Zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Spotkajmy się w bibliotece! Zapraszamy na bezpłatne zajęcia / warsztaty przygotowane dla zorganizowanych grup młodzieży — uczniów szkół średnich. Zaproponowane przez nas spotkania mają charakter warsztatów angażujących uczestników i wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne oraz aktywne metody pracy. Zajęcia mogą się odbywać we czwartki, w godzinach 9.00–11.00, a maksymalny czas trwania to 50 min. Zapraszamy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. Wybierz temat — przyjdź na zajęcia — zapraszamy!

Proponowane tematy:

Gorlicka Biblioteka Cyfrowa
Tomasz Hryc
tel.: 18 352 19 62
e-mail: informatorium@mbpgorlice.info 

Gorlickie Galicjana jako cenne źródło informacji o regionie
Ewa Bochenek
tel.: 18 352 19 62
e-mail: informatorium@mbpgorlice.info 

Jak wyszukiwać informacje w katalogu elektronicznym biblioteki i innych bazach danych, nie tylko bibliotecznych
Ewa Bochenek
tel.: 18 352 19 62
e-mail: informatorium@mbpgorlice.info