Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony

Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych
w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013Źródło finansowania projektu
 • Nazwa Programu Operacyjnego
  MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
 • Numer i nazwa Osi Priorytetowej
  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Numer i nazwa Działania
  1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Opis projektu
 • Tytuł projektu : Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
 • Rodzaj projektu: Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.
 • Numer i nazwa tematu priorytetowego: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
 • Forma finansowania: pomoc bezzwrotna.
 • Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

 • Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.
 • Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.
 • Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.
 • Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
 • Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.
Oddziaływania projektu
 • Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
 • Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
 • Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
 • Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
 • Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
 • Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
 • Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
 • Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
 • Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.
Partnerzy projektu w powiecie gorlickim
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu
 • Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Bobowej
 • Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach
 • Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna im. Mariana Czuchnowskiego w Łużnej
 • Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Uściu Gorlickim2 stycznia 2012 – RUSZYLIŚMY!

Dwie agendy biblioteczne – Filia "Zawodzie" i Oddział dla Dzieci rozpoczęły udostępnianie zbiorów w systemie SOWA2. Są to pierwsze chwile "rozruchu" nowego modułu, czujemy się niczym pionierzy przecierający nowe szlaki :-) Nie wszystko działa jeszcze bez zakłóceń, ale lada dzień Czytelnicy będą mogli w pełni korzystać z nowych usług oferowanych przez Bibliotekę.

A o projekcie można – dzięki Panu Wojciechowi Kowalewskiemu, Przewodniczącemu Rady Konsorcjum Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA – przeczytać pod następującymi adresami:
http://www.nowyebib.info/wiadomosci/820-projekt-33-projekt-komputeryzacji-maopolskich-bibliotek-publicznych
http://www.konsorcjum.sowwwa.pl/aktualnosci


jesień'2011 – realizacja kolejnych etapów projektu

Mamy już sprzęt i oprogramowanie, intensywnie pracujemy nad tworzeniem baz i kodowaniem książek. Katorżnicza robota! To wszystko dla Was, Drodzy Czytelnicy! 1 stycznia 2012 r. w Filii "Zawodzie" i w Wypożyczalni dla Dzieci rusza następny moduł systemu – obsługa czytelników.

Fotografie:  © MBP Gorlice


28 lutego – 33 małopolskie biblioteki w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

W poniedziałek 28 lutego o godz. 13.00 spotkaniem wszystkich partnerów projektu, na które zaprosił do Gorlic starosta Mirosław Wędrychowicz, podsumowaliśmy pierwszy etap realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych". Poza perfekcyjnie przygotowaną częścią merytoryczną spotkania, było ono też okazją do poznania się partnerów konsorcjum, wymiany doświadczeń oraz... zwiedzenia miasta. Wizyta gości w starostwie poprzedzona była przyjazdem do naszej Biblioteki, spotkaniem z zespołem gorlickich bibliotekarzy, zwiedzaniem gmachu biblioteki oraz – dzięki uprzejmości p. Katarzyny Liany z Muzeum PTTK i jej przełożonych (muzealny poniedziałek!) – obejrzeniem ekspozycji muzealnej poświęconej Bitwie Gorlickiej 1915 r. Burzą braw powitały bibliotekarki inspektora Daniela Markowicza, większości znanego dotychczas jedynie z korespondencji elektronicznej, zaś starosta Mirosław Wędrychowicz został obdarowany wiosennym bukietem, grafiką i gromkim "Sto lat", w podziękowaniu za "całokształt". Wszyscy obecni życzyli sobie więcej tak mądrej, wizjonerskiej i skutecznej władzy na wszystkich szczeblach samorządu.

Fotografie:  © Marek Podraza


27 grudnia – Zintegrowany system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski staje się faktem!

Dzisiaj o godz. 11.00 w Nowym Sączu członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych". Tym samym rozpoczynamy z dniem dzisiejszym jego realizację.

 
Zadaj pytanie on-line