Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Michałem Bugnem

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2018

Wywiad z panem Michałem Bugnem dotyczący życia w Zagórzanach przed II wojną światową oraz czasów okupacji niemieckiej.

Michał Bugno

Urodzony 1 stycznia 1931 roku w Zagórzanach. Zmarł 21 maja 2023 r. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zagórzanach oraz Gimnazjum i Liceum Pedagogicznego w Gorlicach. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej. Dwadzieścia lat pracował w firmie Dolmel we Wrocławiu, a następne dwadzieścia w Elektrociepłowni w Gorlicach. W 1991 roku przeszedł na emeryturę.

Wywiad z panem Michałem Bugnem przeprowadzony 11 listopada 2017 roku w jego mieszkaniu przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach).

Spis treści:

00:00:05 — dzieciństwo w Zagórzanach
00:00:56 — wkroczenie Niemców do Zagórzan
00:01:50 — polski oddział pograniczników w Zagórzanach
00:03:26 — Volksdeutsch Garstka kierownikiem Szkoły Podstawowej w Zagórzanach podczas okupacji niemieckiej
00:03:35 — dworek Wincentego Pola i jego ziemia
00:04:30 — czyszczenie w 1943 roku przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zagórzanach pola z ostów tzw. jaskółczymi ogonami (obecnie znajduje się tam Elektrociepłownia)
00:06:22 — wybudowanie przez Niemców na tym polu od strony Glinika lotniska z jednym pasem startowym
00:07:14 — „po wojnie rosyjskie samoloty też tam startowały”
00:07:45 — „dwie baterie dział szybkostrzelnych, przeciwlotniczych po drugiej stronie lotniska”
00:08:10 — „baterie często strzelały, szczególnie do samolotów z Włoch niosących pomoc powstańcom warszawskim”
00:08:22 — strącenie samolotu — w miejscu upadku obecnie znajduje się pomnik (podana lokalizacja)
00:10:05 — żydowski tartak w Zagórzanach
00:10:35 — ukrywanie się przez dwa tygodnie Żydówki Berkowej i jej syna Srulka w domu rodziców Michała Bugny
00:12:05 — opis stacji kolejowej w Zagórzanach i Żydów, którzy zostali wywiezieni
00:13:10 — „mama dała mi jedzenie dla Żydów z pociągu, ale nie można było do nich podejść”
00:16:40 — wywieszenie dnia 11 listopada, podczas okupacji niemieckiej, polskiej flagi na budynku starostwa
00:17:25 — podczas okupacji niemieckiej koło przystanku przy ul. Bieckiej (obok studni, tam, gdzie obecnie znajduje się piwiarnia) znajdowała się piekarnia pani Ćwikłowej, w której oddający kontyngent wybierali chleb na kartki
00:18:33 — park Skrzyńskich w Zagórzanach podczas okupacji niemieckiej pełnił m.in. funkcję olbrzymiego składu amunicji (do parku prowadziła linia kolejowa)
00:19:30 — wysadzenie przez Niemców składu amunicji (tuż przed ucieczką)
00:20:45 — składowanie przez Niemców w parku Skrzyńskich w Zagórzanach dzwonów kościelnych zrabowanych z powiatu gorlickiego
00:21:34 — zatopienie w stawie przez nieznanych mieszkańców Zagórzan średniego dzwona z zagórzańskiego kościoła, dzięki czemu ocalał
00:22:17 — nazwy przysiółków w Zagórzanach: Podlesie, Las Glinicki, Las Kielara, Księża Droga (do Kwiatonowic)
00:23:05 — Podlesie Cygańskie, Kamieniec — opowieść o cygańskich taborach zatrzymujących się w Zagórzanach
00:25:35 — Podlesie Pańskie, Garbacz, Góra, Granica
00:25:56 — opowieść o wyłożeniu drogi do cmentarza w Zagórzanach macewami z gorlickiego kirkutu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz osoby udzielające wywiadów i udostępniające materiały opublikowane na www.mbpgorlice.info oraz innych stronach internetowych biblioteki, w tym stronach mediów społecznościowych MBP w Gorlicach, zastrzegają sobie pełnię praw autorskich do dalszego wykorzystania treści udostępnionych w sekcji Świadkowie lokalnej historii. Wyklucza się wykorzystanie opublikowanych materiałów przez osoby trzecie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Wszystkie prawa zastrzeżone ©.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Rodzina Bugnów — pierwszy z lewej Michał Bugno; Zagórzany 15 września 1947 rok

  Rodzina Bugnów — pierwszy z lewej Michał Bugno; Zagórzany 15 września 1947 rok

 • Powiększ zdjęcie Napis na odwrocie fotografii: kpr. Michał Bugno 1 Komp.

  Napis na odwrocie fotografii: kpr. Michał Bugno 1 Komp.

 • Powiększ zdjęcie Kościół w Zagórzanach (stan po wojnie) — pamiątkowe zdjęcie z poświęcenia dzwonów odlanych w Przemyślu (złom zbierany przez mieszkańców Zagórzan)

  Kościół w Zagórzanach (stan po wojnie) — pamiątkowe zdjęcie z poświęcenia dzwonów odlanych w Przemyślu (złom zbierany przez mieszkańców Zagórzan)

 • Powiększ zdjęcie Z lewej siostra Michała Bugny — Wiktoria; sklep przy ul. 3 Maja, Gorlice

  Z lewej siostra Michała Bugny — Wiktoria; sklep przy ul. 3 Maja, Gorlice

 • Powiększ zdjęcie Bracia Michała Bugny — Gerard i Andrzej; Zagórzany

  Bracia Michała Bugny — Gerard i Andrzej; Zagórzany

 • Powiększ zdjęcie Podlesie Cygańskie — przysiółek Zagórzan

  Podlesie Cygańskie — przysiółek Zagórzan

 • Powiększ zdjęcie Brama wjazdowa do Domu Dziecka w Zagórzanach (Pałacu Skrzyńskich); fot.: Zbigniew Kot, lata 70. XX wieku

  Brama wjazdowa do Domu Dziecka w Zagórzanach (Pałacu Skrzyńskich); fot.: Zbigniew Kot, lata 70. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Dom Dziecka w Zagórzanach (Pałac Skrzyńskich); fot.: Zbigniew Kot, lata 70. XX wieku

  Dom Dziecka w Zagórzanach (Pałac Skrzyńskich); fot.: Zbigniew Kot, lata 70. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Reprodukcja widokówki wydanej nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Gorlicach; ul. Jagiełły, Gorlice

  Reprodukcja widokówki wydanej nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Gorlicach; ul. Jagiełły, Gorlice

 • Powiększ zdjęcie Reprodukcja widokówki wydanej nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Gorlicach; ul. Narutowicza, Gorlice

  Reprodukcja widokówki wydanej nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Gorlicach; ul. Narutowicza, Gorlice

 • Powiększ zdjęcie Reprodukcja widokówki wydanej nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Gorlicach; ul. Podkościelna, Gorlice

  Reprodukcja widokówki wydanej nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Gorlicach; ul. Podkościelna, Gorlice

 • Powiększ zdjęcie Reprodukcja widokówki wydanej nakładem PTTK w Gorlicach; Zakład Wytwórczy Fotowidokówek w Jaśle; Gorlice — widok ogólny; fot. J. Chowaniec

  Reprodukcja widokówki wydanej nakładem PTTK w Gorlicach; Zakład Wytwórczy Fotowidokówek w Jaśle; Gorlice — widok ogólny; fot. J. Chowaniec