„Literacko-naukowe interpretacje Františka Veselého” — otwarcie wystawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2023

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy pn. „Literacko-naukowe interpretacje Františka Veselého”, które odbędzie się 8 grudnia 2023 (piątek), o godz. 17.00 w sali Pod Sową MBP w Gorlicach (ul. Jagiełły 1).

prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek. CSc. 

Pomysłodawca i kurator wystawy pn. „Literacko-naukowe interpretacje Františka Veselého”– prof. Jaroslav Vencálek, jest jednocześnie autorem bezprecedensowej, trójjęzycznej monografii poświęconej twórczości tego wybitnego, słowackiego artysty malarza, zatytułowanej „Społeczno-ekologiczne wyzwania działalności artystycznej Františka Veselého” (2020). W trakcie swych wieloletnich, naukowo-badawczych poszukiwań obejmujących makroregion środkowoeuropejski Profesor udowodnił, że znakomicie odnajduje się w tematyce Karpat Wschodnich. Jako admirator współpracy międzynarodowej na rzecz transgranicznego rozwoju regionu polsko-słowackiego odkrył fenomen twórczości lokalnego artysty Františka Veselého. Wydana publikacja, a także unikatowa, objazdowa ekspozycja, są efektem wieloletnich wysiłków Profesora na niwie obrazowania i uświadamiania przemian środowiskowych, a nade wszystko na rzecz ukazywania walorów naszego obszaru transgranicznego w perspektywie paneuropejskiej.

 

František Veselý (1938-2001)

Artysta sztuk wizualnych. Urodził się w Stropkowie (Słowacja), gdzie przez większość swego życia mieszkał i pracował. W latach 50-tych ubiegłego wieku ukończył gimnazjum we Vranovie nad Topľou (Słowacja). W latach 1956-1958 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Preszowie (Wychowanie artystyczne – język rosyjski). W latach 1965-1970 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (Pracownia Malarstwa Ogólnego – prof. Ladislav Čemický, Wydział Malarstwa Pejzażowego i Figuralnego – prof. Ján Želibský). Był obdarzony nadzwyczajną wyobraźnią artystyczną. Inspirowały go relacje łączące naturę i człowieka. Wskazywał na negatywne skutki przekształcania krajobrazu i industrializacji, jednocześnie wizjonersko przewidując zmiany, których obecnie jesteśmy świadkami. Często posługiwał się kolażem i techniką „obraz w obrazie”. Jego prace są zaliczane do abstrakcyjnego i symbolicznego malarstwa pejzażowego. Stałą ekspozycję jego obrazów można oglądać w Muzeum w Stropkowie.

 

 

prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek. CSc. (ur. 1949)

Profesor uniwersytecki. Pochodzi z Ostrawy-Vítkovic (Czechy). W latach 1974-2010 wykładał geografię, demografię i politologię na Uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie (Czechy). W latach 2009-2010 pracował
na Uniwersytecie w Trenczynie (Słowacja). Od 2010 roku pracuje w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie wpływu genius loci na procesy transformacji w obszarze środkowoeuropejskim oraz (w ramach studiów globalnych) na badaniu harmonizacji relacji krajobrazu z jego elementami (lokalnymi, regionalnymi, pozaregionalnymi). Jest autorem około 20 monografii, 20 podręczników, ponad 200 artykułów i tekstów naukowych i popularnonaukowych. Jest autorem teorii demokracji fraktalnej, opartej na paradygmacie wzajemnej współpracy i korzyści wszystkich zaangażowanych stron. Obecnie Profesor Vencálek, prowadzi prace badawcze dotyczące regionu Karpat Wschodnich. W latach 2020-2023 był kuratorem 20 wystaw w Czechach, Słowacji i Polsce.

 

Wystawę będzie można oglądać do 5 stycznia 2024 (piątek) w galerii Na Piętrach MBP w Gorlicach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat „Literacko-naukowe interpretacje Františka Veselého” — wernisaż

    Plakat „Literacko-naukowe interpretacje Františka Veselého” — wernisaż