Mieczysław Galant — „Pro memoria”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2018

Opis kampanii wrześniowej i pobytu we Lwowie pióra Mieczysława Galanta rozpoczęty 1 września 1939 r., a zakończony 5 listopada 1939 r. powrotem do domu, czyli przejściem na teren okupowany przez Niemców. Spisany z rękopisu przez syna autora pamiętnika — Jacka Galanta.

Mgr inż. Mieczysław Galant urodzony 23 maja 1904 roku w Zagórzu, absolwent Politechniki Lwowskiej, asystent na tej uczelni od 1935 roku. W 1938 roku po ślubie z Ireną z d. Seredyńską zamieszkał w Gorlicach, gdzie podjął pracę w spółce Forest prowadzonej przez swojego szwagra Jana Tułeckiego.

Był uczestnikiem kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika rezerwy. Wraz z krakowską 51. grupą wojsk kolejowych pod komendą majora Tadeusza Forysia uczestniczył w działaniach wojennych od Krakowa po Lwów. Od lutego 1948 do 1958 roku pracował jako kierownik Działu Inwestycji, początkowo w Centralnych Warsztatach Naftowych w Gliniku, przekształconych następnie w Fabrykę Maszyn Wiertniczych. Z chwilą powołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej został dyrektorem technicznym. Pod jego kierownictwem w Gorlicach rozpoczęła się budowa wodociągów, sieci kanalizacji miejskiej i oczyszczalni ścieków. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej tworzy zręby Miejskiej Komunikacji Samochodowej.

Na wielu budowach pełnił obowiązki inspektora nadzoru, m.in. Domu Kultury w Gliniku i kilku osiedli mieszkaniowych. Rozpoznawał i skutecznie zabezpieczał zagrożenia Bazyliki Mniejszej oraz Kasztelu w Szymbarku, prowadził nadbudowę ratusza wraz z podwyższeniem wieży, w późniejszych latach nadbudowę plebani. Razem z inż. arch. Józefem Barutem przywrócili dawny kształt sygnaturki Bazyliki Mniejszej. Współpracując z inż. Beckiem, wykonali dokumentację i nadzorowali budowę mostu wiszącego prowadzącego do gorlickiego parku. Nadzorował budowę wodociągów w Wysowej. Nie pozwolił na zasypanie wszystkich miejskich studni. Pełnił nadzór nad pierwszą przebudową Rynku, pomimo że był temu przeciwny. Umarł 8 października 1974 roku, został pochowany w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach.

okładka
 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz osoby udostępniające materiały opublikowane na www.mbpgorlice.info oraz innych stronach internetowych biblioteki, w tym stronach mediów społecznościowych MBP w Gorlicach, zastrzegają sobie pełnię praw autorskich do dalszego wykorzystania treści udostępnionych w sekcji Świadkowie lokalnej historii. Wyklucza się wykorzystanie opublikowanych materiałów przez osoby trzecie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Wszystkie prawa zastrzeżone ©.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Brydż u państwa Tułeckich, drugi z lewej ks. Świeykowski; Gorlice ok. 1937 roku

  Brydż u państwa Tułeckich, drugi z lewej ks. Świeykowski; Gorlice ok. 1937 roku

 • Powiększ zdjęcie Wizytówka ks. Świeykowskiego

  Wizytówka ks. Świeykowskiego

 • Powiększ zdjęcie Życzenia imieninowe od ks. Świeykowskiego na jego wizytówce

  Życzenia imieninowe od ks. Świeykowskiego na jego wizytówce

 • Powiększ zdjęcie Życzenia imieninowe od ks. Świeykowskiego na jego wizytówce

  Życzenia imieninowe od ks. Świeykowskiego na jego wizytówce

 • Powiększ zdjęcie Mieczyslaw Galant

  Mieczyslaw Galant

 • Powiększ zdjęcie Mieczyslaw Galant podczas przebudowy Rynku w Gorlicach; 1970 rok

  Mieczyslaw Galant podczas przebudowy Rynku w Gorlicach; 1970 rok

 • Powiększ zdjęcie Mieczyslaw Galant podczas przebudowy Rynku w Gorlicach; 1970 rok

  Mieczyslaw Galant podczas przebudowy Rynku w Gorlicach; 1970 rok