Żywa historia Gorlic — wywiad z panią Alicją Suską

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2020

Wywiad z panią Alicją Susuką dotyczący jej dziadka Władysława Kijowskiego — komendanta policji i pamiętnikarza z czasów bitwy gorlickiej, jej ojca Bohdana Jaciowa — pracownika libuskiej rafinerii i fotografa, oraz rodziny Suskich.

Alicja Suska

Urodzona 23 listopada 1935 roku w Libuszy. Z domu Jaciow. Wnuczka Władysława Kijowskiego — komendanta policji w Gorlicach i autora pamiętnika z czasów bitwy gorlickiej. Ukończyła zootechnikę w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Pracowała jako agronom w kółkach rolniczych. Obecnie na emeryturze. Wspólnie z mężem prowadzi w dalszym ciągu gospodarstwo rolnicze w Szymbarku.

Wywiad z panią Alicją Suską przeprowadzony 5 marca 2020 roku przez Urszulę Karasińską (emerytowanego pracownika MBP w Gorlicach) w Gorlicach.

Serdeczne podziękowania dla pani Urszuli Gnat za pomoc w poszukiwaniu osób chętnych do udzielenia wywiadu.

Spis treści:

00:00:15 — Władysław Kijowski, dziadek Alicji Suskiej — komendant policji i pamiętnikarz z czasów bitwy gorlickiej, mama Jaciow z domu Kijowska — nauczycielka w Libuszy, tata Bohdan Jaciow — pracownik libuskiej rafinerii i z zamiłowania fotograf
00:01:25 — śmierć dziadka Kijowskiego w 1942 roku i przeprowadzka rodziny Jaciowów z Libuszy do Gorlic
00:01:40 — ul. Węgierska z lat czterdziestych ubiegłego wieku
00:04:15 — szkoła podstawowa w rynku — nauczyciel pani Kubala i pani Janina Przesmycka
00:05:15 — esesmani kwaterujący w domu rodzinnym Kijowskich przy ul. Węgierskiej
00:07:00 — „Przyszli ruscy oswobodziciele i mojego tatusia zabrali” (zmarł w łagrze Bułanaż 30 listopada 1945 roku)
00:10:00 — Bohdan Jaciow — fotograf
00:10:45 — życie po wojnie — mama nauczycielką w szkole podstawowej w Siarach, w której kierownikiem była pani Gabryelowa — mama Stanisława Gabryela
00:11:15 — szkolna droga Alicji Suskiej i praca zawodowa
00:12:20 — firma ogrodnicza państwa Suskich w Szymbarku funkcjonująca od lat pięćdziesiątych XX wieku do dzisiaj (mąż agronom) 00:13:24 — przyjaciółka z lat szkolnych — Zosia Bielakówna
00:14:18 — „Pamiętam księdza Świeykowskiego”

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Rodzina Kijowskich — od lewej: Władysław Kijowski — dziadek i Janina jego córka (po mężu Jaciow), babcia Teofila Kijowska, Maria Kijowska — żona Edwarda (brata mamy) i Bohdan Jaciow

  Rodzina Kijowskich — od lewej: Władysław Kijowski — dziadek i Janina jego córka (po mężu Jaciow), babcia Teofila Kijowska, Maria Kijowska — żona Edwarda (brata mamy) i Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Teofila Kijowska z domu Kulig; Gorlice, 28 marca 1932 roku

  Teofila Kijowska z domu Kulig; Gorlice, 28 marca 1932 roku

 • Powiększ zdjęcie Pradziadek Jaciow — lekarz we Lwowie

  Pradziadek Jaciow — lekarz we Lwowie

 • Powiększ zdjęcie „Bohdan Jaciow — mój tatuś”; Magierów, 5 lipca 1898 roku

  „Bohdan Jaciow — mój tatuś”; Magierów, 5 lipca 1898 roku

 • Powiększ zdjęcie Władysław Kijowski, mama Janina, Wacek (brat Alicji) i siostra mamy — Władysława

  Władysław Kijowski, mama Janina, Wacek (brat Alicji) i siostra mamy — Władysława

 • Powiększ zdjęcie „Ślub mamusi i tatusia; 1926 rok” (Janina Kijowska i Bohdan Jaciow)

  „Ślub mamusi i tatusia; 1926 rok” (Janina Kijowska i Bohdan Jaciow)

 • Powiększ zdjęcie Mamusia z Wackiem

  Mamusia z Wackiem

 • Powiększ zdjęcie Od lewej: Bohdan Jaciow z żoną Janiną i Wackiem w Libuszy; 27 września 1931 roku

  Od lewej: Bohdan Jaciow z żoną Janiną i Wackiem w Libuszy; 27 września 1931 roku

 • Powiększ zdjęcie Bohdan Jaciow — budowniczy kopca marszałka Piłsudskiego w Krakowie; 9 lipca 1935 roku

  Bohdan Jaciow — budowniczy kopca marszałka Piłsudskiego w Krakowie; 9 lipca 1935 roku

 • Powiększ zdjęcie W Libuszy — pierwsza z lewej pani Jaciow — była nauczycielka szkoły w Libuszy, druga Tekla Milgram; 19 czerwca 1935 roku

  W Libuszy — pierwsza z lewej pani Jaciow — była nauczycielka szkoły w Libuszy, druga Tekla Milgram; 19 czerwca 1935 roku

 • Powiększ zdjęcie Dziad proszący w Libuszy; kwiecień 1932 rok; fot. Bohdan Jaciow

  Dziad proszący w Libuszy; kwiecień 1932 rok; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Wjazd na Kolonię w Libuszy; fot. Bohdan Jaciow

  Wjazd na Kolonię w Libuszy; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie W Libuszy; 9 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  W Libuszy; 9 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Most na Ropie w Libuszy; 29 marca 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Most na Ropie w Libuszy; 29 marca 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Panorama Rafinerii Ropy Naftowej w Libuszy; 1932 rok; fot. Bohdan Jaciow

  Panorama Rafinerii Ropy Naftowej w Libuszy; 1932 rok; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Rafineria w Libuszy; 9 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Rafineria w Libuszy; 9 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Rafineria w Libuszy; 9 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Rafineria w Libuszy; 9 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Libusza w 1932 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Libusza w 1932 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Libusza zimą; 14 lutego 1932 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Libusza zimą; 14 lutego 1932 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie szkoły podstawowej w Libuszy; 6 maja 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Uczniowie szkoły podstawowej w Libuszy; 6 maja 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Chata w Libuszy; fot. Bohdan Jaciow

  Chata w Libuszy; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Libusza; 1932 rok; fot. Bohdan Jaciow

  Libusza; 1932 rok; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Mlekowóz w Libuszy; fot. Bohdan Jaciow

  Mlekowóz w Libuszy; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Pogrzeb Aleksandra hrabiego Skrzyńskiego; 1 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Pogrzeb Aleksandra hrabiego Skrzyńskiego; 1 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Pogrzeb Aleksandra hrabiego Skrzyńskiego; 1 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Pogrzeb Aleksandra hrabiego Skrzyńskiego; 1 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Pogrzeb hrabiego Skrzyńskiego — wnoszenie zwłok śp. Aleksandra hrabiego Skrzyńskiego do grobów rodzinnych w kaplicy przy kościele w Kobylance; fot. Bohdan Jaciow

  Pogrzeb hrabiego Skrzyńskiego — wnoszenie zwłok śp. Aleksandra hrabiego Skrzyńskiego do grobów rodzinnych w kaplicy przy kościele w Kobylance; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Stacja kolejowa w Zagórzanach; fot. Bohdan Jaciow

  Stacja kolejowa w Zagórzanach; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Wjazd do pałacu Skrzyńskich w Zagórzanach; fot. Bohdan Jaciow

  Wjazd do pałacu Skrzyńskich w Zagórzanach; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Odpust w Kobylance; 24 maja 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Odpust w Kobylance; 24 maja 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Ratusz w Bieczu; fot. Bohdan Jaciow

  Ratusz w Bieczu; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Szałasy w Bartnem; 28 czerwca 1936 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Szałasy w Bartnem; 28 czerwca 1936 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Widok na Pętną z drogi na Magurę Małastowską; październik 1959 roku

  Widok na Pętną z drogi na Magurę Małastowską; październik 1959 roku

 • Powiększ zdjęcie Małastów; 30 maja 1935 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Małastów; 30 maja 1935 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Gontyna w Łużnej na cmentarzu wojennym; fot. Bohdan Jaciow

  Gontyna w Łużnej na cmentarzu wojennym; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Procesja Bożego Ciała w Gorlicach; 4 czerwca 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Procesja Bożego Ciała w Gorlicach; 4 czerwca 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Procesja Bożego Ciała w Gorlicach; 4 czerwca 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Procesja Bożego Ciała w Gorlicach; 4 czerwca 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Gorlice, ul. 3 Maja; fot. Bohdan Jaciow

  Gorlice, ul. 3 Maja; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Poświęcenie sztandaru gimnazjalnego z okazji 25-lecia istnienia gimnazjum; Gorlice, 4 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Poświęcenie sztandaru gimnazjalnego z okazji 25-lecia istnienia gimnazjum; Gorlice, 4 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie Poświęcenie sztandaru gimnazjalnego z okazji 25-lecia istnienia gimnazjum; Gorlice, 4 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

  Poświęcenie sztandaru gimnazjalnego z okazji 25-lecia istnienia gimnazjum; Gorlice, 4 października 1931 roku; fot. Bohdan Jaciow

 • Powiększ zdjęcie List gratulacyjny dla Państwa Suskich za otrzymanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 8 grudnia 2008 roku

  List gratulacyjny dla Państwa Suskich za otrzymanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 8 grudnia 2008 roku

 • Powiększ zdjęcie List gratulacyjny w 50. rocznicę ślubu od burmistrza Gorlic Kazimierza Sterkowicza

  List gratulacyjny w 50. rocznicę ślubu od burmistrza Gorlic Kazimierza Sterkowicza

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez burmistrza Gorlic Kazimierza Sterkowicza

  Dekoracja Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez burmistrza Gorlic Kazimierza Sterkowicza