Relacja z jubileuszu 10-lecia DKK Nad Lipą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2016

W tym roku minęło dziesięć lat działalności Klubu Czytelniczego Nad Lipą. Najwyższy czas na retrospekcję. 70 lektur, 100 spotkań, dyskusji i literackich podróży. Uznaliśmy, że warto to utrwalić.

Z okazji tej okrągłej rocznicy przygotowaliśmy okolicznościowy e-book. Po raz pierwszy został on zaprezentowany na jubileuszowym spotkaniu Klubu w sali Pod Sową MBP. Joanna Kalisz-Dziki, Dyrektor biblioteki, otwierając spotkanie, przypomniała ideę Dyskusyjnych Klubów Książki, podkreślając, że „w dzisiejszych, niepewnych czytelniczo czasach, gdzie zewsząd słychać alarmujące wieści o spadającym czytelnictwie i niepewnym losie książki tradycyjnej, kluby czytelnicze są szczególnie ważne, są bastionami dobrej, wartościowej lektury”. Kończąc, życzyła zebranym pasjonatom dobrych książek kolejnych udanych lat klubowej wędrówki po literackim uniwersum. Po prezentacji albumu oddaliśmy głos gościom, którzy z nostalgią wspominali minione dziesięć lat wspólnych czytelniczych przygód. Niektórzy podzielili się refleksją, czym były dla nich klubowe spotkania. Recytowano wiersze, przypomniano także, wybraną z wielu, recenzję książki (należy podkreślić, że były one systematycznie pisane przez utalentowanych literacko Klubowiczów).

 

Jedna z Pań lirycznie podsumowała Klubową działalność:

Książki zadane,

już przeczytane.

Solidnie,

jak należy.

 

Humory świetne,

bo to spotkanie,

gdzie każdy może

wyrazić zdanie.

Podziękowanie

za wszystkie lata,

całe staranie.

 

Wpierw dyrektorom,

że pomagali.

Moderatorom,

że wytrzymali.

 

Na zakończenie

laur i wieńce.

I jeszcze jedno —

prośba o więcej.

 

I oby jak najwięcej kolejnych klubowych spotkań! Tego wzajemnie życzyli sobie Klubowicze i moderatorki, delektując się pysznym tortem, pierniczkami na lipowym miodzie i aromatyczną, lipową herbatą.

okładka albumu
 
 
	zdjęcie zbiorowe 	Dyrektor MBP otwiera spotkanie 		obecna mentorka klubu		klubowicze na widowni		zbliżenie na klubowiczy		obecna mentorka klubu		sala, a na niej klubowicze		bibliotekarz odczytuje wstęp do albumu klubu		klubowicze oglądają album pamiątkowy		klubowicze oglądają album pamiątkowy		zaproszenie na spotkanie klubu	 	mentorka i klubowiczka czytają recenzję		klubowicz deklamuje wiersz		dyrektor MBP i mentorka		dyrektor MBP wręcza dyplomy klubowiczom		dyrektor MBP wręcza dyplomy klubowiczom		dyrektor MBP wręcza dyplomy klubowiczom		dyrektor MBP wręcza dyplomy klubowiczom		dyrektor MBP wręcza dyplomy klubowiczom		dyrektor MBP wręcza dyplomy klubowiczom		dyrektor MBP wręcza dyplomy klubowiczom		dyrektor MBP wręcza dyplomy klubowiczom		dyrektor MBP mówi o klubie		dyrektor MBP wręcza dyplomy mentorkom		dyrektor MBP wręcza dyplomy mentorkom		dyrektor MBP wręcza dyplomy mentorkom		klubowicze i obecna mentorka		dwie poprzednie mentorki klubu		poczęstunek		tort okolicznościowy