Gorlickie dialogi — wywiad z panią Haliną Wójtowicz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2018

  

Halina Wójtowicz

Halina Wójtowicz — z domu Andruch — urodzona 7 maja 1938 roku w Gorlicach. Pracowała na poczcie w Gorlicach, a po śmierci ojca prowadziła razem z matką firmę kamieniarską.

Wywiad z panią Haliną Wójtowicz przeprowadzony przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w mieszkaniu pani Haliny Wójtowicz i w obecności jej męża — Jana Wójtowicza. Serdeczne podziękowania dla pani Anny Wygrzywalskiej za pomoc przy poszukiwaniach osób chętnych do udzielenia wywiadu. 

logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Spis treści:

00:00:14 — przybycie do Gorlic Jerzego Andrucha — ojca Haliny Wójtowicz — w celu wykończenia domu adwokata Siokały; 1935 rok 
00:01:25 — wykonanie podczas okupacji na polecenie władz niemieckich orła niemieckiego na budynek Starostwa Powiatowego w Gorlicach, a po zakończeniu wojny na zamówienie władz polskich orła polskiego
00:02:00 — opis robót kamieniarskich Jerzego Andrucha 
00:04:15 — „po wojnie ojciec był właścicielem betoniarni i zatrudniał 50 osób” 
00:05:05 — upaństwowienie firmy prowadzonej przez Jerzego Andrucha 
00:06:05 — praca Jerzego Andrucha tylko na cmentarzu 
00:06:20 — wspomnienie o dziadkach 
00:07:20 — nauka zawodu kamieniarskiego w Hamburgu 
00:08:45 — śmierć brata Jerzego Andrucha — Pawła (dowódcy Straży Granicznej w Święcanach w Katyniu), wywózka jego trzech córek i żony do Kazachstanu 
00:09:50 — przybycie dwóch starszych córek — Ireny i Jadwigi — w polskich mundurach do Gorlic 
00:11:15 — „przyszły listy z Katynia” — opis 
00:13:50 — okupacja w Gorlicach — „u nas w domu mieszkał Niemiec, u Lewińskich niemiecka młodzieżówka (dziewczęta)” 
00:15:10 — siedziba Rejonowej Komendy Uzupełnień po wojnie w domu państwa Lewińskich 
00:16:30 — zakład fryzjerski Kosibów z napisem „tylko dla Niemców” 
00:17:15 — wspomnienie o więźniach Szklarczykówki rozstrzeliwanych w wiklinie koło parku — opis miejsca 
00:18:15 — wspomnienie przez męża pani Haliny Wójtowicz (Jana Wójtowicza) o uciekającym w 1939 roku wojsku polskim 
00:18:45 — „wzdłuż ulicy Słowackiego stały wojska niemieckie prawdopodobnie w 1945 roku” — opis 
00:20:15 — wspomnienie o pobycie Niemców w Mszance w 1944 roku — wspomina pan Jan Wójtowicz (mąż pani Haliny Wójtowicz) 
00:22:15 — „ruszył front spod Jasła” — bombardowanie koło Łużnej 
00:22:25 — wojsko rosyjskie maszerujące ulicą Biecką, wędrówka do Zagórzan podczas bombardowania, śmierć siedmioletniej dziewczynki w Zagórzanach (pochowana na gorlickim cmentarzu) 
00:25:20 — kapliczka koło Szkoły Podstawowej nr 4 — opis

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Jerzy Andruch — drugi w drugim rzędzie od lewej; 1920 rok

  Jerzy Andruch — drugi w drugim rzędzie od lewej; 1920 rok

 • Powiększ zdjęcie Dziadkowie Haliny Wójtowicz

  Dziadkowie Haliny Wójtowicz

 • Powiększ zdjęcie Strona odwrotna fotografii

  Strona odwrotna fotografii

 • Powiększ zdjęcie Starania o odszkodowanie wojenne; 1918 rok

  Starania o odszkodowanie wojenne; 1918 rok

 • Powiększ zdjęcie Starania o odszkodowanie wojenne; 1918 rok

  Starania o odszkodowanie wojenne; 1918 rok

 • Powiększ zdjęcie Starania o odszkodowanie wojenne; 1918 rok

  Starania o odszkodowanie wojenne; 1918 rok

 • Powiększ zdjęcie Starania o odszkodowanie wojenne; 1918 rok

  Starania o odszkodowanie wojenne; 1918 rok

 • Powiększ zdjęcie Jerzy Andruch — ojciec Haliny Wójtowicz

  Jerzy Andruch — ojciec Haliny Wójtowicz

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

  Książeczka wojskowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Jerzy Andruch — piąty w drugim rzędzie od lewej; 1920 rok

  Jerzy Andruch — piąty w drugim rzędzie od lewej; 1920 rok

 • Powiększ zdjęcie Franciszka Andruch (z domu Smokowska) i Jerzy Andruch

  Franciszka Andruch (z domu Smokowska) i Jerzy Andruch

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja związkowa Jerzego Andrucha

  Legitymacja związkowa Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Mama Franciszka z Haliną

  Mama Franciszka z Haliną

 • Powiększ zdjęcie Jerzy Andruch z synem Władysławem

  Jerzy Andruch z synem Władysławem

 • Powiększ zdjęcie Rodzina Smokowskich w latach 30. XX wieku

  Rodzina Smokowskich w latach 30. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Halina Andruch-Wójtowicz; 1943 rok

  Halina Andruch-Wójtowicz; 1943 rok

 • Powiększ zdjęcie Prof. Mieczysław Smokowski — autor podręcznika do nauki łaciny

  Prof. Mieczysław Smokowski — autor podręcznika do nauki łaciny

 • Powiększ zdjęcie Rachunek z 1935 roku

  Rachunek z 1935 roku

 • Powiększ zdjęcie Zezwolenie na nauczanie filologii klasycznej w szkołach średnich; 1931 rok

  Zezwolenie na nauczanie filologii klasycznej w szkołach średnich; 1931 rok

 • Powiększ zdjęcie Brat ojca Jerzego Andrucha — Paweł Komorowski, który zginął w Katyniu

  Brat ojca Jerzego Andrucha — Paweł Komorowski, który zginął w Katyniu

 • Powiększ zdjęcie Siostry Smokowskie w Krakowie na plantach; 6 sierpnia 1930 rok

  Siostry Smokowskie w Krakowie na plantach; 6 sierpnia 1930 rok

 • Powiększ zdjęcie Trzy przyjaciółki od przedszkola: Halina Andruch-Wójtowicz, Barbara Hudzik-Dziurkowska, Anna Wygrzywalska; 1956 rok

  Trzy przyjaciółki od przedszkola: Halina Andruch-Wójtowicz, Barbara Hudzik-Dziurkowska, Anna Wygrzywalska; 1956 rok

 • Powiększ zdjęcie Trzeci od lewej Jerzy Andruch z pracownikami firmy Przedsiębiorstwo Wyrobów Terazzowych i Xylolitowych — 1935 rok

  Trzeci od lewej Jerzy Andruch z pracownikami firmy Przedsiębiorstwo Wyrobów Terazzowych i Xylolitowych — 1935 rok

 • Powiększ zdjęcie Wizytówka firmy Jerzego Andrucha

  Wizytówka firmy Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Świadectwo pracy z 1926 roku

  Świadectwo pracy z 1926 roku

 • Powiększ zdjęcie Dowód rejestracji firmy w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

  Dowód rejestracji firmy w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

 • Powiększ zdjęcie Karta rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Karta rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

 • Powiększ zdjęcie Karta rzemieślnicza wydana przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach; 1945 rok

  Karta rzemieślnicza wydana przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach; 1945 rok

 • Powiększ zdjęcie Wykaz robót firmy Jerzego Andrucha

  Wykaz robót firmy Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Grobowiec wykonany przez firmę Jerzego Andrucha

  Grobowiec wykonany przez firmę Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Grobowiec wykonany przez firmę Jerzego Andrucha

  Grobowiec wykonany przez firmę Jerzego Andrucha

 • Powiększ zdjęcie Grobowiec wykonany przez firmę Jerzego Andrucha

  Grobowiec wykonany przez firmę Jerzego Andrucha