Gorlickie dialogi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Gorlickie dialogi” — nowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach otrzymała dofinansowanie z  Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację projektu „Gorlickie dialogi” w ramach programu Patriotyzm Jutra, który będzie realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Gorlicach od maja do listopada 2018 r.

Projekt „Gorlickie dialogi” jest kampanią społeczną, która pozwoli ukazać historię miasta i regionu z perspektywy pojedynczych osób biorących niejednokrotnie udział w wydarzeniach opisywanych na kartach książek. To działanie, którego jednym z celów jest promowanie indywidualnej odpowiedzialności za ochronę i kultywowanie historii lokalnej oraz rozwój bazy cyfrowego dziedzictwa ziemi gorlickiej, zawierającej materiały z prywatnych zbiorów i wypowiedzi naocznych świadków wydarzeń historycznych.

Celem projektu jest promowanie wśród młodzieży odpowiedzialności społecznej za zachowywanie unikatowych świadectw historii ziemi gorlickiej oraz aktywizacja osób zainteresowanych historią lokalną. To działanie, które ma na celu utrwalenie relacji międzypokoleniowych opartych na wzajemnym szacunku, budowanie tożsamości i poczucia przynależności mieszkańców do ziemi gorlickiej oraz aktywizowanie mieszkańców do wspólnych działań.

Zadanie będzie adresowane do młodzieży licealnej oraz seniorów zamieszkujących ziemię gorlicką. W ramach projektu zaplanowano działania dążące do wykształcenia w odbiorcach potrzeby dbania o ciągłość pamięci kolejnych pokoleń, m.in.: warsztaty przybliżające techniki rejestracji i przechowywania materiałów w formie cyfrowej; publikację kalendarza (w wersji cyfrowej) zawierającego wydarzenia z lokalnej historii opatrzone cytatami świadków minionych wydarzeń; wystawę fotografii (wraz z katalogiem) pochodzących z prywatnych zbiorów. Podsumowaniem projektu będzie międzypokoleniowe spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mogli odbyć rozmowy ze świadkami lokalnej historii. Dzięki tym działaniom uczestnicy skonsolidują się wokół problematyki dziedzictwa historycznego ziemi gorlickiej, a odbiorcom projektu zostanie przekazana wiedza o tym, jak ocalić od zapomnienia historię życia codziennego ich przodków.

Realizacja tego projektu połączy pokolenia, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób starszych — kiedyś będących lokalnymi liderami, dziś zapomnianych. Dzięki wykorzystaniu nowych środków przekazu i atrakcyjnych form pracy zaktywizuje młodzież do zaangażowania się w trud zachowania pamięci minionych pokoleń . Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania zaplanowane w ramach projektu „Gorlickie dialogi”.

Realizatorzy: Urszula Karasińska, Bartłomiej Kiełtyka, Judyta Rosin

logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Materiały publikowane na stronie www.mbp.gorlice.pl w sekcji „Gorlickie dialogi” są udostępniane na licencji Creative Commons — uznanie autorstwa

Artykuły

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Jerzym Markowiczem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Jerzym Markowiczem

Wszystkim gorlickim górnikom z życzeniami pomyślności dedykujemy wywiad z panem Jerzym Markowiczem dotyczący Gwarków i Karczmy Piwnej w FMWiG Glinik.

„Dolej piwa, Stara Strzecho, strzelmy się kuflami. Choć nad Ropą i w Gorlicach myśmy górnikami”.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Jerzym Markowiczem

Gorlickie dialogi — wywiad z panią Józefą Myśliwiec

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panią Józefą Myśliwiec

Wywiad z panią Józefą Myśliwiec dotyczący życia w przedwojennej i okupacyjnej Bobowej, mieszkających tam Żydów oraz słynnych koronek bobowskich.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panią Józefą Myśliwiec

Gorlicki kalendarz historyczny do samodzielnego wydruku

Przejdź do - Gorlicki kalendarz historyczny do samodzielnego wydruku

Zapraszamy do pobierania i drukowania gorlickiego kalendarza historycznego na 2019 rok!

Czytaj więcej o: Gorlicki kalendarz historyczny do samodzielnego wydruku

Gorlickie dialogi — relacja z otwarcia wystawy i spotkania ze świadkami lokalnej historii

Gorlickie dialogi — wystawa i spotkanie ze świadkami lokalnej historii

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wystawa i spotkanie ze świadkami lokalnej historii

Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące projekt „Gorlickie dialogi”, które odbędzie się 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Pod Sową MBP w Gorlicach.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wystawa i spotkanie ze świadkami lokalnej historii

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Irą Goetzem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Irą Goetzem

Wywiad z panem Irą Goetzem — bieckim Żydem uratowanym z Holocaustu dzięki pomocy rodziny Kosibów — dotyczący jego wspomnień z lat dzieciństwa oraz życia w międzywojennym Bieczu.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Irą Goetzem

Gorlickie dialogi — wywiad z panią Genowefą Wilczyńską

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panią Genowefą Wilczyńską

Wywiad z panią Genowefą Wilczyńską dotyczący pobytu jej rodziny (matki z siedmiorgiem dzieci) na Syberii w latach 1940–1945.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panią Genowefą Wilczyńską

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Mieczysławem Kormankiem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Mieczysławem Kormankiem

Wywiad z panem Mieczysławem Kormankiem dotyczący Gorlic przedwojennych i okupacyjnych oraz działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Mieczysławem Kormankiem

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Józefem Grybosiem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Józefem Grybosiem

Wywiad z panem Józefem Grybosiem dotyczący wybuchu II wojny światowej, okupacji niemieckiej w Kwiatonowicach oraz pierwszych lat po wyzwoleniu.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Józefem Grybosiem

Gorlickie dialogi — wywiad z ks. Michałem Olechnym

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z ks. Michałem Olechnym

Wywiad z ks. Michałem Olechnym dotyczący jego kapłaństwa oraz wspomnień z września 1939 roku i okupacji niemieckiej w Libuszy.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z ks. Michałem Olechnym

Gorlickie dialogi — wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat

Wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat dotyczący życia w Gorlicach przed II wojną światową i podczas okupacji niemieckiej.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Romanem Schindlerem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Romanem Schindlerem

Wywiad z panem Romanem Schindlerem dotyczący jego cioci Stefani Schindler — zakonnicy noszącej imię zakonne Engelberta, następnie Józefa, o której w Gorlicach opowiadano, że prześladował ją diabeł.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Romanem Schindlerem

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Tadeuszem Latasiewiczem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Tadeuszem Latasiewiczem

Wywiad z panem Tadeuszem Latasiewiczem dotyczący życia podczas okupacji niemieckiej oraz zamordowania przez Niemców jego dwóch sióstr — Jadwigi i Zuzanny — za działalność w Armii Krajowej.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Tadeuszem Latasiewiczem

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Ryznerem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Ryznerem

Wywiad z panem Janem Ryznerem dotyczący pomocy udzielonej postrzelonemu Żydowi Gryblowi Ryfce podczas pędzenia kolumny Żydów przez Niemców i Ukraińców do Buciarni oraz dalekich lotów gołębi hodowanych przez pana Jana Ryznera.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Ryznerem

Gorlickie dialogi — wywiad z panią Haliną Wójtowicz

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panią Haliną Wójtowicz

Wywiad z panią Haliną Wójtowicz dotyczący okupacji niemieckiej w Gorlicach oraz pracy rzemieślniczej jej ojca — Jerzego Andrucha.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panią Haliną Wójtowicz