Tablety w Twojej bibliotece - 2015

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

„Tablety w Twojej bibliotece” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki któremu na początku 2015 r. do około trzystu polskich bibliotek trafiło ponad tysiąc nowoczesnych tabletów multimedialnych. Nasza Biblioteka również wzięła udział w tym projekcie, odnotowując podwójny sukces. Pierwszym była możliwość dołączenia w listopadzie 2014 r. do grona zaledwie siedmiu polskich bibliotek, które testowały sprzęt i nową usługę, czyli brały udział w projekcie pilotażowym. Sprawdzaliśmy wtedy przydatność tabletów w organizacji zajęć animacyjnych, pracy biblioteki i bibliotekarza. Badaliśmy grunt pod nową ofertę, która dopiero miała nadejść. Jednak tablety, które wtedy otrzymaliśmy, musieliśmy po okresie testów zwrócić, bez gwarancji czy otrzymamy je ponownie w głównej fazie realizacji projektu.
Tu odnotowujemy drugi sukces, bowiem w konkursie zgłoszeń do pierwszej tury projektu Biblioteka stanęła na szczycie projektowego podium. Nasz wniosek uzyskał najwyższą punktację ze wszystkich, a napłynęły one aż z 651 bibliotek z całej Polski. Dzięki temu, wyposażeni od marca 2015 r. w 6 nowych IPadów, mogliśmy uruchomić nową usługę, „Strefę Tabletu”, która wejdzie do stałej oferty MBP w Gorlicach.
Tablety znajdziecie w czytelniach i wypożyczalniach w gmachu głównym MBP w Gorlicach. Zapraszamy do korzystania!

Fotografie: © MBP Gorlice

Galeria

ZASADY KORZYSTANIA Z TABLETÓW
 1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników 6 tabletów marki Apple: iPady wraz z akcesoriami.
 2. Każdy Czytelnik może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych do korzystania z tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 1 godziny.
 3. Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
 4. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną.
 5. Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:
  • obrazów przemocy,
  • treści pornograficznych,
  • treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
  • treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  • wizerunku osoby bez jej zgody,
  • danych osobowych innych osób,
  • reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu i innych używek,
  • treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
 6. Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.
 7. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie Biblioteka zdecyduje wedle własnego uznania.
 8. Na zakończenie korzystania z tabletu Czytelnik zobowiązany jest usunąć z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje bądź inne treści, które na nim umieści. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał, np. bankowości internetowej. Czytelnik usunie z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania.
 9. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niezastosowania się do postanowień pkt. 5, pkt. 6 i pkt. 7 niniejszych Zasad, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika. Jednak w żadnym przypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu za pośrednictwem tabletu.