Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony

Raz – dwa – trzy...  LICZYSZ TY!
Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelnikówTermin realizacji: październik 2006 – lipiec 2007

Opis projektu:
  Projekt pomyślany jako ekonomiczne ABC dla najmłodszych czytelników (6-10 lat), wykorzystujący elementy pedagogiki zabawy, gier matematycznych, zabaw fundamentalnych oraz metody pedagogiki alternatywnej. Oparty na współpracy Biblioteki z placówkami oświatowymi powiatu gorlickiego.
  Projektowi "patronuje" dwoje wielkich pedagogów XX w. – Maria Montessori i Celestyn Freinet. Zgodnie z podstawową zasadą szkoły montessoriańskiej przyświeca nam hasło "pomóż mi zrobić to samodzielnie", a zgodnie z ideą freinetowską "kształcenie ma być swobodne, naturalne i ekspresyjne". Koncepcje te uzupełnione są metodami pedagogiki zabawy propagowanymi w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza".

Cele projektu:
 1. zapoznanie czytelników z księgozbiorem biblioteki w zakresie ekonomii dla najmłodszych - gry edukacyjne, zagadki matematyczne, zabawy logiczne etc.;
 2. rozbudzenie zainteresowania liczeniem nie jako abstrakcyjną czynnością arytmetyczną, ale w powiązaniu z życiem codziennym (gospodarowanie kieszonkowym, oszczędzanie, planowanie wydatków, dokonywanie przemyślanych wyborów podczas zakupów, uczestniczenie w podziale budżetu domowego etc.);
 3. zwiększenie odpowiedzialności dziecka w zakresie środków finansowych, którymi dysponuje;
 4. wykreowanie wśród najmłodszych czytelników obrazu biblioteki jako nowoczesnej instytucji o wszechstronnej ofercie, wykorzystującej nowoczesne technologie.
Skrócony harmonogram:
 • Spotkanie wszystkich uczestników projektu. Zapoznanie się z pojęciami: ekonomia, biznes plan, bank, giełda etc. Zabawa w szukanie związków ekonomii z życiem codziennym.
 • Mały biznes plan. Nauka planowego korzystania z kieszonkowego.
 • Reklama – piękne kłamstwo. Nauka umiejętnego wyboru.
 • Idziemy na zakupy. Pojęcia: sklep, supermarket, galeria handlowa, zakupy, nominał, zapłata, reszta, marża, utarg, zysk etc. Zakupy przez internet – walory i zagrożenia.
 • Poranek na giełdzie – inwestujemy swoje pieniądze – zabawy maklerskie.
 • Czy warto oszczędzać? Pojęcia: oszczędzanie i jego formy, konto osobiste, lokata, procent, karta bankomatowa, karta kredytowa etc.
 • Wycieczka do banku.
 • Spotkanie wszystkich uczestników projektu. Zgaduj-zgadula o tytuł "Małego mistrza ekonomii" sondująca poziom wiedzy zdobytej w czasie trwania projektu (nagrody dla Mistrzów).
Grupa docelowa: najmłodsi czytelnicy Biblioteki – dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-10 lat).
Do realizacji projektu zapraszamy dzieci z placówek oświatowych w powiecie gorlickim, z gmin: Gorlice, Moszczenica, Sękowa.

Kierownik projektu:
mgr Urszula Karasińska, starszy kustosz, pracownik filii Biblioteka Naukowo-Techniczna
tel. 018 352 85 65
e-mail:bibliotekagorlice@interia.plSPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Projekt "Raz, dwa, trzy...Liczysz Ty! Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelników" realizowany był od października 2006 (dla powiatu gorlickiego) i od listopada 2006 (dla Gorlic) do czerwca 2007 roku. Zajęcia odbywały się co miesiąc z każdą klasą oddzielnie. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacjom z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (dla Gorlic) i Narodowego Banku Polskiego (dla powiatu gorlickiego).

     

W zajęciach uczestniczyły dzieci z wiejskich szkół podstawowych z powiatu gorlickiego:
oraz ze szkół podstawowych i przedszkoli z Gorlic:
Zajęcia zapoznawały dzieci stopniowo z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi. Uczniowie sami odkrywali związki ekonomii z życiem codziennym, uczyli się korzystać z kieszonkowego tworząc mały "biznesplan", próbowali dokonywać sensownego wyboru produktu z zalewu reklam oraz uczyli się dokonywania zakupów. Dzieci poznały również pojęcie giełdy papierów wartościowych, akcji, obligacji i bawiły się w maklerów. Sposoby oszczędzania i lokowania swoich pieniędzy przybliżyła im wizyta w banku.

Dzięki realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach osiągnęła zamierzone cele, tj. zapoznała najmłodszych czytelników z księgozbiorem w zakresie ekonomii oraz powiększyła zbiory Oddziału dla Dzieci o nowe pozycje z zakresu ekonomii, bankowości i matematyki. Ważnym, osiągniętym celem było rozbudzenie zainteresowania uczniów liczeniem, nie jako czynnością arytmetyczną, lecz w powiązaniu z życiem codziennym. Wiedza zdobyta na zajęciach spowodowała to, że uczniowie zaczęli podejmować racjonalne decyzje gospodarcze, nauczyli się tego, że należy dokonywać realnej oceny wydatków, które muszą mieć pokrycie w dochodach, a oszczędności opłaca się lokować w bankach, gdyż banki płacą odsetki.

Ostatnie zajęcia były swoistym sprawdzianem przyswojonej wiedzy. Konkurs o tytuł "Małego arcymistrza ekonomii" potwierdził , że ekonomia jest nauką dostępną również dla najmłodszych. Odpowiedzi dziewięciolatków np. na pytanie co to jest obligacja czy fundusz inwestycyjny budziły uśmiech zadowolenia u prowadzących, a niedowierzania u osób postronnych, np. pracowników banku, podczas wycieczki.

Ponieważ nauka nie opierała się na klasycznym modelu lekcyjnym, lecz na nauce w trakcie gier i zabaw, uczniowie szybko przyswajali wiedzę i niechętnie wracali do "normalnych" zajęć.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dyplomy nadające im tytuły "Małych mistrzów ekonomii" i nagrody, które sprawiły im wielką radość oraz na pamiątkę płyty ze zdjęciami z zajęć. Dodatkowymi dyplomami zostali wyróżnieni zwycięzcy turnieju – ekonomiczni arcymistrzowie oraz dzieci, które wygrały konkurs "Moja reklama". Chęć udziału w podobnych zajęciach w przyszłości zgłoszona przez wszystkie nauczycielki dzieci uczestniczących w projekcie potwierdza duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę.

Realizacja projektu była dla Biblioteki kolejnym udanym krokiem budowania wizerunku nowoczesnej, wszechstronnej instytucji, odpowiadającej na potrzeby różnych grup czytelników.
Urszula Karasińska


6 listopada rozpoczynamy realizację "części miejskiej" projektu "Raz – dwa – trzy... Liczysz Ty!" Jest to możliwe dzięki dotacji Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga Citibanku Handlowego. Do współpracy zaprosiliśmy dzieci z dwóch klas zerowych z gorlickich przedszkoli oraz dwóch klas nauczania zintegrowanego z gorlickich szkół. Za realizację projektu odpowiedzialne są Urszula Karasińska i Beata Mituś.W październiku rozpoczynamy realizację projektu edukacji ekonomicznej adresowanego do najmłodszych czytelników (6-10 letnich).
Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.