Więzi polsko-żydowskie w Galicji — literacko-edukacyjne spotkania z historią

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Więzi polsko-żydowskie w Galicji – literacko-edukacyjne spotkania z historią”,
w ramach programu „Partnerstwo dla książki” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt będzie realizowany od maja do grudnia 2024 r.

Głównym celem projektu jest promocja czytelnictwa i wartościowej literatury popularyzującej postawy odpowiedzialności społecznej za zachowanie świadectw historii. Poprzez zaplanowane w projekcie działania przekonamy uczestników: dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców Gorlic i ziemi gorlickiej, że biblioteka jest znakomitym miejscem do realizowania inicjatyw związanych z lokalną historią, a także budowania relacji międzyludzkich niezależnie od pochodzenia i narodowości. Wydarzenia takie jak wycieczki, spotkania literackie i warsztaty pomogą budować społeczność miłośników lokalnej literatury i historii skupionej wokół naszej biblioteki.

Zorganizujemy: wycieczkę do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz do Synagogi w Łańcucie, warsztaty z pracownikiem Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie pt. „Historia zapisana w pamiętnikach”, podczas których młodzież zapozna się z historią Holokaustu widzianą oczyma ich żydowskich rówieśników, spotkanie autorskie
z Krzysztofem Przybyłowiczem, autorem książki „Żydzi Biecza: historia i zagłada”, pasjonatem i znawcą historii Żydów w Bieczu, spotkanie autorskie z Urszulą Karasińską, wnuczką Jana Benisza – odznaczonego medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, córką Władysława Boczonia – autora pierwszej monografii poświęconej gorlickim Żydom, autorką regionalnej serii wydawniczej „Gorlickie ulice – tak je pamiętamy” oraz spotkanie autorskie z Tomaszem Kubą Kozłowskim – zajmującym się tematyką kresów oraz współistnieniem narodowości wielokulturowych na terenach Polski.

 

 Rezultaty projektu:

1. Promocja czytelnictwa i zachowanie dziedzictwa kulturowego

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych i wyrabianie nawyku sięgania po literaturę historyczną i popularnonaukową związaną z lokalną historią oraz tematyką holokaustu,
 • ożywienie zainteresowania dziedzictwem kulturowym poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach i warsztatach,
 • wzrost poczucia tożsamości kulturowej i przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie.

2. Współpraca międzypokoleniowa:

 • wzrost wzajemnego szacunku i zrozumienia między młodszymi i starszymi członkami społeczności,
 • możliwość dzielenia się doświadczeniami i historią życia między pokoleniami.

3. Współpraca międzykulturowa:

 • zwiększone zrozumienie i akceptacja kultury żydowskiej wśród lokalnej społeczności,
 • tworzenie atmosfery otwartości i tolerancji wobec innych kultur i religii.

4. Integracja społeczna:

 • wzmocnienie więzi społeczności żydowskiej i polskiej,
 • wzrost zaufania i współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi.

5. Rozwój osobisty i umiejętności:

 • rozwój umiejętności społecznych, kulturowych i językowych wśród dzieci, młodzieży i seniorów,
 • wzrost pewności siebie i samoakceptacji wśród uczestników programu,
 • zwiększenie uczestnictwa w życiu społeczności i aktywność społeczna.

6. Uświadomienie społeczne:

 • wzrost świadomości społecznej na temat problemów i wyzwań, z jakimi borykała się społeczność Żydowska w powiecie gorlickim,
 • wzmocnienie wizerunku biblioteki jako miejsca atrakcyjnego do spędzania wolnego czasu, inspirującego do rozwijania pasji i zainteresowań związanych z lokalną historią,
 • promowanie równości, tolerancji i innych wartości społecznych,
 • angażowanie społeczności w rozwiązywanie problemów i podejmowanie inicjatyw na rzecz wspólnego dobra.

 

logo

Artykuły

Wycieczka do Łańcuta i Markowej – relacja

Historia zapisana w pamiętnikach — relacja

W środę, 22 maja 2024 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach, w sali Pod Sową odbyły się warsztaty literacko-historyczne pn. „Historia zapisana w pamiętnikach”, które poprowadził Marcin Krotla z Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

Czytaj więcej o: Historia zapisana w pamiętnikach — relacja

„Historia zapisana w pamiętnikach” — warsztaty literacko-historyczne

Przejdź do - „Historia zapisana w pamiętnikach” — warsztaty literacko-historyczne

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach zaprasza młodzież do udziału w warsztatach literacko-historycznych pn. „Historia zapisana w pamiętnikach”, które odbędą się 22 maja 2024 r. (środa), o godz. 12.00 w sali Pod Sową w MBP w Gorlicach (ul. Jagiełły 1, II piętro). Warsztaty poprowadzi Marcin Krotla z Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

Czytaj więcej o: „Historia zapisana w pamiętnikach” — warsztaty literacko-historyczne

Kolejny projekt MBP w Gorlicach z dofinasowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Przejdź do - Kolejny projekt MBP w Gorlicach z dofinasowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Więzi polsko-żydowskie w Galicji – literacko-edukacyjne spotkania z historią”, w ramach programu „Partnerstwo dla książki” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt będzie realizowany od maja do grudnia 2024 r.

Czytaj więcej o: Kolejny projekt MBP w Gorlicach z dofinasowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!