Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Leonem Jagodą

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2019

Wywiad z panem Leonem Jagodą — emerytowanym leśnikiem, który opowiada o historii i dniu dzisiejszym lasów powiatu gorlickiego, o organizacji służby leśnej, a także o gospodarce leśnej, swoim ojcu i dziadku (również leśnikach) i o przygodach, które mogą nas spotkać w lesie.

Leon Jagoda

Urodzony w Krygu w 1951 roku, syn Józefa i Heleny. W 1973 roku ukończył Wydział Leśny Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Podjął pracę w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach. W latach 1975–2007 pracował w Nadleśnictwie Gorlice, a potem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Pełnił funkcje: adiunkta w Nadleśnictwie Gorlice, w latach 1982–88 nadleśniczego obrębu Gładyszów, w latach 1988–2007 nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice, a w latach 2008-2015 zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej. Karierę zawodową zakończył w Łosiu.

 

Zapraszamy do galerii fotografii dostępnej na dole strony.

Wywiad z panem Leonem Jagodą przeprowadzony 16 maja 2019 roku w Krygu przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach).

Spis treści:

00:00:05 — leśnictwo tradycją w rodzinie Jagodów
00:01:10 — historia dziadka leśnika, pracującego m.in. u hrabiego Dolańskiego, a od 1920 roku w prywatnym nadleśnictwie Skrzyńskich — Lasy Zagórzany
00:03:40 — krótka historia Nadleśnictwa Śnietnica założonego w 1918 roku
00:08:30 — „Od 1924 roku istnieją Polskie Lasy Państwowe”
00:09:10 — utworzenie w powiecie gorlickim po 1945 roku trzech Nadleśnictw (Gorlice, Ropa, Śnietnica), a w latach 50. Nadleśnictwa Gładyszów (obecnie istnieją dwa Nadleśnictwa: Gorlice i Łosie)
00:10:45 — ciąg dalszy historii dziadka Antoniego Jagody
00:15:45 — „Mój ojciec Józef Jagoda poszedł w ślady dziadka Antoniego i pracował w lasach od 1934 roku”
00:16:35 — opis parowego tartaku i leśniczówki (dzisiaj tzw. Chatka Studencka) w Nieznajowej, gdzie pracował Józef Jagoda
00:23:15 — Nieznajowa w opowieściach ojca i wspomnienie jego bliskich kolegów i znajomych z Wołowca; praca Józefa Jagody w lasach 00:31:50 — tragiczna historia Michała Kobaka leśnika w Nieznajowej, bandy UPA w Nieznajowej i okolicy
00:39:25 — śmierć Michała Kobaka z rąk banderowców 1 kwietnia 1947 roku i opis kamienia — pomnika ku pamięci zamordowanego z tablicą ufundowaną przez Józefa Jagodę (Nieznajowa obok hoteliku)
00:43:45 — „Niemy świadek lokalnej historii — dąb Aleksander w lesie w Zagórzanach”; opis pomników przyrody w powiecie gorlickim
00:49:50 — historia lasów w powiecie gorlickim
00:57:50 — Jan Chwalik — leśnik z Nieznajowej i jego powrót z Ukrainy po 1947 roku
01:03:00 — objęcie Leśnictwa Bielanka przez Józefa Jagodę w 1947 roku i wspomnienie gajowego Eliasza Stefanowskiego, który w czasie Akcji Wisła uniknął wywózki oraz opis starej leśniczówki w której zamieszkała rodzina Jagodów i kilka rodzin łemkowskich po powrocie z ziem zachodnich po 1956 roku
01:05:20 — Stanisław Gabryel we wspomnieniach Leona Jagody; Gabryel — człowiek renesansu i osoba, która przyczyniła się do powstania rezerwatu języcznika zwyczajnego (paproć) na Jeleniej Górze (Szymbark) oraz propozycja nazwania rezerwatu imieniem Stanisława Gabryela
01:13:00 — gospodarka leśna po 1945 roku w powiecie gorlickim (zalesienia, skład gatunkowy lasów)
01:23:30 — katastrofalna klęska sadzi na przełomie lat 1978 i 1979 (objęła Izby, Uście, Gładyszów, Ropicę Górną, Bartne) — zjawisko charakterystyczne dla Beskidu Niskiego
01:29:30 — „Diabeł mnie wtedy prowadził” — przygoda w Górnej Radocynie (niedaleko ruin szkoły), na Górze Wilusza
01:33:30 — Góra Wilusza (Wilusia) własność rodziny Wiluszów, mieszkających we dworze w Koniecznej; opis dworu i migawek z życia dworskiego
01:36:40 — ogradzanie i renowacja kapliczek, krzyży i cmentarzy staraniem Nadleśnictwa, Koła Łowieckiego „Dzik” i inicjatyw społecznych
01:42:00 — „Dwie ważne dla mnie kapliczki” — w Lipnej, gdzie umieszczono krzyż wyrzeźbiony przez Józefa Jagodę (Lipna opis cmentarzy i fundamentów cerkwi) oraz kapliczka przy Węgierskim Szlaku na Magurze, gdzie również znajduje się wykonany przez niego krzyż

Serdeczne podziękowania dla pani Barbary Łań za pomoc w poszukiwaniu osób chętnych do udzielenia wywiadu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Służba leśna w dobrach Tadeusza Dolańskiego (Lasy Radłowskie), z prawej Antoni Jagoda (dziadek Leona); około 1900 roku

  Służba leśna w dobrach Tadeusza Dolańskiego (Lasy Radłowskie), z prawej Antoni Jagoda (dziadek Leona); około 1900 roku

 • Powiększ zdjęcie Przed siedzibą Nadleśnictwa Lasów Zagórzany w Kobylance, z lewej nadleśniczy Mika z Antonim Jagodą po polowaniu

  Przed siedzibą Nadleśnictwa Lasów Zagórzany w Kobylance, z lewej nadleśniczy Mika z Antonim Jagodą po polowaniu

 • Powiększ zdjęcie Pracownicy Lasów Zagórzany hrabiny Sobańskiej w czasie okupacji, od prawej gajowy Warzyca

  Pracownicy Lasów Zagórzany hrabiny Sobańskiej w czasie okupacji, od prawej gajowy Warzyca

 • Powiększ zdjęcie Leśniczówka w Nieznajowej; siedzi Michał Kobak i Józef Jagoda; lata 40. XX wieku

  Leśniczówka w Nieznajowej; siedzi Michał Kobak i Józef Jagoda; lata 40. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Leśniczówka w Nieznajowej — dobra Skrzyńskich (hrabiny Sobańskiej); obecnie tzw. Chatka Studencka

  Leśniczówka w Nieznajowej — dobra Skrzyńskich (hrabiny Sobańskiej); obecnie tzw. Chatka Studencka

 • Powiększ zdjęcie Leśniczówka w Nieznajowej; obecnie tzw. Chatka Studencka

  Leśniczówka w Nieznajowej; obecnie tzw. Chatka Studencka

 • Powiększ zdjęcie Józef Jagoda przed siedzibą Leśnictwa Państwowego w Bielance; lata 50. XX wieku

  Józef Jagoda przed siedzibą Leśnictwa Państwowego w Bielance; lata 50. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Przed siedzibą Leśnictwa Państwowego w Bielance, od lewej Józef Jagoda z gajowym Eliaszem Stefanowskim; lata 50. XX wieku

  Przed siedzibą Leśnictwa Państwowego w Bielance, od lewej Józef Jagoda z gajowym Eliaszem Stefanowskim; lata 50. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Z lewej leśniczy Wincenty Pasicki z Józefem Jagodą w mundurach służby leśnej; lata 50. XX wieku

  Z lewej leśniczy Wincenty Pasicki z Józefem Jagodą w mundurach służby leśnej; lata 50. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Wieża triangulacyjna w Kornutach; lata 50. XX wieku

  Wieża triangulacyjna w Kornutach; lata 50. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Bracia Józefa Jagody z siostrą Leona — Marią; Kornuty około 1955 roku (obecnie teren mocno zalesiony)

  Bracia Józefa Jagody z siostrą Leona — Marią; Kornuty około 1955 roku (obecnie teren mocno zalesiony)

 • Powiększ zdjęcie Madonna z Lipnej odnowiona przez Zdzisława Tohla staraniem Koła Łowieckiego Dzik; lata 90. XX wieku

  Madonna z Lipnej odnowiona przez Zdzisława Tohla staraniem Koła Łowieckiego Dzik; lata 90. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Kapliczka w Lipnej; krzyż wyrzeźbiony przez Józefa Jagodę

  Kapliczka w Lipnej; krzyż wyrzeźbiony przez Józefa Jagodę

 • Powiększ zdjęcie Poświęcenie kapliczki w Lipnej; pośrodku ks. Stanisław Łukasik, po prawej Leon Jagoda, czwarty od lewej Józef Jagoda

  Poświęcenie kapliczki w Lipnej; pośrodku ks. Stanisław Łukasik, po prawej Leon Jagoda, czwarty od lewej Józef Jagoda

 • Powiększ zdjęcie Poświęcenie kapliczki z krzyżem autorstwa Józefa Jagody, przemawia ksiądz Stanisław Łukasik — proboszcz Małastowa (budowniczy plebani i sprawca odnowienia kościoła w Małastowie, Ropicy Górnej i Bodakach, obok ksiądz Micek); lata 90. XX wieku

  Poświęcenie kapliczki z krzyżem autorstwa Józefa Jagody, przemawia ksiądz Stanisław Łukasik — proboszcz Małastowa (budowniczy plebani i sprawca odnowienia kościoła w Małastowie, Ropicy Górnej i Bodakach, obok ksiądz Micek); lata 90. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie leśników emerytów; od lewej nadleśniczy Nadleśnictwa Ropa Leon Mayer, nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice inż. Witold Wójcik, leśniczy Józef Jagoda, syn Leona Mayera; Radocyna 1997 rok

  Spotkanie leśników emerytów; od lewej nadleśniczy Nadleśnictwa Ropa Leon Mayer, nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice inż. Witold Wójcik, leśniczy Józef Jagoda, syn Leona Mayera; Radocyna 1997 rok