Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony

Digitalizacja zbiorów regionalnych tzw. Galicjanów wydanych do 1939 r.
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTermin realizacji: lipiec – grudzień 2009 r.

Opis projektu:
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka rozpoczęła realizację projektu, w ramach którego zostaną zdigitalizowane najstarsze i najcenniejsze książki wchodzące w skład księgozbioru regionalnego – tzw. Galicjana.

Założeniem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii do prezentacji tej zabytkowej kolekcji. Nową, elektroniczną formę książki będą otrzymywać w Bibliotece, w odpowiednio przygotowanej pracowni oraz w specjalistycznej firmie, która zdigitalizuje woluminy najbardziej zniszczone i wydane w większym formacie. Zdigitalizowane Galicjana zostaną zarchiwizowane na płytach CD i DVD, będą również udostępniane czytelnikom w Czytelni Głównej oraz na stronie internetowej Biblioteki.

Cele projektu:
 • ułatwienie dostępu do zbiorów specjalnych poprzez stworzenie ich cyfrowych odpowiedników,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego regionu poprzez digitalizację części szczególnie cennych zbiorów regionalnych, tzw. Galicjanów,
 • wykorzystanie innowacyjnych technologii do prezentacji dziedzictwa kulturowego (w tym łemkowskiego) w nowoczesny i atrakcyjny dla użytkownika sposób.


W lipcu 2009 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Digitalizacja zbiorów regionalnych tzw. Galicjanów wydanych do 1939 r. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


więcej informacji o programie...

Dzięki digitalizacji Galicjanów czytelnicy będą mogli z nich korzystać za pośrednictwem Internetu.
Serdecznie zapraszamy.

Sprawozdanie z przeprowadzonego projektu "Digitalizacji zbiorów regionalnych, tzw. Galicjanów, wydanych do 1939 r."

Dzięki projektowi digitalizacji ochronione zostały najstarsze i najcenniejsze książki (nierzadko bardzo zniszczone) wchodzące w skład księgozbioru regionalnego Biblioteki. Tym samym projekt przyczynił się do zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dzięki digitalizacji czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru w wygodny i nowoczesny sposób, ponieważ "Galicjana" są teraz dostępne na płytach CD-ROM i DVD w Czytelni Głównej Biblioteki oraz za pośrednictwem komputerów sieci bibliotecznej. Książki są zapisane w formatach: PDF, DJVU, TIFF, JPG. Rezultatem realizacji projektu jest zdigitalizowanie 198 woluminów (51480 skanów). Na stronie domowej Biblioteki: www.mbp.gorlice.pl tworzą one Gorlicką Bibliotekę Cyfrową. W przypadkach, kiedy pozwalała na to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych książki zostały udostępnione także w Internecie (94 woluminy wydane do 1918 r.). Tytuły, które ukazały się w latach 1919-1939 zostały wymienione w spisie Gorlickiej Biblioteki Cyfrowej i opatrzone adnotacją o udostępnianiu ich w nowej formie na miejscu – w Bibliotece.

Opis wykonania zadania:

czerwiec 2009 – lipiec 2009
 • Rozpatrywanie ofert i wybór specjalistycznej firmy, która wykona zlecenie digitalizacji części książek.
  Wybrano ofertę:
  Digital-Center Mikrofilm Center, ul Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las Oddział w Krakowie, ul Rajska 1, 31-104 Kraków
czerwiec 2009 – grudzień 2009
 • Promocja projektu
wrzesień 2009
 • Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do digitalizacji "Galicjanów" w Bibliotece tj. skanera, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, dysku twardego, cyfrowego aparatu fotograficznego, oprogramowania do obróbki zdjęć, 2 biurek, 2 krzeseł, szafki, płyt CD i DVD oraz materiałów biurowych.
 • Urządzenie pracowni digitalizacyjnej w Bibliotece.
wrzesień 2009 – listopad 2009
 • Samodzielne skanowanie "Galicjanów" w pracowni w Bibliotece – 118 woluminów. Tryb skanowania – kolor, rozdzielczość – 300 dpi.
 • Kompleksowa digitalizacja osiemdziesięciu woluminów w krakowskim oddziale firmy Digital-Center specjalizującej się w systemach archiwizacji cyfrowej. Usługa obejmowała: transport zbiorów, skanowanie zbiorów, dokonanie obróbki zeskanowanych plików, nagranie macierzy w postaci plików TIFF na płyty DVD, nagranie plików w formatach PDF i DJVU na płyty CD-ROM, wykonanie nalepek i obwolut na płytach CD-ROM. Tryb skanowania – kolor, rozdzielczość – 300 dpi – 600 dpi.
listopad 2009 – grudzień 2009
 • Komputerowa obróbka i archiwizacja (na dysku twardym i płytach DVD) zeskanowanych w Bibliotece zbiorów. Pliki zapisane w formacie JPG.
grudzień 2009
 • Zorganizowanie wystawy zdigitalizowanych "Galicjanów"
 • Zamieszczenie cyfrowej postaci "Galicjanów" w sieci bibliotecznej i Internecie.
 • Zakończenie zadania i rozpoczęcie udostępniania zdigitalizowanych zbiorów.


4 grudnia – wystawa "Galicjanów"
zapraszamy do obejrzenia wystawy

GALICJANÓW

najstarszych i najcenniejszych książek z księgozbioru regionalnego Biblioteki, które dzięki digitalizacji będą udostępniane także w nowej, elektronicznej postaci (płyty CD i DVD, Internet).

Wystawę można oglądać od 4 do 18 grudnia 2009 r. w "Galerii na Piętrach", hol I p.


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

8 lipca – realizacja projektu Digitalizacja zbiorów regionalnych, tzw. Galicjanów, wydanych do 1939 r.

Biblioteka pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na realizację kolejnego projektu. Tym razem jest to zadanie polegające na digitalizacji, czyli zapisie cyfrowym najcenniejszych zbiorów regionalnych.
Główne cele projektu to ochrona dziedzictwa kulturowego naszego wielokulturowego regionu poprzez digitalizację części szczególnie cennych zbiorów regionalnych, tzw. Galicjanów, oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii do prezentacji polskiego i łemkowskiego dziedzictwa kulturowego w nowoczesny i atrakcyjny dla użytkowników sposób.
MBP w Gorlicach dysponuje ciekawym, licznym i cennym zbiorem regionaliów, w tym unikatowymi pozycjami dotyczącymi Łemkowszczyzny. W dużej części jest to kolekcja zabytkowa, która powinna podlegać szczególnej ochronie, tymczasem jest bardzo aktywnie wykorzystywana i przez to narażona na bezpowrotne zniszczenie. Zakładamy udostępnienie tych zbiorów w formie elektronicznej w Bibliotece i w sieci.
 
Zadaj pytanie on-line