Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Ludomirem Mazelą

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2017

Wywiad z Ludomirem Mazelą dotyczący pracy w gorlickim szkolnictwie, poezji oraz turystyki.

Ludomir Mazela

Urodził się 14 listopada 1928 roku w Dąbrowie Białostockiej pod Grodnem. Zmarł 19 stycznia 2022 roku. Od 1955 roku mieszka w Zagórzanach. Polonista i poeta. Pierwszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorlicach. W MBP w Gorlicach są dostępne jego książki: Więc ogarnę was wszystkich (2008); Wiersze : Opowiadania (2009); Z ziemi gorlickiej. Szkice z lat 1990–2009 (2010); Z dziejów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gorlicach (1984).

Wywiad z panem Ludomirem Mazelą przeprowadzony 27 lipca 2017 roku przez Urszulę Karasińską (pracownicę MBP w Gorlicach) w jego domu w Zagórzanach.

Spis treści:

00:00:35 — pierwsze spotkanie z Gorlicami — fotografia zniszczonego miasta
00:02:00 — przyjazd do Gorlic do przyszłej żony — Emilii
00:02:20 — Dąbrowa Białostocka — miejsce urodzenia, częste przeprowadzki
00:04:15 — wybuch II wojny światowej
00:05:00 — wkroczenie wojsk sowieckich do Kobrynia 17 czerwca 1939 roku (plakaty propagandowe niesione przez niemieckich żołnierzy)
00:11:40 — dojazd do szkoły wojskowymi ciężarówkami; koszt dojazdu — pół litra bimbru
00:12:15 — pierwsza praca w szkole
00:14:45 — pierwsze wrażenia po przyjeździe do Gorlic
00:16:00 — pierwsza wędrówka po Beskidzie Niskim — Bartnia Góra
00:17:50 — ślub w Zagórzanach
00:18:05 — poszukiwanie pracy
00:18:40 — podjęcie pracy w szkole w Kwiatonowicach, w której dyrektorem był pan Kozieł (do Kwiatonowic pieszo lub na nartach)
00:19:45 — opis szkoły w Kwiatonowicach
00:21:45 — zatrudnienie w szkole nr 2 w Gorlicach, w której kierownikiem był pan Słowakiewicz
00:23:35 — dylematy w związku z propozycją objęcia stanowiska dyrektora nowo utworzonej szkoły nr 4
00:25:10 — 15 lat kierowania szkołą nr 4
00:26:20 — opis szkoły
00:28:10 — rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły
00:28:50Noc nad jeziorem — pierwszy wiersz napisany w wieku 15 lat
00:30:15 — powrót do pisania wierszy w liceum
00:30:35 — wydanie przez miasto Gorlice dwóch zbiorów poezji
00:31:45 — „ziemię gorlicką poznałem dobrze jako turysta”
00:33:15 — „wlazłem w dwa stada dzików koło Wierchomli”
00:36:25 — „mam zapisane i opisane wszystkie trasy, którymi wędrowałem”
00:38:20 — „osiem lat temu byłem ostatni raz na górskiej wędrówce”
00:40:00 — „książki do nauki miałem w plecaku i uczyłem się w każdej wolnej chwili”
00:40:50 — jak się pisze wiersze?
00:44:30 — „byłem bardzo związany z żoną, przez lata nie było między nami sprzeczki”
00:44:50 — wspomnienie żony — Emilii Mazela — nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1
00:47:30 — wiersz napisany po pierwszych wakacjach spędzonych w Gorlicach — deklamacja autora

Fotografie pochodzą z prywatnego archiwum Ludomira Mazeli.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz osoby udzielające wywiadów i udostępniające materiały opublikowane na www.mbpgorlice.info oraz innych stronach internetowych biblioteki, w tym stronach mediów społecznościowych MBP w Gorlicach, zastrzegają sobie pełnię praw autorskich do dalszego wykorzystania treści udostępnionych w sekcji Świadkowie lokalnej historii. Wyklucza się wykorzystanie opublikowanych materiałów przez osoby trzecie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Wszystkie prawa zastrzeżone ©.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ludomir Mazela (na odwrocie zdjęcia jest napisane: „Miluśce — L., Kielce, dn. 6 kwietnia 1954 roku”)

  Ludomir Mazela (na odwrocie zdjęcia jest napisane: „Miluśce — L., Kielce, dn. 6 kwietnia 1954 roku”)

 • Powiększ zdjęcie Ludomir Mazela w wieku emerytalnym

  Ludomir Mazela w wieku emerytalnym

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Gorlicach — 1964 rok

  Zaproszenie na otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Gorlicach — 1964 rok

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Gorlicach — 1964 rok

  Zaproszenie na otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Gorlicach — 1964 rok

 • Powiększ zdjęcie Świadectwo ukończenia Szkoły Handlowej z 1943 roku Emilii Mazeli (żony Ludomira Mazeli)

  Świadectwo ukończenia Szkoły Handlowej z 1943 roku Emilii Mazeli (żony Ludomira Mazeli)

 • Powiększ zdjęcie Pieczęć ze świadectwa szkolnego

  Pieczęć ze świadectwa szkolnego