Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony


Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej
projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramch Programu Operacyjnego "Wyspiański"
Cele:

 • upowszechnianie wiedzy o biografii, twórczości i recepcji dzieł Stanisława Wyspiańskiego;
 • popularyzacja dzieł pisarza, przybliżanie ich szerszej publiczności między innymi przez spektakle teatralne, wystawy, konkursy;
 • wsparcie turystyki kulturalnej związanej z życiem i twórczością artysty;
 • rozwój funkcji edukacyjno-kulturalnych biblioteki;
 • zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania wybitnymi postaciami związanymi z regionem;
 • promocja czytelnictwa - zapoznanie się z zapomnianymi lub mało znanymi wśród lokalnej młodzieży utworami i szkicami Stanisława Wyspiańskiego;
 • promocja Ziemi Gorlickiej.

Miejsce realizacji:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu;
 • Muzeum Ziemi Bieckiej;
 • Ratusz w Bieczu; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie;
 • Muzeum Młodej Polski "Rydlówka" w Bronowicach.

Grupa docelowa:

 • młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aktualni i potencjalni;
 • użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach.

Harmonogram projektu:

 • KWIECIEŃ – MAJ Wystawa poświęcona twórczości Stanisława Wyspiańskiego;
 • KWIECIEŃ – MAJ Prelekcje dotyczące życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego jako pisarza, poety i artysty, ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z Ziemią Gorlicką;
 • WRZESIEŃ Wystawa reprodukcji szkiców zabytków Ziemi Gorlickiej wykonanych przez Stanisława Wyspiańskiego oraz współczesnej fotografii tych samych zabytków; Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej – Biecz, Binarowa, Libusza, Wilczyska, Sękowa, Szymbark, Bobowa, Jeżów – wycieczka tematyczna;
 • WRZESIEŃ "Madonna z ptaszkiem" inspiracją twórczą tragedii "Klątwa" – żywe spotkanie z historią powstania tragedii;
 • PAŹDZIERNIK Konkurs powiatowy – "Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego oraz jego związki z Ziemią Gorlicką";
 • PAŹDZIERNIK Warsztaty – witrażownictwo;
 • PAŹDZIERNIK – LISTOPAD "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego – sztuka teatralna w wykonaniu amatorskiego teatru działającego przy LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu;
 • LISTOPAD Młodopolski wieczór literacko–muzyczny w podziemiach ratusza bieckiego;
 • GRUDZIEŃ "Trza być w butach na weselu" – wycieczka do Muzeum Młodej Polski "Rydlówka" w Bronowicach oraz zwiedzanie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie; "Stanisław Wyspiański artysta książki" – prelekcja historyka i pokaz najciekawszych osiągnięć typograficznych Wyspiańskiego;

13 grudnia – fotoreportaż ze spotkania Stanisław Wyspiański - artysta książki

Realizacja projektu Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej dobiega końca. Uwieńczeniem wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach projektu było spotkanie w naszej bibliotece, w którym uczestniczyli uczniowie LO im. Kromera w Gorlicach. Biorąc udział w naszym projekcie młodzież poznawała wszechstronność artysty.
13 grudnia uczniowie mieli możliwość poznać kolejne oblicze Wyspiańskiego - tym razem jako artysty książki. Gościem spotkania była Dorota Kamisińska z Krakowa. Jej prelekcje: Księgę mą widzę ogromną, czyli Stanisława Wyspiańskiego teatr druku oraz Inspiracje roślinne w zdobnictwie wybranych numerów "Życia" ukazały Wyspiańskiego jako twórcę nowego oryginalnego stylu w polskim zdobnictwie i drukarstwie.
Zamykając realizację projektu Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej chcemy przekazać słowa podziękowania młodzieży biorącej udział w projekcie oraz wszystkim osobom i instytucjom współpracującym.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Dorota Kamisińska - autorka wykładu i prezentacji multimedialnej
Dorota Kamisińska - autorka wykładu i prezentacji multimedialnej
Archiwalny egzemplarz "Życia"
Zasłuchana młodzież - podczas bibliotecznego projektu to już ich ostatnie spotkanie z Wyspiańskim
Zasłuchana młodzież - podczas bibliotecznego projektu to już ich ostatnie spotkanie z Wyspiańskim

13 grudnia – prezentacje multimedialne Stanisław Wyspiański - artysta książki

zapraszamy na spotkanie
z
Dorotą Kamisińską
i prezentację multimedialną
STANISŁAW WYSPIAŃSKI - ARTYSTA KSIĄŻKI

13 grudnia 2007 r. (czwartek), godz. 1130
Czytelnia Główna, I piętro

Tematem tym kończymy realizację wielomiesięcznego projektu
Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej.

WSTĘP WOLNY


28 listopada - Młodopolski wieczór literacko-muzyczny

       Co się w duszy komu gra,
       co kto w swoich widzi snach
.

28 listopada 1907 r. o godz. 17.10 zmarł Stanisław Wyspiański. Dokładnie w setną rocznicę Jego śmierci spotkaliśmy się - uczestnicy projektu Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej w podziemiach bieckiego Ratusza na wieczorze literacko-muzycznym. Młodzież LO im. Marcina Kromera z Gorlic, młodzież LO im. Stanisława Wyspiańskiego z Biecza recytacją fragmentów Nocy Listopadowej, Warszawianki i Wesela oddała hołd wielkiemu Artyście.
Spotkanie w tym szczególnym dniu odbyło się w miejscu także szczególnym - potęgujących nastrój średniowiecznych ratuszowych piwnicach.
Licznie uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy obu miast - Gorlic i Biecza - byli pod dużym wrażeniem zarówno miejsca, jak i profesjonalizmu młodych wykonawców.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Do pięknego Biecza przyjechaliśmy późnym popołudniem
Z nadejściem wieczoru...
... powędrowaliśmy do ratuszowej piwnicy...
... na Młodopolski wieczór literacko-muzyczny
Część zespołu wykonawców z LO im. Kromera
Widownia zapełnia się, a na ścianach projekty witraży inspirowane sztuką Wyspiańskiego, powstałe podczas warsztatów towarzyszących innemu projektowi zaprzyjaźnionego Muzeum Ziemi Bieckiej
Scena może nieduża, ale ta scenografia...
Gości witają autorki projektu - Barbara Warywoda i Renata Firlit-Smoluchowska
Recytuje młodzież z "Kromera"
Recytuje młodzież z "Kromera"
Recytuje młodzież z "Kromera"
Była i część muzyczna
Recytuje młodzież z "Kromera"
Recytuje młodzież z "Kromera"
Recytuje młodzież z "Kromera"
in memoriam
LO im. Wyspiańskiego tym razem w programie o iście młodopolskim i dekadenckim klimacie
LO im. Wyspiańskiego tym razem w programie o iście młodopolskim i dekadenckim klimacie
LO im. Wyspiańskiego tym razem w programie o iście młodopolskim i dekadenckim klimacie
i znów akcent muzyczny, mimo zgrabiałych rąk
Wieczór wzruszająco podsumowała Pani Krystyna Skowronek, animatorka kultury w Bieczu, emerytowana nauczycielka plastyki w bieckim liceum

23 i 26 listopada - Wesele w Bieczu

W ramach współpracy przy projekcie "Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej" teatr Liceum im. St. Wyspiańskiego w Bieczu wystawił spektakl oparty na fragmentach dramatu "Wesele" Wyspiańskiego. Odbiorcami byli uczestniczący w projekcie ucznioweie gorlickiego Liceum im. M. Kromera.
Aktorzy - uczniowie liceum - świetnie wczuli się w swoje role, wprowadzając widzów w autentyczny nastrój bronowickiego wesela. Występ młodych aktorów uhonorowany został owacją na stojąco. Była to inspirująca lekcja z młodopolskiej literatury.
Reżyserem dramatu w 3 aktach wierszem na podstawie "Plotki" T. Boya-Żeleńskiego jest Anna Juruś - nauczyciel języka polskiego bieckiego liceum.
Premiera sztuki odbyła się 23 listopada 2007 r. i zgromadziła wielu miłośników sztuki teatralnej z całego powiatu gorlickiego.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Bronowickie wesele...
... w nastrój którego wprowadza narrator - Tadeusz Boy-Żeleński
A pod ścianą chałupy - milczący Wyspiański
Klimina z Radczynią
Egzaltowany poetycki Pan Młody i nadzwyczaj pragmatyczna Panna Młoda
Rachela wzywa Chochoła
Jasiek podrywa gości do chocholego tańca
Jasiek podrywa gości do chocholego tańca
Miałeś chamie złoty róg...
Zespół artystów z reżyser spektaklu - Anną Juruś
Zespół artystów z reżyser spektaklu - Anną Juruś
Kosz nie-kwiatów od widzów wręczyła Artystom Dyrektor Biblioteki


15 listopada – fotoreportaż z wernisażu wystawy

Wystawa fotografii autorstwa Wacława Bugno jest zderzeniem przeszłości z teraźniejszością. Przedstawia szkice zabytków wykonane ręką Wyspiańskiego oraz fotografie tych samych zabytków ponad 100 lat później. Idąc śladami podróży obu artystów podziwiać możemy piękno Ziemi Gorlickiej - w szczególności Binarową, Biecz, Sękową i Libuszę.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystawie towarzyszy w pełni ją dokumentujący katalog.
Wystawę można oglądać do 8 grudnia w sali wystawowej (IIp.), w godzinach pracy Biblioteki.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Dyrektor Biblioteki wita Autora wystawy i Gości
Autorki projektu Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej, który otrzymał grant ministerialny - Renata Firlit-Smoluchowska i Barbara Warywoda
Wielce oczekiwanym Gościem był ks. Kazimierz Fanczak, proboszcz parafii w Binarowej
Do złożenia gratulacji Autorowi przygotowuje się starosta Mirosław Wędrychowicz
Portret zbiorowy we wnętrzu
Ileż władzy w jednym kadrze...
Ci, bez których nie byłoby wystawy (albo była znacznie uboższa)
Gorlicka nestorka - Pani Krystyna Gumułkowa - przyniosła na wernisaż Kurier Ilustrowany wydany w 25 rocznicę śmierci Wyspiańskiego. Siedemdziesiąt pięć lat temu!
Krucha i zetlała, ale - dzięki pieczołowitości człowieka - zachowana pamiątka
Włodarzom miasta - burmistrzowi Kazimierzowi Sterkowiczowi - i powiatu - staroście Mirosławowi Wędrychowiczowi - humor dopisywał
Autor podpisywał katalogi na historycznym zydlu z Binarowej, szkicowanym przez Wyspiańskiego, a wypożyczonym Bibliotece dzięki uprzejmości ks. Fanczaka...
...a kolejka była długa


8 listopada - "Złota Dziesiątka" w Krakowie

Laureaci II etapu konkursu Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego oraz jego związki z Ziemią Gorlicką odebrali swoją nagrodę – była nią jednodniowa wycieczka do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz do Muzeum Młodej Polski – Rydlowki.
Deszczowa aura nie popsuła nastrojów uczestników wycieczki, którzy z niecierpliwością oczekiwali na spotkanie z miejscami związanymi ze Stanisławem Wyspiańskim.

Pierwsze kroki młodzież skierowała do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, które mieści się w Krakowie w Kamienicy Szołayskich. Kamienica ta od 2004 r. jest nową siedzibą Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycja Muzeum prezentuje najważniejsze tematy twórczości artysty i zajmuje dwa piętra.
Rozpoczęliśmy spotkanie z twórczością Stanisława Wyspiańskiego od edukacji i podróży artystycznych oraz okresu współpracy z Janem Matejką i Józefem Mehofferem.
Młodzież podziwiała oryginalne projekty wnętrz oraz sztukę użytkową związaną z realizacją zamówień na wystrój mieszkania rodziny Żeleńskich i Domu Towarzystwa Lekarskiego.

Kontynuując zwiedzanie Muzeum młodzież została oczarowana monumentalnym dziełem artysty - projektem witraża Bóg Ojciec – stań się oraz kolekcją pejzaży. Kolejna sala Muzeum była miejscem spotkania z rodziną Wyspiańskiego – z obrazów spoglądały dziecinne buzie Helenki, Stasia, Mietka.
Uwieńczeniem wycieczki była Rydlówka, gdzie pani Maria Rydlowa przedstawiła historię dworu miejsca akcji Wesela – największego dramatu Wyspiańskiego. Wystrój dworu jest dokładnym odtworzeniem dekoracji teatralnej do premiery Wesela, a ta z kolei była odwzorowaniem pierwotnego wyglądu bronowickiej chaty "uszlachetnionej" przez "panów" z Krakowa.
Szczególny nastrój w dworze udzielił się zwiedzającym, a wiedza zdobyta przez młodzież w trackie przygotowań do konkursu o Wyspiańskim okazała się wielce przydatna.

Fotografie:  © MBP Gorlice
"Złota Dziesiątka" przed Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Pilni słuchacze
Laureaci naszego konkursu przed "Rydlówką"
"W weselnym alkierzu"


Konkurs "Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego oraz jego związki z Ziemią Gorlicką" - rozstrzygnięty !!!

25 października 2007 r. odbył się II etap konkursu sprawdzający wiedzę o kontaktach Stanisława Wyspiańskiego z Ziemią Gorlicką. W konkursie zorganizowanym w formie "Wielkiej Gry" wzięło udział 20 uczestników, uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach.

Wyłoniona została "Złota Dziesiatka":
Brągiel Agnieszka - LO Gorlice
Kosiba Agnieszka - LO Biecz
Kość Karolina - LO Gorlice
Król Ewa - LO Biecz
Kukuła Natalia - LO Gorlice
Lendzio Justyna - LO Biecz
Lignar Paweł - LO Biecz
Mosoń Dariusz - LO Gorlice
Witkowska Marta - LO Gorlice
Żegleń Klaudia - LO Gorlice

Nagrodą dla "Złotej Dziesiątki" będzie jednodniowa wycieczka do Muzeum Młodej Polski "Rydlówka" w Bronowicach oraz Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, planowana na dzień 8 listopada 2007 r.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Uczestnicy II etapu konkursu
Uczestnicy II etapu konkursu
Uczestnicy II etapu konkursu
Losowanie zestawów pytań
Losowanie zestawów pytań
Losowanie zestawów pytań
Losowanie zestawów pytań
"Zaduma" nad pytaniami
"Zaduma" nad pytaniami
"Zaduma" nad pytaniami


18 października – Spotkanie ze sztuką witrażową

Kolejnym punktem projektu Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej, było spotkanie z witrażystą, panem Wiesławem Czechowiczem. Sam Wyspiański ze sztuką witrażową zetknął się jesienią 1889 r., kiedy to jeszcze jako student krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych został zaangażowany do pomocy przy restauracji kościoła Mariackiego w Krakowie.
Spotkanie z panem Wiesławem, odbyło się w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Gabryela w Gorlicach dnia 18 października 2007 r. o godzinie 10. W prelekcji z pokazem multimedialnym oraz pokazem manualnym uczestniczyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach. Taka forma przekazu cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczy fakt, że uczestniczyło w niej ponad 60 osób. Młodzież z ogromną ciekawością śledziła cały proces tworzenia małego dzieła sztuki, od momentu powstania projektu, poprzez wykonanie rysunków na kartonie, ich ponumerowania i wycięcia oraz przeniesienia linii na kolorowe szkło. Końcowym etapem wykonania witrażu było scalenie poszczególnych szklanych elementów za pomocą ołowianych dwuteowników spajanych cyną. Witraż, który wyszedł spod ręki pana Wiesława przy tak licznej publiczności, przedstawiał świętego Judę patrona spraw beznadziejnych.
Dziękujemy panu Wiesławowi, że z tak dużym zaangażowaniem przedstawił młodzieży swoją największą pasję życia, jaką jest fascynacja szkłem. Szkoda tylko, że czas tak szybko biegnie i tak ciekawe spotkania kończą się bardzo szybko.
Ale nie na tym koniec. Już za tydzień II etap konkursu, a wkrótce kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi. Zapraszamy !
Autorki projektu
Fotografie:  © MBP Gorlice,  © Wiesław Czechowicz
Spotkanie ze sztuką witrażową
Spotkanie ze sztuką witrażową
Spotkanie ze sztuką witrażową
Spotkanie ze sztuką witrażową
Witrażysta pan Wiesław Czechowicz
"Adepci" sztuki witrażowej
"Adepci" sztuki witrażowej
Tworzenie dzieła
Tworzenie dzieła
Tworzenie dzieła
Tworzenie dzieła
Tworzenie dzieła
Gotowe dzieło witrażysty
Gotowe dzieło witrażysty
Zafascynowani warsztatami witrażownictwa
Zafascynowani warsztatami witrażownictwa
Uczennica "terminuje" u witrażysty
Etapy powstawania dzieła
Etapy powstawania dzieła
Etapy powstawania dzieła
Etapy powstawania dzieła
Etapy powstawania dzieła
Etapy powstawania dzieła
Etapy powstawania dzieła
Etapy powstawania dzieła


27 września – I etap konkursu powiatowego

Pierwszy etap konkursu "Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego oraz jego związki z Ziemią Gorlicką" rozstrzygnięty!
Młodzież naszych szkół dopisała. W konkursie wzięły udział 32 osoby, a byli to głównie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu. Szkoda tylko, że nie było reprezentantów z innych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, choć trzeba przyznać, że dzielnie stawiła czoła całej grupie licealistów jedyna gimnazjalistka, z Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach. Wprawdzie nie zakwalifikowała się ona do II etapu (zabrakło 1 punktu), ale należą się jej brawa za świetne przygotowanie do tak trudnego tematu. Rywalizacja było ogromna. Młodzież również dobrze się bawiła. W kuluarach wrzało od emocji. Nie zabrakło także lokalnej prasy i telewizji, były wywiady i zdjęcia.
Do sprawdzenia testów została powołana specjalna komisja, w skład której weszli:
1. Ewa Bochenek – przewodnicząca
2. Renata Firlit-Smoluchowska – członek
3. Barbara Warywoda – członek

Po sprawdzeniu testów przez komisję okazało się, że młodzież doskonale przygotowała się do konkursu, choć temat dla nich był nowy i daleko odbiegał od programów szkolnych. Do II etapu zakwalifikowało się aż 24 uczestników, w tym 6 osób z maksymalną liczbą punktów. Już to wskazuje na duże zainteresowanie Wyspiańskim, genialnym pisarzem i artystą.

Lista uczestników powiatowego konkursu, którzy zakwalifikowali się do II etapu:

 1. Lignar Piotr 20 pkt.
 2. Kosiba Agnieszka 20 pkt.
 3. Przybycień Joanna 20 pkt.
 4. Wszołek Jadwiga 20 pkt.
 5. Król Ewa 20 pkt.
 6. Glewicz Patrycja 20 pkt.
 7. Kukuła Natalia 19 pkt.
 8. Brągiel Agnieszka 19 pkt.
 9. Pięta Mirosław 18 pkt.
 10. Lignar Paweł 18 pkt.
 11. Plato Kamila 18 pkt.
 12. Witkowska Marta 18 pkt.
 13. Kość Karolina 18 pkt.
 14. Karpińska Joanna 18 pkt.
 15. Leja Paulina 17 pkt.
 16. Przybycień Magdalena 17 pkt.
 17. Kamińska Kinga 17 pkt.
 18. Kędra Natalia 17 pkt.
 19. Żegleń Klaudia 16 pkt.
 20. Mosoń Dariusz 16 pkt.
 21. Gorzkowicz Dorota 16 pkt.
 22. Knybel Anna 15 pkt.
 23. Lendzio Justyna 15 pkt.
 24. Mikruta Izabela 15 pkt.
Na zakończenie I etapu konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. II etap już za miesiąc. Mamy nadzieję, że młodzież równie dobrze przygotuje się do niego. Rywalizacja będzie zdecydowanie większa, a pytania znacznie trudniejsze. Z tej grupy ma być wyłoniona "Złota Dziesiątka", która w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Krakowa, aby tam zobaczyć "Rydlówkę" i Muzeum Stanisława Wyspiańskiego.
Wszystkim życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.
Autorki Projektu20-21 września – Na tropach "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego

Kontynuujemy po wakacyjnej przerwie realizację projektu "Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej". Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach uczestniczyła w dniach 20 i 21 września br. w spotkaniach tematycznych w Muzeum Ziemi Bieckiej.
Szukając tropów "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego, uczniowie wzięli udział w żywym spotkaniu z historią powstania utworu.
Pani Krystyna Ćwiklik – przewodnik po Muzeum Ziemi Bieckiej – zapoznała z biecką legendą, która prawdopodobnie zainspirowała twórcę tragedii "Klątwa".
Podczas pobytu w Bieczu Wyspiański musiał zetknąć się z krążącą wśród mieszkańców legendą o miejscowym plebanie i jego gospodyni.
Legenda mówi, że gospodyni, z którą pleban miał dwoje dzieci postanowiła wyspowiadać się w dniu odpustu. Zrządzeniem losu trafiła do spowiedzi do własnego plebana, który jej nie rozpoznał. Pytając o zbawienie usłyszała okrutne słowa, by dzieci swe rzucić i samej skoczyć w ogień. Tak też uczyniła. Pleban wracając na plebanię zobaczył trzy synogarlice; przerażony skojarzył wcześniejsze zdarzenia.
Według ustnych przekazów z legendą związany był obraz przedstawiający Madonnę z trzema synogarlicami. Prawdopodobnie został namalowany z polecenia plebana poruszonego tragicznymi wydarzeniami.
Tyle legenda, a faktem jest obecność w Muzeum Ziemi Bieckiej obrazu Madonny z Ptaszkiem. Faktem jest stanowisko wielu historyków literatury, m.in. Kazimierza Wyki, Stanisława Pigonia, wskazujące na obecność bieckiej legendy w "Klątwie" Stanisława Wyspiańskiego.
Według Kazimierza Wyki świadectwem na znajomość legendy przez Wyspiańskiego są słowa wypowiedziane w "Klątwie" przez Księdza:

Hej ludzie - patrzcie, mnie po twarzy
Łzy ciekną - oto drżę od lęku
Bom oto sam strasznymi słowy
Przed nią wspomniał, co ją czeka
Za grzech na tamtym kiedyś świecie,
Grzech - ten - klątewny - ze mną...
I ludzie, teraz ona może -
Siebie i dzieci...

Poza biecką legendą Wyspiański wykorzystał w swym dramacie realia gręboszowskie, zatargi między proboszczem a sołtysem.
Żywe spotkanie z historią powstania "Klątwy", poznane wątki bieckiej legendy, ich analogia z dramatem sprawią, że młodzież uczestnicząca w spotkaniach tematycznych sięgnie po utwór Wyspiańskiego, tym bardziej, że dramat ten jest jedną z pozycji bibliograficznych konkursu powiatowego "Życie i twórczość Stanisława Wyspianskiego oraz jego związki z Ziemią Gorlicką", który niebawem się odbędzie.

Fotografie:  © MBP Gorlice
"Madonna z ptaszkiem" – inspiracją twórczą Stanisława Wyspiańskiego
"Madonna z ptaszkiem" – inspiracją twórczą Stanisława Wyspiańskiego
Pani Krystyna Ćwiklik – przewodnik Muzeum Ziemi Bieckiej – opowiada legendę
Młodzież na tropach "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego
Młodzież na tropach "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego
Młodzież na tropach "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego
Młodzież na tropach "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego
Młodzież na tropach "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego
Młodzież na tropach "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego
Młodzież na tropach "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego


14 czerwca – prelekcja Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej cz. 2

Zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem, korzystając z uprzejmości Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu, w czytelni tej instytucji przeprowadziliśmy prelekcję i prezentację multimedialną prowadzoną przez Martę Bartuś, dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu poszerzyła swoje wiadomości o patronie szkoły i jego szerokich kontaktach z Ziemią Gorlicką.
To wydarzenie zakończyło przedwakacyjny etap projektu realizowanego w ramach obchodów Roku Wyspiańskiego.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Prelegent mgr Marta Bartuś, dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej
Prelekcja Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Bieckiej
Młodzież LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu uczestnicząca w prelekcji
Młodzież LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu uczestnicząca w prelekcji

Maj-czerwiec 2007 – Wystawa poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu A to Polska właśnie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych twórczością pisarską i artystyczną Stanisława Wyspiańskiego do zwiedzania wystawy w gmachu Biblioteki (hol II piętra).
Wystawa ta jest częścią realizowanego przez naszą Bibliotekę projektu "Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej", współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego "Wyspiański". Wystawę można oglądać do połowy czerwca w godzinach pracy Biblioteki.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Widok ogólny wystawy, hol II piętra
"Kącik weselny"
Widok na kopiec... a okno w Gorlicach
Bieckie motywy w twórczości Wyspiańskiego
Wyspiański – młodopolski artysta renesansu
Wyspiański – młodopolski artysta renesansu

5 czerwca – wycieczka Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej

Realizując program Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej grupa młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach wraz z opiekunami odbyła wycieczkę szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej.
Nawiązując do zorganizowanej przez prof. Władysława Łuszczkiewicza wycieczki naukowej, w której brał udział Stanisław Wyspiański, 5 czerwca 2007 r. młodzież rozpoczęła poszukiwanie śladów Wyspiańskiego w naszym regionie.
Bobowa była pierwszym przystankiem wycieczki. W zwiedzanych tutaj kościołach: św. Zofii i kościele farnym młodzież odnalazła rzeźby figuralne i sprzęty kościelne, których szkice wykonał Wyspiański.
Z Bobowej uczestnicy wycieczki udali się do Jeżowa, gdzie znajduje się renesansowy dwór obronny będący obiektem artystycznych zainteresowań Wyspiańskiego. Wykonał on polichromię na jednej ze ścian dworu. Jednak duch Białej Damy nie pozwolił długo zabawić w malowniczym kasztelu...
W poszukiwaniu dalszych śladów Wyspiańskiego w naszym regionie uczestnicy wycieczki zatrzymali się w Wilczyskach, gdzie znajduje się drewniany kościół, naszkicowany przez Wyspiańskiego.
Z Wilczysk trasa wycieczki prowadziła do Szymbarku; artysta wykonał szkice tutejszego szesnastowiecznego dworu renesansowego Gładyszów herbu Gryf, a następnie do Sękowej gdzie uwagę Wyspiańskiego przykuł drewniany gotycki kościół, obecnie wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Szczególnym miejscem na trasie wycieczki był Biecz. Wyspiański zachwycony pięknem miasteczka spędził tutaj kilka dni, wykonując szereg szkiców m.in.: gotyckie stalle, renesansowy pomnik Piotra Sułkowskiego, sarkofag Mikołaja Ligęzy, pulpit gotycki i wiele innych sprzętów kościoła parafialnego w Bieczu.
Uwieńczeniem podróży szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po naszym regionie było zwiedzenie drewnianego kościółka w Binarowej. Wyspiański wykonał szkice tego obiektu, również szkice chrzcielnicy gotyckiej i drewnianych drzwi ze stylowymi okuciami.
Podążająca śladami Stanisława Wyspiańskiego grupa młodzieży wzbogaciła swoją dotychczasową wiedzę o nowe, mniej znane wiadomości o wielkim artyście.
Równocześnie gorlicka młodzież poznała urokliwe zakątki swojej "Małej Ojczyzny". Przewodniczkami były autorki projektu, bibliotekarki MBP Renata Firlit-Smoluchowska (wcześniej pracownik muzealny) i Barbara Warywoda.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Wyruszamy na wycieczkę śladami Stanisława Wyspiańskiego
Uczestnicy wycieczki
Kościół farny w Bobowej
Kościół św. Zofii w Bobowej
Wnętrze dworu w Jeżowie
Freski wykonane ręką Wyspiańskiego
Zbigniew Duda kustosz dworu w Jeżowie
Kościół parafialny w Wilczyskach
Renesansowy dwór w Szymbarku
Gotycki kościół p.w. św.św. Jakuba i Filipa w Sękowej
Chrzcielnica w kościele w Sękowej
Kolegiata w Bieczu
Kościół w Binarowej
Chrzcielnica w kościele w Binarowej
Drewniane drzwi ze stylowymi okuciami w kościele w Binarowej

31 maja – prelekcja Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej cz. 1

Jednym z wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą Bibliotekę w ramach projektu Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej była prelekcja o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego pisarza, poety, malarza i projektanta, ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z Ziemią Gorlicką.
Prelegent Marta Bartuś – dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej – ciekawie opowiadała o pobycie Wyspiańskiego na naszej Ziemi.
W spotkaniu wzięła udział młodzież klas humanistycznych Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach uczestnicząca w całym projekcie.

Fotografie:  © MBP Gorlice
Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej
Prelegent Maria Bartuś dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach