Projekt „Bezpieczny e-Senior”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2021

Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

 • ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
 • zamieszkanie na terenie jednego z 7 powiatów: nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, limanowskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowotarskiego i tarnowskiego.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

 • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603

Informacje o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych.

W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Metody oszustw w mediach społecznościowych,
 • Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji,
 • Ograniczenie zaufania w Internecie,
 • Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych,
 • Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Szczegółowe informacje znajdziecie na http://imi.org.pl/projekty/bezpieczny-e-senior/