O finansach… w bibliotece

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach znalazła się w gronie 95 bibliotek z Polski, które będą uczestniczyć w 5. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. Projekt ma na celu wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii.

Dzięki cyklowi spotkań z zakresu edukacji finansowej osoby w wieku 50+ (mieszkające na terenach wiejskich i w miastach do 100 tys. mieszkańców) zyskają umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie finansów, nauczą się, jak korzystać z bankowości elektronicznej, racjonalnie planować swoje domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone pieniądze. Natomiast bibliotekarze i bibliotekarki, dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenerów, poszerzą swoją wiedzę i zdobędą doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, m.in. poprzez materiały do prowadzenia spotkań edukacyjnych, dostęp do kursu e-learningowego i scenariusze zajęć oraz wsparcie konsultantów — trenerów edukacji finansowej.

Organizację spotkań w bibliotekach poprzedzi cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy, który obejmie webinaria, kurs e-learningowy, dwudniowe szkolenie stacjonarne oraz spotkania regionalne.

Przeszkoleni bibliotekarze przeprowadzą cykl pięciu trzygodzinnych spotkań dla osób powyżej 50 roku życia na temat m.in. zakładania kont i dokonywania przelewów przez Internet, bezpiecznego korzystania z kart i bankomatów, wyboru najkorzystniejszej oferty bankowej czy wpływu polityki banku centralnego na budżet domowy. Kursy będą prowadzone na poziomie podstawowym i/lub zaawansowanym (z wykorzystaniem kursu e-learningowego oraz scenariuszy spotkań) z grupą uczestników zadeklarowanych w umowach uczestnictwa bibliotek w projekcie.

Projekt będzie realizowany od marca do października 2018 r. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 50. roku życia do udziału w spotkaniach realizowanych w ramach programu „O finansach… w bibliotece”.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt „O finansach… w bibliotece — 5. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Koordynatorzy: Katarzyna Marchwica, Daniel Sokołowski

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu: https://ofinansachwbibliotece.wordpress.com/