Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Zdzisławem Tohlem

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2019

Wywiad z panem Zdzisławem Tohlem dotyczący historii odbudowy Dworu Karwacjanów, utworzenia w nim Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz rozważań na temat odbioru sztuki w Gorlicach.

Zdzisław Tohl

Urodzony 24 maja 1954 roku w Przemyślu. Artysta, rzeźbiarz, wieloletni kierownik Galerii BWA w Gorlicach, obecnie dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Klub Gorliczan. Brał udział w licznych wystawach artystycznych w kraju i za granicą. Autor wielu gorlickich pomników.

 

Zapraszamy do galerii fotografii dostępnej na dole strony.

Wywiad z panem Zdzisławem Tohlem przeprowadzony 21 lutego 2018 roku przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w Muzeum Dwory Karawacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

Spis treści:

00:00:15 — przyjazd do Gorlic w 1979 roku, zaraz po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; renowacja figur w parku Długoszów w Siarach
00:01:30 — podjęcie pracy w bieckiej Cepelii jako kierownik Działu Nadzoru Artystycznego
00:02:10 — organizacja Galerii Sztuki BWA w 1983 roku (w Lamusie) jako filii Wojewódzkiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu
00:03:45 — powstanie Małopolskiej Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów jako oddzielnej instytucji (2000 rok)
00:03:55 — utworzenie 1 stycznia 2008 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego nowej instytucji — Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (nazwa zaproponowana przez gorliczanina, ówczesnego marszałka województwa małopolskiego — Janusza Sepioła)
00:05:05 — struktura organizacyjna Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów: Dwór Karwacjanów, Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Zagroda Maziarska w Łosiu z filią Cerkiew w Bartnem oraz Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku
00:07:30 — historia ruin Lamusa, które chciano usunąć i w to miejsce wmurować pamiątkową tablicę
00:12:30 — „Odbudować Dwór — to był szalony pomysł”
00:14:30 — Społeczny Komitet Rewitalizacji Dworu Karwacjanów (przewodniczący dr Eugeniusz Muciek; członkowie, m.in.: Jan Brymer, Janusz Tomalski, Bogusław Kuciakowski)
00:15:50 — rozpoczęcie „remontu” Lamusa (projekt architekta Krzysztofa Filara, na dachu dachówka pochodząca ze Starego Kasyna w Gliniku; 35 tys. sztuk dachówek z cegielni Wrońskich z 1894 roku)
00:24:30 — uroczyste otwarcie Dworu Karwacjanów w 1992 roku — opis Dworu
00:26:15 — „Zaczynaliśmy od trzech pracowników: kierownika Dworu, sekretarki i pani sprzątającej. Obecnie pracuje dwadzieścia cztery osoby i jest to wojewódzka instytucja kultury”
00:28:45 — „Wszystko robione było psim swędem”; projekty wnętrz, wystroju architektonicznego budynku, stolarki drzwiowej i okiennej wykonane nieodpłatnie przez Zdzisława Tohla
00:33:25 — „Są dyskusje na temat dachu”
00:34:45 — „Historia Dworu Karwacjanów jest historią bardzo barwną”
00:34:45 — Dwór Karwacjanów: siedziba dyrekcji i Galeria Sztuki (dwie sale wystawowe: sala główna im. ks. Bronisława Świeykowskiego oraz sala kameralna im. prof. Włodzimierza Kunza)
00:37:30 — dar dla Galerii — prasa litograficzna Leona Wyczółkowskiego
00:38:55 — rozważania nad uczestnictwem gorliczan w sztuce
00:44:25 — „Gorlice mają swoją historię, swój Dwór”

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

  Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

 • Powiększ zdjęcie Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

  Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

 • Powiększ zdjęcie Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

  Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

 • Powiększ zdjęcie Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

  Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

 • Powiększ zdjęcie Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

  Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

 • Powiększ zdjęcie Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

  Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

 • Powiększ zdjęcie Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

  Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

 • Powiększ zdjęcie Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

  Dwór Karwacjanów po bitwie gorlickiej

 • Powiększ zdjęcie Galeria Sztuki BWA

  Galeria Sztuki BWA

 • Powiększ zdjęcie Galeria Sztuki BWA

  Galeria Sztuki BWA

 • Powiększ zdjęcie Galeria Sztuki BWA

  Galeria Sztuki BWA

 • Powiększ zdjęcie Odbudowa Dworu Karwacjanów

  Odbudowa Dworu Karwacjanów

 • Powiększ zdjęcie Odbudowa Dworu Karwacjanów

  Odbudowa Dworu Karwacjanów

 • Powiększ zdjęcie Odbudowa Dworu Karwacjanów

  Odbudowa Dworu Karwacjanów

 • Powiększ zdjęcie Imprezy

  Imprezy

 • Powiększ zdjęcie Imprezy

  Imprezy

 • Powiększ zdjęcie Imprezy

  Imprezy

 • Powiększ zdjęcie Imprezy

  Imprezy

 • Powiększ zdjęcie Imprezy

  Imprezy

 • Powiększ zdjęcie Panorama Gorlic z początku XX wieku. Dwór Karwacjanów widoczny w centralnej części zdjęcia

  Panorama Gorlic z początku XX wieku. Dwór Karwacjanów widoczny w centralnej części zdjęcia