Festiwal im. Zygmunta Haupta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Festiwal im. Zygmunta Haupta jest organizowany w Gorlicach od 2015 roku i jest wspólną inicjatywą podmiotów i instytucji, którym bliski jest cel promocji twórczości Zygmunta Haupta. Inicjatorem wydarzenia jest Andrzej Stasiuk, który objął funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu.

Zygmunt Haupt — „największy z niesłusznie zapomnianych” polskich pisarzy — zajmuje w polskiej literaturze miejsce osobne, a jego twórczość pozostaje niemalże bez precedensu. Podstawowym celem Festiwalu jest przywrócenie pamięci o tym wyjątkowym pisarzu, przybliżenie odbiorcom jego sylwetki twórczej i życiorysu wraz z kontekstem historycznym jego czasów. Realizacji tego celu służą przede wszystkim organizowane spotkania tematyczne z udziałem badaczy twórczości patrona Festiwalu. Drugim celem Festiwalu jest udział w rozwoju polskiej sceny literackiej, promocja czytelnictwa i wartościowych zjawisk współczesnej literatury i sztuki.

Podczas Festiwalu odbywa się szereg spotkań z renomowanymi autorami i autorkami z Polski i Europy, a także wydarzenia towarzyszące, m.in.: koncerty, pokazy filmów, monodramy oraz czytania.

Za realizację zadania są odpowiedzialne osoby ściśle związane z działalnością impresaryjną, organizacyjną, wydawniczą, mające wieloletnie doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalnych i literackich, a także osoby mające w swoim dorobku własne projekty artystyczne i literackie.