Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony


Klub Czytelniczy "Nad Lipą" w 2006 r.


14 grudnia

Mahomet, półksiężyc, Koran, minaret, hurysy, wielożeństwo – takie były dotychczas skojarzenia z Islamem, ale doszły do nich: fundamentalizm, Al-Kaida, 11 września...
Nasze wyobrażenie o świecie muzułmańskim z Baśni tysiąca i jednej nocy, Pana Wołodyjowskiego zweryfikowały doniesienia agencji informacyjnych.
Na ostatnim w tym roku spotkaniu Klubu w "tureckiej herbaciarni çayhane", dyskutowaliśmy o kulturze i obyczajach krajów muzułmańskich. Temat ten sam się narzuca po przeczytaniu nagrodzonego literackim Noblem "Śniegu" Orhana Pamuka. Książkę tę polecają klubom czytelniczym koordynatorzy projektu Readcom, jako znakomitą lekturę o tematyce międzykulturowej. Na naszym spotkaniu została dość krytycznie oceniona jej warstwa stylistyczna. Domniemywano, że zawinił tłumacz. Wszyscy natomiast, którzy już ją przeczytali są zgodni, że jest interesująca i wzbogaca wiedzę o współczesnej Turcji i świecie Islamu.
Wiedzę tę, przy okazji, zweryfikowaliśmy przy pomocy quizu. Bardziej zainteresowani tą tematyką mogą sięgnąć po zaprezentowane na spotkaniu książki z Wypożyczalni dla Dorosłych, m.in.: przewodnik – Turcja, Koran / M. Cook, Wojna z Zachodem – Osama Ben Laden /E .Landau, Wściekłość i duma / O.Fallaci, Mahomet i świat muzułmański / J.Reychman. O obyczajach panujących wśród wyznawców Mahometa ciekawie opowiedział, zaproszony na spotkanie, pan Andrzej Kachlik, który wiele lat spędził w Nigerii, Iraku i Egipcie. Podczas kontraktu w Iraku został porwany przez kurdyjskich partyzantów i przebywał wśród nich kilka miesięcy. Stracił dla okupu samochód, ale zyskał przyjaciół. W dalszej części tego spotkania przedstawiono projekt działalności Klubu w przyszłym roku. Planowana jest kontynuacja cyklu czytelniczego – Literatura krajów ościennych, spotkania międzykulturowe z udziałem przedstawicieli lokalnych mniejszości narodowych, wyjazdy na przedstawienia teatralne, przeprowadzenie zbiórki książek dla Polaków na Ukrainie, wakacyjny kurs informatyczny, oraz podejmowanie prób literackich. Kilka takich prób już było - m.in. Klub przygotowuje regularnie recenzje do rubryki Książki miesiąca strony internetowej Biblioteki. Na koniec, pani Anna Dusza zaprezentowała swoją odpowiedź na postawione na poprzednim spotkaniu pytanie o charakterystyczne cechy polskiego społeczeństwa: " Już Cyprian Kamil Norwid pisał, że "...my Polacy jesteśmy jak jeden wielki sztandar narodowy...". Walczyć, machać szabelką, manifestować – to my umiemy, natomiast żyć na co dzień uczciwie, to już gorzej! Z jednej strony waleczność i bohaterstwo, a z drugiej - jak wolność, to zaraz samowola, przekupstwo, kłótliwość, a przy tym naiwność i lizusostwo. Mało w nas godności i dumy narodowej z tego, że jesteśmy Polakami, tylko wciąż chęć naśladowania innych..."
Następne spotkanie Klubu – 18 stycznia 2007 r.

Dziękując wszystkim uczestnikom klubowych spotkań za dotychczasową współpracę, życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku, oraz spełnienia w nim osobistych i naszych wspólnych zamierzeń.

Mentor Klubu
Agnieszka Wrońska30 listopada

Pomimo "andrzejkowego" terminu spotkanie Klubu miało intensywny program. Przekazano uczestnikom informacje ze szkolenia dla mentorów Klubów Czytelniczych READCOM, które odbyło się 23 listopada w Bibliotece Publicznej w Ursusie. Omawiano na nim nagrodzoną literackim Noblem powieść "Śnieg" Orhana Pamuka. Rozwiązano quiz dotyczący Turcji, jej historii i obyczajów. Fragmenty powieści przeczytał aktor z Teatru Ósmego Dnia, który również podzielił się swoimi spostrzeżeniami z pobytu w Stambule. Temat nabrał szczególnej aktualności w związku ze staraniami Turcji o wejście do Unii Europejskiej i wizytą Benedykta XVI w tym kraju. W Klubie "Nad Lipą" również czytaliśmy głośno fragmenty tej, liczącej ponad 500 stron, niezwykłej powieści na pograniczu baśni i reportażu i wymieniliśmy pierwsze wrażenia. Uczestnicy Klubu zakupili egzemplarz książki Pamuka do własnej dyspozycji, a w przyszłości do przekazania Bibliotece. Pan Jan Wójtowicz, poza znaczącą składką na książkę, podzielił się również swoją bardzo pozytywną opinią na temat "Legendy Europy" Piotra Kuncewicza, wyjaśniającej pojęcie europejskiego patriotyzmu i jego historyczne tło. Oczywiście skomentowaliśmy także powyborczą sytuację społeczności Gorlic. Uczestnicy Klubu, podobnie jak mentorzy Readcom-u, otrzymali zadanie: opisać charakterystyczne cechy naszej rodzimej społeczności, jej problemy i marzenia, oraz porównawczo środowisko mieszkańców Karsu, w którym rozgrywa się akcja powieści "Śnieg".
Spotkanie odbędzie się 14 grudnia, w dalszym ciągu będziemy omawiać książkę Pamuka i jej współczesne tło. Odbędzie się ono w çayhane, a kawa będzie serwowana tym razem tylko po turecku. Niewtajemniczonych w treść powieści zapraszam do przeczytania recenzji książki zamieszczonej w witrynie internetowej Biblioteki, w rubryce książka miesiąca.


19 października

Aby porozmawiać o literaturze austriackiej spotkaliśmy się tym razem w "Kawiarni Wiedeńskiej", zaimprowizowanej w Bibliotece. Wiedeń czasów fin de siècle stanowił centrum kultury wielkiego cesarstwa, w którym, jak w tyglu, mieszały się różne kultury i języki. Dlatego właśnie przyciągał wielu pisarzy i artystów. Miasto było pełne wspaniałych kawiarni, do których przychodzili filozofowie, pisarze, muzycy, aby rozmawiać i tworzyć. Określano ich mianem wiedeńskiej moderny (die Wiener Moderne). Paradoksalnie, gdy na przełomie wieków Monarchia Austro-Węgierska chyliła się ku upadkowi, powstał niezwykle sprzyjający duchowy klimat dla nieskrępowanego rozwoju myśli i sztuki. W tej szczególnej intelektualnej atmosferze powstawała znakomita literatura. Założono grupę literacką "Młody Wiedeń" ("Jung Wien"), zwróconą ku neoromantyzmowi, psychoanalizie i impresjonizmowi. Programowe debaty przenosiły się do kawiarń literackich, w których spotykały się elity intelektualne Wiednia.
My, w naszej kawiarni, rozmawialiśmy o przeczytanych ostatnio książkach autorów o austriackim rodowodzie. Nie jest to z pewnością łatwa literatura. Co do tego wszyscy byli zgodni. Utwory Musila, Brocha, Canettiego, Kafki, Rilkego wykraczają daleko poza zwykły opis rzeczywistości i mają wysokie ambicje intelektualne. Wywodząc się z wielonarodowościowych tradycji kulturowych Monarchii Habsburskiej, wyróżniają się otwartością na różne opcje światopoglądowe i narodowe. Tym samym, literatura ta wspiera ideę wielokulturowości, przyjętą w projekcie klubów czytelniczych Readcom, a nam, mieszkańcom dawnej Galicji, szczególnie bliską. Pozostając w kręgu tematyki austriackiej, przetestowaliśmy przy okazji naszą ogólną wiedzę o Austrii, korzystając z quizu, opracowanego przez Bibliotekę w Ursusie.
Na zakończenie wywiązała się dyskusja o kontrowersyjnym werdykcie jury nagrody Nike. Być może rację miał Antoni Słonimski twierdząc, że "lepiej nagrody nie dostać, aby mówiono dlaczego nie dostał, niż odwrotnie". Następne spotkanie Klubu – temat C.K.Literatur c.d. – odbędzie się 23 listopada, czyli już po wyborach; warto więc właśnie teraz przytoczyć motto projektu Readcom: "Naród, który niewiele czyta, niewiele wie. Naród, który niewiele wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądach, przy urnach wyborczych. Te decyzje ostatecznie odbijają się na całym narodzie. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość". Czytajmy więc!
Agnieszka Wrońska

Fotografie:   © MBP Gorlice
W quizowym ogniu pytań
Czytamy i rozmawiamy
"Dusza" Naszego Klubu (portret Pani Anny Duszy)
Nasze "wytyczne"
Modernizm i secesja


20 września

Jesienno-zimowy sezon czytelniczy już za progiem. Zanim jednak nadejdzie, w myśl starożytnej zasady "mens sana in corpore sano", na ostatnim wrześniowym spotkaniu pokrzepiliśmy ciało i ducha w uzdrowiskowym klimacie Wapiennego. Zaprosiła nas tam klubowa koleżanka do swojego podleśnego domku. Zapłonęło ognisko i szumiały knieje. Otoczenie to okazało się bardzo inspirujące dla klubowej dyskusji. Omówiono tematy literackie, historyczno-polityczne, a i to, co gminna wieść niesie. Posłuchaliśmy trafnie wybranych przez jedną z koleżanek fragmentów z literatury na temat naszej narodowej mentalności. Na koniec ustalono program jesiennych spotkań. Ich wiodącym tematem będzie literatura austriacka, stosunkowo mało u nas popularna i często utożsamiana z niemiecką. Rozpoczynamy jej retrospekcję, korzystając z zasobów Biblioteki i materiałów przygotowanych przez mentora Klubu. Miejmy nadzieję, że przy tym uda się nam uniknąć "austriackiego gadania". Następne spotkanie odbędzie się w dniu 19 października w sali odczytowej MBP o godz. 16.30.
Agnieszka Wrońska

Fotografie:   © Danuta Chrapkiewicz
Przy naszej Klubowej Watrze
Głośne czytanie w wykonaniu Pani Marii Belczyk


6 lipca

Było to już piąte spotkanie Klubu Czytelniczego Readcom "Nad Lipą". W gorące letnie popołudnie spotkaliśmy się pod parasolami równie cienistymi jak lipa, która mu patronuje. Jedna z pań przypomniała znaną wszystkim, którzy uczęszczali do szkół, fraszkę "Na lipę", w której imć Pan Jan Kochanowski trafnie i poetycznie wysławił po wsze czasy wszelkie pożytki płynące z posiadania lipy (lecz nie pisania "lipy"). Jaka szkoda, że jej autor nie mógł być wśród nas. Gościliśmy natomiast zaiste renesansowego twórcę, co dzień obcującego z kilkoma muzami, nade wszystko jednak poetę – Leszka Chrapkiewicza. Z przyjemnością posłuchaliśmy jego lirycznych, urokliwych utworów. "Zagubiona uliczka", "Księżyc nad Parkiem Biechońskiego", "Nie ma po co jechać do Jastarni" podobały się najbardziej. I nie zgadzamy się ze sceptyczną wobec poezji opinią autora: "cóż po poecie w tym skomercjonalizowanym świecie". Dalsza część spotkania miała charakter liberalno-dyskusyjny. Ustalono, że następne spotkanie klubu odbędzie się 20 września, w zaciszu Wapiennego, gdzie pożegnamy lato. Nie da się go niestety zatrzymać, nawet tak pięknymi słowami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:
  Lato, jakże cię ubłagać?
  Prośbą jaką? Łkaniem jakim?
  Tak ci pilno pójść i zabrać
  W walizce zieleń i ptaki?
  Ptaków tyle, zieleni tyle
  Lato, zaczekaj chwilę.

A może literacko utrwalimy letnie wspomnienia... Jesienią przybliżymy sobie literaturę Austrii – kraju biorącego udział w projekcie "Readcom – Kluby Czytelnicze dla Dorosłych". Już dziś zachęcam uczestników klubowych spotkań, aby sięgnęli po książki Roberta Musila, Eliasa Canettiego, Petera Handke i innych pisarzy z naddunajskiego kraju.

Agnieszka Wrońska
Kontakt z mentorem klubu:
tel. 018 352 19 62
e-mail: wypozyczalnia@mbpgorlice.info

Fotografie:   © Danuta Chrapkiewicz
Intelektualna zaduma
Z czego tu czerpać natchnienie?
Ktoś znalazł ciekawy tekst. Czy nie zbyt prozaiczny?


22 czerwca – Pierwsze letnie spotkanie Klubu Czytelniczego Readcom "Nad Lipą"

W pierwszym dniu lata, wśród woni kwitnących lip, członkowie Klubu spotkali się, aby zakończyć przegląd literatury czeskiej. Okazuje się, że i w niej można natrafić na lipę – za tego rodzaju lekturę uznano np. powieść Z Elwirą u wód. Bardzo pozytywną opinię natomiast uzyskała psychologiczna powieść Pokusa, której treścią jest romans czeskiego reżysera i młodej Niemki w malowniczej scenerii półwyspu Istria. Podsumowując przegląd wyróżniono następujące pozycje:
M. Jesenskiej Ponad nasze siły
M. Kundery Niewiedza
B. Hrabala Listy do Kwiecienki
J. Otcenaska Pokusa.

W dalszej części spotkania mentorka Klubu podzieliła się wrażeniami z międzynarodowego zlotu autorów Projektu Readcom i przedstawicieli Klubów Czytelniczych dla Dorosłych, w Wiedniu w dniach 8 – 12 czerwca br., gdzie gościła na zaproszenie wiedeńskiego Uniwersytetu Ludowego. Celem zlotu, sfinansowanego ze środków unijnych, była wymiana doświadczeń między klubami, porównanie zainteresowań i opinii czytelniczych oraz przedyskutowanie metod propagowania czytelnictwa i edukacji międzykulturowej. Jednym z punktów programu było zwiedzanie bardzo nowoczesnej, multimedialnej biblioteki wiedeńskiej Buechereien Wien. Tam odbyło się spotkanie z Margaridą Morgado, austriacką pisarką, współautorką Projektu Readcom i mentorką uniwersyteckiego klubu czytelniczego.
Po zakończeniu spotkania członkowie Klubu "Nad Lipą" wspólnie udali się na wernisaż wystawy Drobne akcesoria mody w "Galerii na Piętrach" MBP. Następne spotkanie Klubu odbędzie się 6 lipca br. o godz. 16.30.

Fotografie:   © Agnieszka Wrońska
Wejście do Biblioteki wiedeńskiej – ciekawe rozwiązanie architektoniczne – budynek nad stacją metra
Wypożyczalnia
Półki z literaturą polską
Widok na Wiedeń z okien Biblioteki
Oddział dla Dzieci – KIRANGO


2 czerwca – Dedykacja dla Klubu

Mentorka Klubu Czytelniczego "Nad Lipą" Agnieszka Wrońska podczas wernisażu prac karykaturzysty Bartłomieja Belniaka w Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" otrzymała żartobliwą dedykację dla Klubu.


1 czerwca – Spotkanie przy Kafce

Na czwartkowym spotkaniu Klubu Czytelniczego Readcom "Nad Lipą" żywo dyskutowano o literaturze naszych południowych sąsiadów. Jedna z czytelniczek trafnie nazwała czeskich autorów "poetami codzienności". Hrabal, Kudera, Čapek, Otčenašek - to pisarze, których książki wzbudziły największe emocje czytelnicze. Wyróżniono także książkę "Ponad nasze siły" Mileny Jašenskiej – wybitnej dziennikarki, wielkiej miłości Franza Kafki. Jej lektura przybliża trudną czeską historię i narodową mentalność.
Na zakończenie spotkania, w nagrodę za przygotowanie najlepszych recenzji książek Bohumiła Hrabala "Święto przebiśniegu" i "Skarby Świata całego", uroczyście wręczono pani Danucie Chrapkiewicz lipową herbatkę. Czy niezbyt lipna to nagroda?

Fotografie:   © MBP Gorlice
Pan Bogusław Domański wręcza uroczyście nagrodę Klubu "lipową herbatkę" recenzentce Danucie Chrapkiewicz
Pan Bogusław Domański wręcza uroczyście nagrodę Klubu "lipową herbatkę" recenzentce Danucie Chrapkiewicz
"Nad lipą" nie brakuje nigdy tematów do dyskusji
Dyskusja w toku
Przy Kafce

27 kwietnia – Dni Czeskie

   W Miejskiej Bibliotece Publicznej trzecie już spotkanie niedawno założonego Klubu Czytelniczego o wdzięcznej nazwie "Nad lipą" (fot. poniżej). Klub powstał z inicjatywy miłośników dobrej książki, wspartej przez zespół pracowników Biblioteki realizujący program "Promocja czytelnictwa". MBP jest członkiem Klubu Czytelniczego READCOM. Klubowicze zbierają się raz w miesiącu, aby podyskutować o literaturze i wydarzeniach kulturalnych. Wymieniają opinie o przeczytanych książkach i artykułach, poznają bliżej księgozbiór Biblioteki, uzyskują informacje o zakupionych nowościach, a być może podejmą też własne próby literackie.

   "Nad lipą" spotykają się osoby, które wiele przeczytały i niejedno przeżyły, nie brakuje więc różnorodnych tematów do konwersacji. Leitmotywem ostatniego spotkania była stosunkowo mało popularna literatura czeska. Temat ten wybrano w związku z Dniami Czeskimi w Gorlicach. Zapoczątkował on cykl poświęcony literaturze krajów ościennych. Z pewnością częściej skłonni jesteśmy raczyć się piwem naszych południowych sąsiadów niż ich literaturą, a przecież bywa ona równie dobra. Mają okazję przekonać się o tym członkowie Klubu, czytając wybrane z księgozbioru Biblioteki ciekawe pozycje czeskiej prozy.

   Na następnym spotkaniu Klubu dnia 25 maja o godz. 16.30 w sali odczytowej Biblioteki na IIp., zatytułowanym wieloznacznie "Przy Kafce", zostanie sporządzona lista wyróżnionych książek z literatury czeskiej. Najlepsze recenzje zostaną nagrodzone przez firmę Herbapol. ...Czy nie ma w tym jakiejś lipy?

Fotografie:   © MBP Gorlice
Członkowie Klubu Czytelniczego "Nad lipą" z prowadzącą spotkanie Agnieszką Wrońską, bibliotekarką MBP i pomysłodawczynią powołania Klubu
W ferworze dyskusji
Jest i coś dla ciała, chociaż cienko

 
Zadaj pytanie on-line