Żywa historia Gorlic — wywiad z panią Ewą Wacławską-Majeran

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2018

Wywiad z panią Ewą Wacławską-Majeran dotyczący życia na Dworzysku podczas okupacji, getta, Żydów oraz ojca Alfreda Wacławskiego.

Ewa Wacławska-Majeran

Urodzona 31 października 1937 roku w Gorlicach. Córka Alfreda Wacławskiego — współzałożyciela PTTK i Muzeum Regionalnego w Gorlicach — jego pierwszego kustosza. Cała życie mieszkała na Dworzysku w Gorlicach i była świadkiem tworzenia oraz likwidacji getta.

Wywiad z panią Ewą Wacławską-Majeran przeprowadzony w jej mieszkaniu 4 października 2017 roku przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w obecności pani Anny Wygrzywalskiej, której dziękuję za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Spis treści:

00:00:20 — „kocham moje miasto”
00:00:47 — opis lat dzieciństwa i czasów szkolnych
00:01:25 — „mąż, Jerzy Majeran, był piłkarzem i do dzisiaj zbiera materiały dotyczące piłki nożnej”
00:02:00 — „całe życie mieszkałam na Dworzysku”
00:04:29 — „gestapo chciało aresztować ojca, Alfreda Wacławskiego, ale udało mu się uciec”(ukrywał się do 1945 roku)
00:09:00 — żydowscy sąsiedzi na Dworzysku, wspólne dziecięce zabawy
00:09:37 — rodzina Schwimmerów — właścicieli sklepu żelaznego
00:10:05 — swoje wspomnienia o sklepie żelaznym i pracującej tam podczas okupacji Marii Benisz przywołuje Anna Wygrzywalska
00:10:58 — wspomnienie Chawy i Rywki Zimmer — koleżanek z podwórka
00:11:47 — „jeśli Polak często kupował w sklepie żydowskim, na święta dostawał prezent, np. karpia”
00:12:18 — „nie było antagonizmów między Żydami a Polakami”
00:13:07 — pani Ewa Wacławska-Majeran śpiewa dziecięcą piosenkę żydowską, którą zapamiętała z dzieciństwa
00:14:10 — getto na Dworzysku — „wszystko obserwowałam z okna”
00:16:25 — opis likwidacji getta (Dworzysko zapełnione klęczącymi Żydami ze spuszczonymi głowami, bitymi przez Niemców, często wrzucanymi na ciężarówki jak worki)
00:22:48 — opowieść o ojcu Alfredzie Wacławskim (zakład wulkanizacyjny, muzeum)
00:25:43 — prof. Kaleta z Wrocławia — przyjaciel i współpracownik ojca
00:27:31 — po śmierci ojca komisja z Urzędu Miasta zabrała z domu wszystkie materiały zbierane przez Alfreda Wacławskiego
00:29:57 — mowa pogrzebowa prof. Kalety na pogrzebie Alfreda Wacławskiego (tekst przekazany przez córkę do Muzeum Regionalnego w Gorlicach)
00:30:40 — opis drogi ze szkoły do domu podczas bombardowania w 1945 roku
00:32:00 — bomby spadające na Stawiska, zniszczenie młyna na Blichu, zaminowanie mostu na Zawodziu
00:32:00 — niewybuch znaleziony w wierzbie na Stawiskach ok. 1964 roku
00:33:03 — wkroczenie wojsk rosyjskich na Dworzysko
00:35:25 — „gdy ojciec wrócił po wyzwoleniu, nie poznałam go”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz osoby udzielające wywiadów i udostępniające materiały opublikowane na www.mbpgorlice.info oraz innych stronach internetowych biblioteki, w tym stronach mediów społecznościowych MBP w Gorlicach, zastrzegają sobie pełnię praw autorskich do dalszego wykorzystania treści udostępnionych w sekcji Świadkowie lokalnej historii. Wyklucza się wykorzystanie opublikowanych materiałów przez osoby trzecie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Wszystkie prawa zastrzeżone ©.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Alfred Wacławski

    Alfred Wacławski