "Mistrz Samuel Typograf", po której oprowadzi Państwa Wojciech Kochlewski

Samuel Tyszkiewicz (1889-1954)
Typograf i wydawca, twórca i właściciel florenckiej i nicejskiej Oficyny Drukarskiej "Stamperia Polacca" działającej w latach 1926-1954. Tworzył w niej książki będące dziełami sztuki typograficznej.


Patronat honorowy
Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Romaszewskiego,
Stanisława Tyszkiewicza – syna Samuela, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi


Drodzy Gorliczanie!
Wystawa, na którą tym razem Państwa zapraszam jest szczególna z kilku względów. Oto dzięki życzliwości wielu osób i instytucji udaje się zaprezentować w Gorlicach postać i warsztat jednego z największych artystów książki – działającego w XX w. we Włoszech polskiego typografa i wydawcy, Samuela Tyszkiewicza.
Gorlice są trzecim po Warszawie i Łodzi miastem goszczącym wystawę. W 2009 r. była prezentowana w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy pn. "Stamperia Polacca. Florencka i nicejska Oficyna Drukarska Samuela Tyszkiewicza" (marzec-czerwiec), a następnie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi pn. "Warsztat Samuela Tyszkiewicza" (październik). Zamierzeniem twórców było, by każda edycja nieco różniła się od poprzedniej - warszawska była najobszerniejsza, łódzka skupiła się na warsztacie Artysty. Odsłona gorlicka, której nadaliśmy tytuł "Mistrz Samuel Typograf", jest powrotem do koncepcji warszawskiej, wszelako z pewnymi modyfikacjami; następnie wystawa pojedzie do Lublina, gdzie będzie prezentowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.
Mamy to szczęście, że wespół z Mistrzem Samuelem i Jego dziełem wchodzimy w tegoroczny ogólnopolski VII Tydzień Bibliotek. Nieczęsto się zdarza, by biblioteka mogła inaugurować Tydzień Bibliotek imprezą tej rangi. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły moje starania, by wystawę zaprezentować w Gorlicach i byście Państwo mogli nacieszyć oczy sztuką typograficzną najwyższej klasy. W szczególności dziękuję Panu Wojciechowi Kochlewskiemu, Bibliofilowi Młocińskiemu, wybitnemu kolekcjonerowi, inicjatorowi całego przedsięwzięcia oraz Pani Barbarze Rogalskiej, kierownikowi Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

Zapraszam Państwa do udziału w wieczorze Mistrza Samuela Typografa.
Magda Miller
Dyrektor MBP w Gorlicach


UWAGA CZYTELNICY!
W DNIACH OD 1 DO 3 MAJA
BIBLIOTEKA NIECZYNNA26 kwietnia – zaproszenie z zaprzyjaźnionej księgarni "Mieszko"

Serdecznie zapraszamy do księgarni "MIESZKO"
na spotkanie autorskie z
Wojciechem Bonowiczem
CZŁOWIEK
FILOZOF
...
(długo, długo nic)

KSIĄDZ

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 18.00 w Księgarni "Mieszko" przy ul. Legionów 16 w Gorlicach.


Zapraszamy !!!

Wojciech Bonowicz to polski poeta i publicysta. Opublikował kilka książek, z których najbardziej znana jest obszerna biografia księdza Józefa Tischnera, pt. "Tischner". Jest to nie tylko oparta na faktach, rzetelna relacja o życiu i kształtowaniu się wybitnego uczonego, ale przede wszystkim pasjonujący reportaż biograficzny, którego autor dociera do najbardziej zaskakujących miejsc, do najmniej spodziewanych świadków, by dzięki nim pełniej zrozumieć swojego bohatera.

Podczas spotkania, autor przedstawi sylwetkę prof. Józefa Tischnera. Będzie to biografia dość nietypowa, bo oparta na gawędach i anegdotach przedstawiających Józefa Tischnera nie tylko jako księdza i filozofa, a także (chyba przede wszystkim) człowieka.

23-24 kwietnia – zaproszenie z zaprzyjaźnionych księgarń "Mieszko" i "Biblos"

Serdecznie zapraszamy do naszych księgarni
"BIBLOS" ul. Jagiełły 1
"MIESZKO" ul. Legionów 16
które biorą udział w

Małopolskich Dniach Książki
"Książka i Róża"

23-24 kwietnia (piątek, sobota) 2010 r.

Na zakupione w tych dniach książki obowiązuje 10% rabat, a kupujący otrzymuje żywą różę.23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Nie oddałeś książki w terminie?  Spodziewaj się... NAGRODY!

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
tradycyjnie już zaprasza swoich Czytelników
do zwracania książek przetrzymywanych ponad regulaminowy termin.

W dniach 23–30 kwietnia 2010 r.
zamiast spodziewanej kary pieniężnej czeka na Państwa nagroda!

ZAPRASZAMY!!!8 kwietnia – sukces członka Klubu Czytelniczego "Nad Lipą"

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że Pan Paweł Nowicki z Dyskusyjnego Klubu Książki "Nad Lipą" działającego przy naszej Bibliotece wygrał marcową edycję konkursu "Klubowicze do klawiatur". Zwycięska recenzja poświęcona jest książce Marcina Świetlickiego "Dwanaście".
Zapraszamy do zapoznania się z nią:
http://www.instytutksiazki.pl/pl,tc,site,16,162,24056.php


7 kwietnia – wystawa Dzieci Afryki
Zapraszamy do zwiedzania wystawy

DZIECI AFRYKI

zdjęcia Elżbiety Wiejaczki
z wyprawy do Mauretanii i Mali

Gościmy je dzięki uprzejmości Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Wystawa czynna do 21 kwietnia 2010 r.
"Galeria na Piętrach", hol I piętra


6 kwietnia – miniwystawa – Król Kazimierz Wielki – 700. rocznica urodzin

Biblioteka nasza włączyła się
w ogólnopolskie i powiatowe obchody Roku Kazimierzowskiego
prezentując czytelnikom miniwystawę

KRÓL KAZIMIERZ WIELKI W IKONOGRAFII

Zapraszamy do jej obejrzenia – hol I piętra.
Wystawka czynna do 30 kwietnia 2010 r.król Kazimierz III Wielki
1310 – 1370Wesołych Świąt

DRODZY CZYTELNICY!

W okresie przedświątecznym i świątecznym
Biblioteka będzie pracowała w zmienionych godzinach:

w Wielki Piątek, 2 kwietnia 8.00 – 16.00
w dniach 3 – 5 kwietnia NIECZYNNE

ZAPRASZAMY we wtorek, 6 kwietnia


12 – 26 marca – kurs komputerowy

Od 12 do 26 marca trwa druga w tym roku edycja kursu komputerowego (podstawowego) dla seniorów. W kursie uczestniczy 8 osób, które mają okazję zapoznać się z programem WORD, działaniem internetu i poczty elektronicznej. Zajęcia, odbywające się w Czytelni Komputerowej w filii "Magdalena" przy ul. Słonecznej, prowadzi instruktor powiatowy Grażyna Zastępa.
Okrzyk uczestników: Czemu ten wskaźnik myszki nie chce iść tam gdzie ja chcę!!! to tylko jedno ze skrzydlatych słów, jakie codziennie "fruwają" nad "Magdaleną" :-)18 marca – fotoreportaż z finału XII Powiatowego Konkursu Czytelniczego

Fotografie:  © MBP Gorlice
Jak każdego roku, na uroczystym finale obecne są władze miasta i powiatu
Protokół z obrad jury odczytała Grażyna Zastępa
Trzecie miejsce zdobyła Weronika Szczerba ...
... drugie miejsce przypadło Natalii Michalin z Gorlic...
... a pierwszym szczycić się będzie Sylwia Sula z Uścia Gorlickiego
A to już rodzinna tradycja – w tym roku wśród laureatów młodsza z sióstr Wałężanek – Martyna
Wyróżnienia otrzymało łącznie 11 osób
Joanna Kalisz odczytała obecnym trzy nagrodzone prace
Jeszcze pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatek...
... i finałowej "trójki"


18 marca – zapraszamy laureatów XII Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Recenzja książki dla młodzieży"

Lista laureatów XII Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Recenzja książki dla młodzieży" (w układzie alfabetycznym):
Dominika Bilska (GorliceMZS nr 3);
Aleksandra Bubniak (Gorlice MZS nr 6);
Anna Maria Dziubyna (Gorlice MZS nr 5);
Anita Karp (Libusza);
Natalia Michalik (Gorlice MZS nr 3);
Justyna Osikowicz (Gorlice MZS nr 3);
Anna Probulska (Gorlice MZS nr 3);
Brygida Rafa (Moszczenica);
Anna Rutana (Gorlice MZS nr 3);
Sylwia Sula (Uście Gorlickie);
Weronika Szczerba (Gorlice MZS nr 6);
Aleksandra Śliwa (Kobylanka);
Martyna Wałęga (Moszczenica).

Laureatów serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród do gmachu głównego MBP w Gorlicach, ul. Jagiełły 1 w dniu 18.03.2010 r. (czwartek) o godz. 14.00.

22 lutego – spotkanie autorskie z Edytą Zarębską

O godzinie 12.30 w sali odczytowej "Pod Sową" rozpoczęło się spotkanie autorskie z Panią Edytą Zarębską, pisarką dla dzieci.
Autorka przyjechała do nas z Lublina, żeby spotkać się z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Gorlicach i zaprezentować swoją twórczość.
Spotkanie rozpoczęło się opowiadaniem bajkopisarski o tym, jak zaczęła pisać pierwsze utwory, jeszcze jako dziecko. Zadawała przy tym pytania przedszkolakom oraz rysowała kalambury, a zadaniem dzieci było ich odgadnięcie. Radości nie było końca.
Na zakończenie spotkania dzieci razem z autorką odśpiewały piosenkę jej autorstwa pt. "Słonko rano wstaje".15–26 lutego – kurs komputerowy dla seniorów

Od 15 do 26 lutego w Filii Magdalena prowadzony był dla seniorów kurs komputerowy na poziomie podstawowym. W ramach kursu uczestnicy poznali podstawy pracy z komputerem: otwieranie i zamykanie dokumentów, zakładanie folderów, pisanie w programie WORD, poruszanie się w internecie, posługiwanie się wyszukiwarką oraz korzystanie z poczty elektronicznej. Atmosfera na kursie była bardzo sympatyczna i miła. Uczestnicy żałowali, że nadszedł czas zakończenia spotkań. Zgodnie twierdzili, że to, czego dowiedzieli się o pracy z komputerem jest im bardzo przydatne, że pozbyli się strachu i obaw przed samodzielnym posługiwaniem się nim.


18 lutego – fotoreportaż z wernisażu

Fotografie:  © MBP Gorlice
Znacie takie Gorlice?
A takie?
Goście...
...szczelnie wypełnili...
...Galerię "na Piętrach"
Wszystkie światła na Autorów
Wśród zwiedzających nie zabrakło znanych gorlickich fotografików
Rodzinne miasto odkrywane na nowo
Dziadku, spójrz! Czyżby fotograficzna sztafeta pokoleń?
Wernisaż sprzyja długim Polaków rozmowom
Od analizy warsztatowej aż rozbolała mnie głowa ;-)
Mistrz Jacek przyjmuje hołdy

18 lutego – wernisaż Janusza Fiegi i Jacka Kosiby

serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii
Janusza Fiegi i Jacka Kosiby
GORLICE – miasto mało znane

18 lutego 2010 r. (czwartek), godz. 18.00 Galeria "Na Piętrach", hol I p.
Wystawa czynna do 31 marca 2010 r.


18–28 stycznia – Ferie z Biblioteką

W czasie ferii zimowych (18–28 stycznia) w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży działo się dużo. Dzieci mogły miło i ciekawie spędzić wolny czas. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne. Dzieci wykonywały laurki dla swoich babć i dziadków. Robiliśmy też maski karnawałowe, zwierzęta z plasteliny. Dla starszych dzieci przygotowałam grę "Milionerzy", w której chętnie brały udział.
Nasi młodzi czytelnicy przychodzili również, by zagrać w gry planszowe, skorzystać z internetu, poukładać puzzle.18–28 stycznia – Ferie z Biblioteką5 stycznia – odwiedziny dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance

Czytelnię dla Dzieci i Młodzieży odwiedziła grupa dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance. Spotkanie rozpoczęliśmy od dwóch prezentacji multimedialnych. Pierwsza z nich to "Wycieczka po Gorlicach" ukazująca ciekawe miejsca w naszym mieście. Druga zaś przedstawia "Skamieniałe Miasto" w Ciężkowicach. Następnie dzieci oglądały przygotowane przeze mnie książki związane z omawianymi miejscami. Później przeprowadziłam spotkanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Przeczytałam książkę Jilla Turnera pt. "Mały dinozaur". Bawiliśmy się również chustą i tunelem.4 stycznia – zapraszamy do zwiedzania Gorlickiej Biblioteki Cyfrowej

Zakończyliśmy realizację projektu
"Digitalizacja zbiorów regionalnych tzw. Galicjanów wydanych do 1939 r."


Wszystkie zdigitalizowane w ramach projektu książki od 1 stycznia 2010 r. są dostępne w nowej elektronicznej postaci (na płytach CD i DVD w formatach PDF, DjVu, JPG) w Czytelni Głównej, a także z każdego komputera w sieci bibliotecznej. Znaczna część tego księgozbioru, obejmująca książki wydane do 1918 r., jest dostępna także w Internecie na stronie domowej Biblioteki: www.mbp.gorlice.pl, w zakładce Gorlicka Biblioteka Cyfrowa

GALICJANA to najstarsze, wydane w XIX i na początku XX wieku, a zarazem najcenniejsze książki wchodzące w skład księgozbioru regionalnego Biblioteki. Kolekcja ta posiada wartość zabytkową i dlatego podlega szczególnej ochronie, tym bardziej że wiele z tych książek ze względu na swój wiek znajduje się w złym stanie. Tematycznie dotyczą one najróżniejszych zagadnień związanych z Galicją – w okresie zaborów austriacką prowincją obejmującą ziemie południowej Małopolski, Ruś Czerwoną oraz zachodnią część Podola. O bogactwie dziedzictwa tej krainy świadczy jej wielokulturowość. Na przełomie XIX i XX wieku ziemie te, oprócz Polaków i Ukraińców, zamieszkiwali Żydzi, Niemcy, Ormianie, Rosjanie oraz inne narodowości. Wśród książek zaliczanych do Galicjanów Czytelnicy znajdą tytuły dotyczące historii regionu, geografii, etnografii, kultury i sztuki ludowej, religii, zagadnień politycznych i administracyjnych.

Projekt współfinansowany przez